ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ: Η πρότασή μας για το καταστατικό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Μέσα στον απολογισμό του Δ.Σ. αναφέρεται ότι οι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στο Δ.Σ. δεν κάνουμε δουλειά για την Ένωση. Εννοούν βεβαίως ότι δε συμμετέχουμε στη διαδικασία για τη συλλογή των προσφυγών για το δικηγορικό γραφείο Παυλάτου.

Στα πεπραγμένα του ΔΣ, για τα οποία σας ενημερώνουμε εδώ στο site και θα κληθούμε όλοι να τα κρίνουμε στη Γ.Σ., η πλειοψηφία του Δ.Σ. αναφέρεται και στη δήθεν προετοιμασία που κάνει για το Καταστατικό. Η πραγματικότητα είναι ότι η αντίστοιχη «επιτροπή Καταστατικού» έχει νεκρώσει εδώ και μήνες. Εμείς δεν παραλείψαμε ποτέ να βρισκόμαστε και να συμμετέχουμε με συγκεκριμένες θέσεις στις λιγοστές συνεδριάσεις της Επιτροπής που έλαβαν χώρα στο διάστημα μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Καθώς η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της με ευθύνη της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, εργαστήκαμε μόνοι μας για τη διαμόρφωση νέου Καταστατικού και παρουσιάζουμε σήμερα την πρότασή μας για επεξεργασία και συζήτηση αμέσως μετά τη Γ.Σ. Την ανάγκη της επεξεργασίας νέου Καταστατικού και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλαγής του Καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ πρέπει να αναδείξει και η Γενική Συνέλευση, αφού ούτε να το αναφέρουν δεν έκριναν σκόπιμο στο πρόγραμμα δράσης τους (αλλά δεν παρέλειψαν να συμπεριλάβουν σ΄ αυτό την παραίνεση… να κλείνετε τα αυτιά σας στην Πανεπιστημονική!).

Κομβικά σημεία για το νέο Καταστατικό αποτελούν ο εκδημοκρατισμός της Ένωσης, με απαλοιφή των διατάξεων εκείνων του παλαιού καταστατικού που εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγωνιστικής δράσης των συνταξιούχων μελών της, και ένα οργανωτικό σχήμα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας Ένωσης με στόχο να συμβάλει στην ενεργοποίηση και των συναδέλφων της περιφέρειας.

 

Ακολουθεί η ολοκληρωμένη πρόταση Καταστατικού.

 

 

 

Πρόταση της ΔΠΚ Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ για την Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 

Άρθρο 1ο

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ένωση Συνταξιούχων Τομέα Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΣΤΑΜΕΔΕ), με έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί της ΕΣΤΑΜΕΔΕ είναι:

 

 1. H ενιαία και πανελλαδική εκπροσώπηση, ο συντονισμός των ενεργειών του συνόλου των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ όλης της χώρας για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης. Η συνεργασία και συμπαράταξη με το σύνολο του μαχόμενου συνταξιουχικού κινήματος, για την καλύτερη υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων των συνταξιούχων.
 2. Η μελέτη και η διαρκής προσπάθεια για την ανάδειξη και επίλυση των οικονομικών, κοινωνικών, υγειονομικών προβλημάτων και την εκπλήρωση των προσδοκιών των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ για αξιοπρεπή διαβίωση, καθώς και η προάσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων τους. Η εξασφάλιση και διαφύλαξη της οικονομικής ευρωστίας, η αναβάθμιση και ενίσχυση του ΤΣΜΕΔΕ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συνόλου των δημόσιων συνταξιοδοτικών φορέων εντός μιας Δημόσιας, καθολικής, υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης, ως προϋπόθεση για την χορήγηση αξιοπρεπών συντάξεων αλλά και των λοιπών παροχών που έχουν ανάγκη και δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του.
 3. Η εξασφάλιση παροχών συντάξεως, οι οποίες να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών με βάση το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και η παροχή πλήρους δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
 4. Η προαγωγή και εξύψωση του κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ.
 5. Η περαιτέρω διεύρυνση των παροχών του ΤΣΜΕΔΕ έναντι των συνταξιούχων του, όπως πχ με δημιουργία και λειτουργία εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης αλλά και με ειδικότερες, πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις απέναντι σε όσους ασφαλισμένους τις έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη.
 6. Η προάσπιση και διεύρυνση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, η προστασία των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, η συμβολή στην πρόοδο και την ευημερία του Ελληνικού λαού. O σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της προσωπικής και πολιτικής ελευθερίας, της ελεύθερης και ανεμπόδιστης διακίνησης των ιδεών.
 7. Η επαναφορά του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των συνταξιούχων μηχανικών στα όργανα του ΤΕΕ.
 8. 8. Ο αγώνας μαζί με το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, το φασισμό και τον πόλεμο.

