Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

Περικοπές συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ, που παραμένουν στον φορέα και αυξάνεται η περιουσία του φορέα μας. Είμαστε ευεργέτες του ΤΣΜΕΔΕ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 2/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περικοπές συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ, που παραμένουν στον φορέα και αυξάνεται η περιουσία του φορέα μας. Είμαστε ευεργέτες του ΤΣΜΕΔΕ.

Όπως είναι γνωστό στη χώρα μας υφίσταται το αναδιανεμητικό σύστημα παροχής συνάξεων στους διάφορους φορείς που υπάγονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ασφαλιστικών φορέων.

Η μία κατηγορία είναι ταμεία που έχουν ασθενείς ομάδες πολιτών, δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν μεγάλες εισφορές στα ταμεία των, ώστε αντίστοιχα να λάβουν τα μέλη των μεγάλες συντάξεις όταν συνταξιοδοτηθούν. Η δεύτερη κατηγορία ταμείων είναι εκείνα τα οποία με τις αντίστοιχες καταστατικές των διατάξεις χορηγούν κάπως υψηλές συντάξεις, διότι αντίστοιχα εισπράττουν και μεγάλες εισφορές, π.χ. Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί φορείς όπως, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Τράπεζες που χορηγούσαν αρκετά μεγάλες παροχές, οι οποίοι όμως φορείς υπήχθησαν στο ΙΚΑ. Βέβαια με τα μνημόνια έγιναν παντού περικοπές των συντάξεων.

΄Ολα τα ανωτέρω αναφερθέντα είναι γνωστά στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στις Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο όταν εκδίδει κάποιο νομοθέτημα το οποίο να έχει για στόχο την μείωση των συντάξεων για ορισμένα ταμεία τα οποία ευρίσκονται στο χείλος του γκρεμού να μην μπορούν να χορηγήσουν τις απαιτούμενες συντάξεις των μελών των λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης μείωσης των Δημοσιονομικών ελλειμμάτων και ειδικότερα το Ι.Κ.Α., ο Ο.Γ.Α., ο ΟΑΕΕ, το Ταμείο Μετάλλου κ.λ.π., ακόμη και το Δημόσιο. Η πιο κοινή και λογική αντίληψη θα ήταν ότι η μείωση των συντάξεων των πιο πάνω φορέων είναι επιβεβλημένη να πραγματοποιηθεί δια νόμου στα Ταμεία αυτά, διότι από τους ισολογισμούς των φορέων αυτών προκύπτει ότι δεν υπάρχει δυνατότης να συνταξιοδοτηθούν και οι επόμενες γενιές των μελών αυτών και επομένως ορθώς το Υπουργείο και η Πολιτεία εξέδωσαν από τα μέσα του έτους 2010 μέχρι σήμερα τέτοιους νόμους περικοπών συντάξεων, όταν μάλιστα τα Ταμεία αυτά επιχορηγούνται επί πολλά χρόνια από τον προϋπολογισμό του Κράτους, διότι άλλως θα είχαν καταρρεύσει. Λαμβάνουν επιχορηγήσεις περίπου το 5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, ήτοι περίπου 10 δις. Ευρώ από την φορολόγηση όλων των πολιτών της χώρας.

Θα έπρεπε λοιπόν οι περικοπές αυτές των συντάξεων να είχαν επιβληθεί μόνο σε αυτά τα ορισμένα Ταμεία τα οποία αγκομαχούν και δεν στέκονται στα πόδια των και επομένως να εφαρμοστούν οι νόμοι των περικοπών των συντάξεων στα Ταμεία αυτά και μόνο.

Η δεύτερη ομάδα Ταμείων όπως το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΣΑΥ, το ΤΑΝ, δηλαδή του ΕΤΑΑ κ.α. επ’ ουδενί λόγο βρίσκονται στην κατάσταση των ασθενών Ταμείων και επομένως ΗΤΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ, ΑΔΙΚΟ και ΑΝΗΘΙΚΟ όταν εκδίδονται οι περικοπές για συντάξεις να περιλαμβάνουν και τους δικούς μας φορείς. Οι εισφορές των μελών μας προς το Ταμείο ήταν τόσο μεγάλες που έφθασαν ακόμη και στο τεράστιο ποσό των 4 δις να έχει ο φορέας μας. Η περιουσία αυτή υπερηφανευόμαστε ότι έγινε από την σημερινή γενιά των συνταξιούχων, όταν ληφθεί υπ’ όψιν ότι μέχρι το 2005 οι συντάξεις μας ήσαν πάρα πολύ μικρές τότε (της τάξεως των 1.000 Ευρώ) και μόλις το 2006 με το νόμο 3518/2006 (Νόμος Τσιτουρίδη), βελτιώθηκαν αισθητά και ικανοποιητικά, που όμως μειώθηκαν με τα μνημόνια.

