Δευτέρα, Ιούνιος 18, 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Ιδια αφετηρία… ——————— … Τα μέτρα που θα περιέχει η συμφωνία διατηρούν ακέραιο τον πυρήνα των αντιλαϊκών νόμων που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιπλέον, αυξάνουν τα φορολογικά βάρη για το λαό και περιέχουν νέες ανατροπές στο Ασφαλιστικό.

0000000000000000000 0 Ιδια αφετηρία...

About kostas