Άρθρο 3ο

Μέσα

Μέσα για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών είναι:

α)Η μέγιστη δυνατή μαζικοποίηση της Ένωσης, η μελέτη, επεξεργασία και ο καθορισμός προγράμματος διεκδικήσεων των μελών της.

β) Η υποβοήθηση της προσπάθειας των μελών της να δημιουργήσουν περιφερειακά τμήματα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

γ) Η οργάνωση μαζικών κινητοποιήσεων των συνταξιούχων μηχανικών και η συμμετοχή της σε αντίστοιχες δραστηριότητες άλλων συνταξιουχικών και συνδικαλιστικών εν γένει οργανώσεων.

δ) Η διαδικτυακή και έντυπη προβολή των θέσεών της, η οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων, η πραγματοποίηση ημερίδων.

ε) Η δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας για την επεξεργασία και τη διεκπεραίωση των θεμάτων της Ένωσης, για την υποβοήθηση του έργου της διοίκησης και την αποδοτικότερη λειτουργία της.

στ) Η δημιουργία Εντευκτηρίου και Βιβλιοθήκης, η επιδίωξη να επεκταθεί το πρόγραμμα κατασκηνώσεων του ΤΣΜΕΔΕ υπό ευνοϊκούς οικονομικούς όρους για τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ,  η υποβοήθηση μελών της που το έχουν ανάγκη, η πραγματοποίηση εκδρομών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

Άρθρο 4ο

Μέλη

 1. Μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ εγγράφονται οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ, ύστερα από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ένωσης και έγκρισή της.
 2. Η εγγραφή των μελών γίνεται ύστερα από αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται:

α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο.

β) Η ειδικότητα

γ) Η διεύθυνση κατοικίας, τα τηλέφωνα και, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

δ) Ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας

ε) Ένα τουλάχιστον από τα αποδεικτικά στοιχεία που θα ορίζεται στο έντυπο υπόδειγμα της αίτησης εγγραφής, όπως αυτό συντάσσεται με απόφαση του ΔΣ.

 1. Αρμόδιο να αποφασίσει την εγγραφή όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο υποχρεούται να εγγράψει κάθε ενδιαφερόμενο που υποβάλλει αίτηση και πληροί τις προϋποθέσεις του Καταστατικού, κατά την πρώτη ή τη δεύτερη, το αργότερο, συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης και το αργότερο σε διάστημα δύο μηνών.

Ειδικότερα ενόψει Γενικής Συνέλευσης οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται, ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή των υποψηφίων μελών σε αυτή. Προς τούτο εξετάζονται υποχρεωτικά από το ΔΣ έγκαιρα όσες αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 8 (οκτώ) ημέρες πριν τη σύγκληση της Τακτικής ΓΣ και 5 (πέντε) ημέρες πριν τη σύγκληση της έκτακτης ΓΣ ενόψει και των διατάξεων του άρθρου 11, παρ.3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή μαζί με την αίτηση της εγγραφής (ενεργείται ατελώς) πρέπει να καταβάλλεται και η ετήσια συνδρομή του αιτούντος εάν αυτός επιθυμεί να λάβει μέρος στην επικείμενη ΓΣ.

 1. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, που κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη της, αυτός δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην πρώτη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), που είναι υποχρεωμένη να αποφασίσει οριστικά για το θέμα πριν από την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση έγκρισης της εγγραφής από τη Γ. Σ. ο ενδιαφερόμενος μετέχει αμέσως στις διαδικασίες. Τυχόν μη τήρηση των παραπάνω σημαίνει αυτοδίκαια εγγραφή του ενδιαφερόμενου.