Πιο συγκεκριμένα οι μνημονιακοί νόμοι που εκδόθηκαν τελευταία, ρητώς αναφέρουν ότι τα ποσά των μειώσεων των συντάξεων θα αποτελέσουν έσοδα των φορέων και τούτο είναι ασφαλώς σκόπιμο για τους φορείς Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Ταμείο Μετάλλου και άλλα και επομένως ο νόμος σ’ αυτό το σημείο είναι ορθός για να μπορέσουν και οι επόμενες γενιές των συν/χων των φορέων αυτών να λάβουν συντάξεις. ΄Ομως οι νόμοι αυτοί που εκδόθηκαν και για τα δικά μας Ταμεία του ΕΤΑΑ είναι τελείως άδικοι, διότι οι μειώσεις των συντάξεών μας θα αποτελέσουν έσοδο του φορέα και συνεπώς ουδεμία ωφέλεια έχει η Πολιτεία αφού αυτές οι περικοπές παραμένοντας στον φορέα αυξάνουν την περιουσία του και επομένως δεν θα μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι υπ’ όψη νόμοι. Τέτοιοι νόμοι είναι οι εξής:

α) Ο νόμος 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65Α) όπου μειώθηκαν τα δώρα και τα επιδόματα στους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ και οι μειώσεις των συντάξεων αποτελούν έσοδα του φορέα.

β) Εξ άλλου με τον νόμο 4024/27-10-2011 (ΦΕΚ 226Α) επήλθε και άλλη περικοπή των συντάξεων του ΕΤΑΑ κατά ποσοστό 20% για όσες συντάξεις υπερβαίνουν τα 1.200 Ευρώ και στην περίπτωση αυτή πάλι η μείωση αποτελεί έσοδο του κυρίου φορέα στο οποίο ανήκει ο συν/χος. (Ο νομοθέτης αφήνει αλώβητους όσους παίρνουν κάτω από 1.200 Ευρώ).

γ) Επίσης με τον νόμο 4051/24-2-2012 (ΦΕΚ 40Α) και ειδικότερα στο άρθρο 6 επήλθε και άλλη μείωση των συντάξεών μας και ειδικότερα τα ποσά της κυρίας μηνιαίας συντάξεως που υπερβαίνει τα 1.300 Ευρώ μειώνονται κατά 12% από 1-1-2012. Και εδώ πάλι η μείωση των συντάξεων παραμένει έσοδο του φορέα μας. (Ο νομοθέτης και εδώ άφησε αλώβητους όσους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.300 Ευρώ).

δ) Εξ’ άλλου και με τον νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 22Α) επέρχονται και άλλες μειώσεις συντάξεων από 1/1/2013 (5%, 10%, 15%, 20% αναλόγως της κλίμακας των συντάξιμων αποδοχών). Και σ’ αυτή την περίπτωση σε σχετική παράγραφο του νόμου τα ποσά των περικοπών παραμένουν στο φορέα μας. Δηλαδή μία νομοθεσία τραγελαφική από τότε νομοθέτη, που εφήρμοζε δύο ταχύτητες.

