Παρακάμπτουμε το βάλτο. Συνεχίζουμε μαχητικά, αγκαλιά με το ταξικό κίνημα

000000 Για ανακοιν 8 10 τλκ