 

Άρθρο 5ο

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ταμειακά ενημερωμένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

β) Να συμβάλλουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος (άρθρο 2ο) με την αξιοποίηση, κυρίως, των αναφερόμενων μέσων (άρθρο 3ο) .

γ) Να συμβάλλουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, στην υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του ΔΣ στο πλαίσιο της παρ.6 του άρθρου 2ου («Σκοποί») του παρόντος.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιώματα Μελών

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο άρθρο   7ο («Πειθαρχικές Ποινές») τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα:

α) Να είναι υποψήφια και εφόσον εκλεγούν να μετέχουν σε όλα τα αξιώματα, στα όργανα διοίκησης, ως αντιπρόσωποι σε οργανώσεις και φορείς όπου εκπροσωπείται η   Ένωση.

β) Να παίρνουν το λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τις απόψεις τους για όλα τα θέματα της Ένωσης, να ψηφίζουν για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και για όλα τα άλλα θέματα, τακτικά και έκτακτα, των Γ.Σ.

γ) Να ενημερώνουν τα όργανα διοίκησης και να ενημερώνονται  από αυτά, οποτεδήποτε, για όλα τα θέματα  που χειρίζεται η Ένωση.

δ) Να μετέχουν σε κάθε είδους οικονομική ή άλλη δραστηριότητα που οργανώνεται στα πλαίσια της ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς όφελος των μελών της.

ε) Να αποχωρούν από την Ένωση με γραπτή δήλωσή τους προς το ΔΣ αφού προηγούμενα καταβάλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές. Τηρουμένων των ανωτέρω το ΔΣ οφείλει να εκδώσει στη διαπιστωτική πράξη που θα πιστοποιεί την εθελούσια αποχώρηση του αιτούμενου.

 

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικές Ποινές

 1. Σε μέλος της Ένωσης, που παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν (άρθρο 5ο), επιβάλλονται από το ΔΣ με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του οι πιο κάτω κυρώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

α) Προφορική επίπληξη που καταγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.

β) Γραπτή επίπληξη που δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

γ) Προσωρινή διαγραφή για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των δύο ετών, που δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, με υποχρέωση υποβολής αίτησης για επανεγγραφή μετά τη συμπλήρωση του χρόνου.

δ) Προσωρινή διαγραφή ως άνω αλλά με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής προς την αμέσως επόμενη ΓΣ.

Για την επιβολή των ανωτέρω ποινών απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση και προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου σε έγγραφη απολογία για να διατυπώσει σε προθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών τις απόψεις του.

 1. Για τα μέλη των αιρετών οργάνων της Ένωσης ισχύουν οι πιο πάνω (α), (β) και (γ) ποινές, καθώς και η ποινή της καθαίρεσης από το όργανο που συμμετέχουν. Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση της ΓΣ, τακτικής ή έκτακτης, εφόσον η εισήγηση επιβολής τους περιλαμβάνεται στα τακτικά θέματα της ΗΔ.
 2. Κατά των πιο πάνω ποινών το διωκόμενο πειθαρχικά μέλος μπορεί να προσφύγει στην αμέσως επόμενη ΓΣ, τακτική ή έκτακτη, καταθέτοντας, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της ποινής, σχετική προς τούτο ένσταση στο Πρωτόκολλο της Ένωσης, ώστε να περιληφθεί στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η ένσταση αναστέλλει την επιβληθείσα από το ΔΣ ποινή, μέχρι να αποφανθεί οριστικά η ΓΣ.

 

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Μέλους

Η ποινή της οριστικής διαγραφής αποφασίζεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 επί των παρόντων μελών με τον αριθμό που προκύπτει να στρογγυλεύεται ως ακέραιος προς τα πάνω.

 

Άρθρο 9ο

Πόροι

Οι πόροι της Ένωσης είναι τακτικοί και έκτακτοι.

 1. Τακτικοί πόροι είναι:

(α) Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται με το παρόν σε 10 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος, με την επιφύλαξη του εδ. (β).