Παρατηρούμε λοιπόν, απ’ όλα τα ανωτέρω, ότι ενώ η πρόθεση του Κράτους είναι να μειώσει τα δημοσιονομικά του ελλείμματα μεταξύ των οποίων είναι και τα έξοδα στις συντάξεις ορισμένων φορέων, δηλαδή Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Ταμείο Μετάλλου και άλλων, τα οποία βαρυγκομαχούν και δεν έχουν την δυνατότητα να χορηγήσουν τις συντάξεις των μελών των, ανάλογα με τα έσοδα από τις εισφορές που εισπράττουν, δηλαδή δεν έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, και έτσι ορισμένα από αυτά μάλιστα επιχορηγούνται από το Κράτος (5% του ΑΕΠ). Είναι τελείως παράνομοι, άδικοι, καταχρηστικοί και αντισυνταγματικοί οι πιο πάνω νόμοι που εκδόθηκαν, όπου περιλαμβάνουν και τους συνταξιοδοτικούς φορείς του ΕΤΑΑ με τη σχετική διάταξη ότι τα ποσά των συντάξεων που περικόπτονται παραμένουν στο φορέα του ΕΤΑΑ, δηλαδή να αυξάνεται η περιουσία του ΕΤΑΑ ες βάρος των συν/χων των, αφού ουδέποτε εισηγηθήκαμε προς την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να γίνονται περικοπές των συντάξεων των μελών μας, οι δε περικοπές αυτές να παραμένουν στον φορέα μας, δηλαδή να αυξάνει η περιουσία του φορέα εις βάρος των συν/χων των και επομένως να μην υφίσταται κανένα όφελος στο δημοσιονομικό έλλειμμα, βάσει του οποίου εκδόθηκαν όλοι αυτοί οι νόμοι (μνημόνια). ΄Ετσι πρόσφατα ο νόμος 4093/2012 κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ και περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση, δηλ. να παίρνουμε τα 300 Ευρώ που μας μείωσαν τις συντάξεις μας. Είμαστε υπερήφανοι για την απόφαση αυτή του ΣτΕ.

Σε ένα Κράτος δικαίου, που σέβεται τους πολίτες του, και όπου σοβαρές ομάδες πολιτών, σέβονται τους νόμους και είναι εν τάξει απέναντι των φορολογικών των υποχρεώσεων, θα έπρεπε η Πολιτεία εξ΄ αντιδιαστολής να συμπεριφέρεται με δίκαιο και ηθικό τρόπο και να εγκρίνει εύλογα και νόμιμα αιτήματά των. Διαμαρτυρόμεθα λοιπόν στην ειδική περίπτωσή μας, που μας επιβάλλει με τους νόμους που αναφέραμε να έλθει και να περικόπτει τις συντάξεις μας, τα ποσά των οποίων να τα επιχορηγεί ουσιαστικά, στους φορείς μας και εν προκειμένω στο ΕΤΑΑ και μάλιστα εις βάρος μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε και θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία. Οι εισφορές που κατεβλήθησαν από εμάς μέσω των αγώνων μας, επί 40-50 χρόνια στον φορέα μας, κατεβλήθησαν για αποκλειστικό σκοπό να εφαρμοσθεί ο νόμος 3518/2006, που μας χορηγούσε μία κάπως ικανοποιητική σύνταξη των 2.000 Ευρώ (κυρία και Ειδική Προσαύξηση), όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του. Τώρα, να έρχονται άλλοι νόμοι και να μας περικόπτουν τις συντάξεις κατά τρόπο απαράδεκτο και μάλιστα τις περικοπές αυτές να αναφέρουν οι νόμοι, ότι τις χαρίζει στον φορέα μας, είναι παράνομο, άδικο και αντισυνταγματικό.

Επομένως κατόπιν όλων των ανωτέρω η απόφαση του Δ.Σ. να προβούν όλοι οι συν/χοι μας στην κατάθεση αγωγής κατά του ΤΣΜΕΔΕ /ΕΤΑΑ και να ζητούμε να μας δώσουν πίσω όλες τις μειώσεις των συντάξεών μας, με απόφαση του Δικαστηρίου, πιστεύουμε ότι θα κριθεί θετικά στο τέλος από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Πάντως ένα είναι γεγονός. Ότι οι συν/χοι του ΤΣΜΕΔΕ είμαστε ευεργέτες του φορέα μας. Συνεπώς οι αγωγές μας εάν τελεσίδικα γίνουν δεκτές, ουσιαστικά το ΤΣΜΕΔΕ δεν θα ζημιώσει.

Σας καλούμε λοιπόν να προσέρχεσθε καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου μας για να αποκτήσετε τα 5 έγγραφα που απαιτούνται για να κάνετε και εσείς την αγωγή σας.

Είμαστε καθημερινά ανοικτά 11.00 π. – 13.00 μ., πλην της Τετάρτης.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Τηλ.: 6976 400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης