ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: «Νέο» μοντέλο – ίδιες οι αντιλαϊκές επιδιώξεις———….Γι’ αυτό, στο ίδιο το πόρισμα περιέλαβε συμπεράσματα από τη νομολογία του ΣτΕ, με πιο χαρακτηριστικά και προκλητικά τα εξής: «Το Σύνταγμα δεν εγγυάται το ύψος της συντάξεως που προσδοκά να λάβει ο ασφαλισμένος. Δεν κατοχυρώνει την πλήρη αναλογία εισφορών και παροχών… Το Σύνταγμα δεν αποκλείει την μείωση των απονεμηθεισών παροχών»

0000000000000000000 0 «Νέο» μοντέλο