(β) Η εγγραφή των νέων μελών γίνεται ατελώς προκειμένου όμως το νέο μέλος να καταστεί οικονομικά ενήμερο οφείλει να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του, το ύψος της οποίας στη συγκεκριμένη περίπτωση περιορίζεται στο μισό της συνδρομής του εδ. (α) εφόσον η εγγραφή του γίνει στο 2ο ημερολογιακό εξάμηνο.

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής και το ατελές ή μη της εγγραφής μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των 2/3 των μελών του ΔΣ καθώς και με απόφαση της ΓΣ.

 1. Έκτακτοι πόροι είναι:

(α) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών είτε οίκοθεν είτε με απόφαση/προτροπή του ΔΣ είτε με απόφαση/προτροπή της ΓΣ.

(β) Οι διάφορες δωρεές, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς, που μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το ΔΣ εφ’ όσον κατά την κρίση αυτού δεν θέτουν όρους που να αντίκεινται στους σκοπούς της Ένωσης.

(γ) Εισοδήματα από τυχόν περιουσία της Ένωσης.

(δ) Οι πόροι από διάφορες εκδηλώσεις της Ένωσης

 1. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων οικονομικής ενίσχυσης μελών της Ένωσης σε κατάσταση ανάγκης και ιδιαίτερα για την παροχή βοηθήματος σε απεργούς ή αγωνιζόμενους εργαζόμενους συναδέλφους, μπορεί να λειτουργεί ταμείο αλληλοβοήθειας σε ξεχωριστό λογαριασμό από το κυρίως ταμείο της Ένωσης. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης αποφασίζονται για κάθε περίπτωση από το Δ.Σ. Πόροι του ταμείου αυτού είναι οι προαιρετικές εισφορές των μελών, οι διάφορες δωρεές που δεν θέτουν όρους που να αντίκεινται στους σκοπούς του υπόψη ταμείου, το καθαρό προϊόν από συνεστιάσεις, εκδόσεις, λαχειοφόρους αγορές κ.λ.π.

 

 

 

Άρθρο 10ο

Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης της ΕΣΤΑΜΕΔΕ είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση

 1. Το κυρίαρχο όργανο της Διοίκησης της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, που διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

(α) Η τακτική Συνέλευση γίνεται μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε χρόνο και περιλαμβάνει υποχρεωτικά στα θέματα ημερησίας διάταξης που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον απολογισμό, διοικητικό και οικονομικό, του Δ.Σ. για τον προηγούμενο χρόνο, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, που τίθενται σε ψηφοφορία στην κρίση των μελών.

(β) Έκτακτη Συνέλευση γίνεται όταν κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με αίτησή τους τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έγκαιρα την συνέλευση, ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 ημέρες το αργότερο από την ημέρα που θα παραλάβει την αίτηση.

 1. Η Γενική Συνέλευση, είτε είναι τακτική είτε έκτακτη, ανακοινώνεται στα μέλη με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση τακτικής Γ.Σ. και 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση έκτακτης Γ.Σ. ως εξής :

(α) σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας εθνικής εμβέλειας,

(β) με την τοιχοκόλλησή της σε εμφανείς θέσεις στα Γραφεία της Ένωσης και του ΤΣΜΕΔΕ και

(γ) με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, εφόσον αυτή υφίσταται.

Μέσα στις ίδιες προθεσμίες ενημερώνονται με πρόσφορο τρόπο (πχ ηλεκτρονικά, φαξ) οι Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων, όσες έχουν συγκροτηθεί μέχρι τις πιο πάνω προθεσμίες. Το ΔΣ μεριμνά για τη γνωστοποίηση της Γ.Σ. και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (δημοσιεύσεις , αφίσες κ.λ.π.).

 1. Με την επιφύλαξη της παρ.6 η Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία αν παρίσταται κατ’ ελάχιστον το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Ταμειακά τακτοποιημένα είναι τα μέλη της Ένωσης που έχουν καταβάλει τις εισφορές του τρέχοντος έτους μέχρι και την έναρξη της ΓΣ.

Σε περίπτωση που στην πρώτη Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια επακριβώς θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εκ νέου διαδικασία σύγκλησης της επαναληπτικής ΓΣ η δε γνωστοποίηση της επανασύγκλησής της γίνεται με την ανάρτηση της νέας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ένωσης και με τοιχοκόλλησή της στα Γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και του ΤΣΜΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ έχει νόμιμη απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων εχόντων δικαίωμα ψήφου.

 1. (α) Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 5, οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με ανοιχτή ψηφοφορία, δηλ. με ανάταση του χεριού, και με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.

(β) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με ανάταση του χεριού αποφασίζονται θέματα που αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού, στη συγκρότηση ενώσεων με άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις ή στη συμμετοχή τους σε αυτές, στην έκδοση ψηφισμάτων στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος καταστατικού, στην εκλογή Προεδρείου Γ.Συνέλευσης, επιτροπών ειδικού σκοπού που επιθυμεί να συστήσει το σώμα κ.ά.

 1. Με μυστική ψηφοφορία παίρνονται οι αποφάσεις που αφορούν στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται από άλλα άρθρα του καταστατικού αυτού ή από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση κάθε ψηφοφορία σχετική με τις αρχαιρεσίες πρέπει να είναι μυστική όπως στο παρόν ειδικότερα ορίζεται.
 2. Προκειμένου για τη διάλυση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, παντελώς ή ως πρωτοβάθμιου σωματείου, ή για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει η απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Οι σχετικές αποφάσεις παίρνονται με ανοιχτή ψηφοφορία και με την παρακάτω αυξημένη πλειοψηφία:

(α) Για την ως άνω διάλυση της Ένωσης με τα 3/4 των παρόντων αλλά σε κάθε περίπτωση με τα 2/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου, δηλ. των οικονομικά τακτοποιημένων, μελών.

(β) Για την τροποποίηση του καταστατικού με τα 2/3 των παρόντων αλλά σε κάθε περίπτωση με την απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου.

 1. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ανοίγει αρχικά ο Πρόεδρος του ΔΣ ο οποίος ανακοινώνει, μετά την παρέλευση της ορισθείσας στην πρόσκληση ώρας προσέλευσης, την επίτευξη της απαρτίας με αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθύνει τις εργασίες εκλογής του τριμελούς Προεδρείου, που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, εδ.(β) του παρόντος άρθρου. Εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται, η έναρξη των εργασιών γίνεται από τον Αντιπρόεδρο, τούτου κωλυομένου από το Γραμματέα κ.ο.κ. από άλλο μέλος του ΔΣ με τη σειρά που αναφέρεται στο Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των μελών του ΔΣ. Στη συνέχεια τις εργασίες της ΓΣ διευθύνει συλλογικά 3μελές Προεδρείο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα που εκλέγονται διαδοχικά με την παραπάνω σειρά.

Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τα θέματα ΗΔ, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 7, η ΓΣ με απόφασή της μπορεί να προσθέσει θέματα, πριν την έναρξη συζήτησης των αναγγελθέντων θεμάτων, που συζητούνται αφού τελειώσουν τα αναγγελθέντα.

 

 

 

Άρθρο 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1.Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ διοικείται συλλογικά από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 14  κάθε τρία χρόνια και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και 4 λοιπά μέλη.

 1. Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού μέσα σε 5 ημέρες από την παράδοση σε αυτόν των πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία πρέπει να επιτελεσθεί μέσα σε 5 ημέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο υπόψη σύμβουλος δεν συγκαλέσει το ΔΣ μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η υπόψη ευθύνη αναλαμβάνεται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο του επόμενου, κατά τη σειρά ανακήρυξης, συνδυασμού κ.ο.κ. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο συγκαλέσας σύμβουλος, αφού διαπιστωθεί η νόμιμη απαρτία, τα εκλεγέντα μέλη συγκροτούνται σε σώμα και η συνεδρίαση συνεχίζεται με την εκλογή συμβούλων στα παραπάνω 5 αξιώματα με μυστική ψηφοφορία, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, με τη σειρά που καταγράφεται παραπάνω. Εφόσον υπάρξει ομοφωνία του σώματος είναι δυνατή η εξαρχής κατάθεση υποψηφιοτήτων για όλα τα αξιώματα.
 2. Η εκλογή των συμβούλων στα παραπάνω αξιώματα γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, μη συνυπολογιζομένων σε αυτά των τυχόν λευκών. Εάν για κάποιο αξίωμα υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία συνεχίζεται για το επόμενο αξίωμα. Εάν ολοκληρωθεί ο κύκλος και δεν έχουν καλυφθεί όλα τα αξιώματα ακολουθεί 2ος κύκλος ψηφοφορίας για όσα δεν έχουν καλυφθεί. Εάν και πάλι υπάρξει ισοψηφία η εκλογή στο οικείο αξίωμα γίνεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Καθ’ όλη την πιο πάνω διαδικασία προεδρεύει ο συγκαλέσας σε συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της σύμφωνης απόφασης όλων των παρόντων, η συνεδρίαση διακοπεί σε οποιοδήποτε σημείο, και πάντως μετά τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, αυτή συνεχίζεται σε ημέρα και ώρα που θα αποφασιστεί πριν τη διακοπή. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την κάλυψη των αξιωμάτων του Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία  το ΔΣ λειτουργεί με την ευθύνη του εκλεγέντος Προέδρου και ελλείψει τούτου με την ευθύνη του συγκαλέσαντος στην πρώτη συνεδρίαση.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση βάσει του νόμου και του καταστατικού, παίρνει έγκυρες αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, 5 τουλάχιστον, μελών του για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης εκτός από τα θέματα που αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα από κοινού για την πραγματοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.

Με τη βοήθεια και τυχόν ομάδων εργασίας, που ορίζονται από αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών της Γενικής Συνέλευσης και του ιδίου, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δραστηριότητά της στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και τα μέσα του άρθρου 3 του παρόντος.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη, με έγγραφη πρόσκληση που αναγράφει τα θέματα για συζήτηση και τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης.

Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει από τη θέση του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του οικείου συνδυασμού. Το ίδιο ισχύει και για όποιο μέλος υποβάλει γραπτή δήλωση παραίτησής του από το ΔΣ. Εάν το αναπληρωματικό μέλος δηλώσει γραπτά ότι κωλύεται να αναπληρώσει το αποχωρούν μέλος, η αναπλήρωση γίνεται από το επόμενο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος κ.ο.κ.

 1. Κάθε ένα από τα μέλη του Δ. Σ., που εκλέγεται σε ένα από τα αξιώματα της παρ.1, έχει τα εξής καθήκοντα:

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στις κρατικές αρχές και τα δικαστήρια, καθώς και απέναντι σε τρίτους. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις μέχρι τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και την εκλογή προεδρείου. Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα και θεωρεί τα παραστατικά στοιχεία των εξόδων μαζί με τον Ταμία.

β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα.

γ) Ο Γραμματέας διαχειρίζεται το γραφείο της Ένωσης, κρατά τη σφραγίδα, και τηρεί όλα τα βιβλία, εκτός του ταμείου, δηλ.:  (1) το μητρώο μελών, (2) τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και (3) το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και τα σχετικά αρχεία. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

δ) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της ΕΣΤΑΜΕΔΕ διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές τηρεί τα σχετικά βιβλία που είναι: (1) το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, (2) το βιβλίο περιουσίας και (3) τα τεύχη διπλοτύπων αποδείξεων.

Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό, που μετά την έγκρισή τους από την Εξελεγκτικη Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο τίθενται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης κάθε χρόνο.

Ενημερώνει κάθε τρεις μήνες το Δ. Σ. για τα οικονομικά του συλλόγου και έκτακτα όταν το αποφασίσει το ΔΣ.

Για τις τρέχουσες πληρωμές μπορεί να κρατά στη διάθεσή του ποσό μέχρι  2000 ευρώ που μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι υποχρεωμένος να το έχει κατατεθειμένο σε Ταμιευτήριο ή σε τράπεζα σε λογαριασμό της Ένωσης ή σε κοινό λογαριασμό Προέδρου και Ταμία που δεσμεύεται από τις δύο υπογραφές τους.

Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία στη διεκπεραίωση τρεχόντων καθηκόντων του αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ, που δύναται να υποδεικνύεται από τον ίδιο, ύστερα από απόφαση του ΔΣ.

ε) Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει το Γραμματέα σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του και μεριμνά για τα οργανωτικά θέματα της Ένωσης.

 1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω παραιτηθεί από το αξίωμα του στη θέση του εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία άλλο μέλος του ΔΣ.

Επίσης, το ΔΣ μπορεί να προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην αναδιάρθρωση των πιο πάνω αξιωμάτων ανά διαστήματα όχι μικρότερα των 6 (έξη) μηνών.

 1. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στα μέλη του διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες πέραν των πιο πάνω αναφερομένων.

 

 

 

Άρθρο 13ο

Ελεγκτική Επιτροπή

Ο έλεγχος και η εποπτεία του ΔΣ ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη ΓΣ των μελών, μαζί με την εκλογή του ΔΣ, για ίσο με αυτό χρονικό διάστημα. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της κάθε  Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της στην εκάστοτε ΓΣ.

Το ΔΣ θέτει αμέσως στη διάθεση της ΕΕ τα βιβλία διαχείρισης και κάθε άλλο γραπτό στοιχείο και δικαιολογητικό της δικαιοδοσίας του, που θα ζητηθεί από την ΕΕ.

 

Άρθρο 14ο

Αρχαιρεσίες – Συγκρότηση Οργάνων

 1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου χρόνου που λήγει η θητεία των οργάνων Διοίκησης και μετά την ψήφιση επί των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, του ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια οργάνωση.
 2. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει την ημερομηνία των αρχαιρεσιών που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από 15 ημέρες από την ημέρα της Συνέλευσης, αποφασίζει για τον αριθμό των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι περιττός, και στη συνέχεια εκλέγει τα μέλη της με ανάταση του χεριού. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για κανένα από τα όργανα διοίκησης. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρό της.
 3. Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών παρευρίσκεται δικαστικός αντιπρόσωπος.
 4. Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν στην Εφορευτική Επιτροπή συνδυασμοί υποψηφίων ή μεμονωμένοι υποψήφιοι σε προθεσμία μέχρι 7 ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα όργανα και εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα (αν είναι γραμμένοι στα μητρώα, αν υπάρχει ασυμβίβαστο κλπ). Στη συνέχεια μεριμνά για την εκτύπωση των αντίστοιχων ψηφοδελτίων.
 5. Τα ψηφοδέλτια είναι χωριστά για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο. Το ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού περιλαμβάνει, σε μία στήλη, τόσο τις υποψηφιότητες για το ΔΣ όσο και τις υποψηφιότητες για την ΕΕ, με αυτή τη σειρά.
 6. Το σύστημα ανάδειξης των εκλεγομένων για κάθε όργανο είναι η απλή αναλογική με συμμετοχή όλων των συνδυασμών στη δεύτερη κατανομή χωρίς όρους. Κάθε συνδυασμός εκλέγει αριθμό υποψηφίων ανάλογο με την εκλογική του δύναμη.
 7. Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας κάθε ψηφοφόρος παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή υποχρεωτικά όλα τα ψηφοδέλτια και το φάκελο ψηφοφορίας σφραγισμένο και μονογραμμένο από την Εφ. Επιτροπή μετά από εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας και την επιβεβαίωση της οικονομικής του τακτοποίησης με βάση το ενημερωμένο μητρώο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έγκαιρα της έχει παραδοθεί από το ΔΣ μέσω του Γραμματέα. Στη συνέχεια ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε κατάλληλα απομονωμένο χώρο, επιλέγει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, σημειώνει του υποψηφίους που προτιμάει για κάθε όργανο με ένα σταυρό με στυλό μπλε ή μαύρο στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος (στην ίδια όμως πλευρά για όλα τα ονόματα) και το τοποθετεί στο φάκελο ψηφοφορίας τον οποίο στη συνέχεια ρίχνει στην κάλπη ψηφοφορίας.

Για διευκόλυνση της ψηφοφορίας η Εφ. Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες κάλπες. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την προκαθορισμένη ώρα εφ’ όσον υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν στη σειρά να ψηφίσουν.

 1. Ο αριθμός των σταυρών μπορεί να είναι μέχρι 9 για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή. Αν σε κάποιο ψηφοδέλτιο συνδυασμού ο αριθμός των σταυρών για το ΔΣ ή την Ελεγκτική Επιτροπή είναι μεγαλύτερος από τον επιτρεπόμενο, καθώς και αν δεν υπάρχει κανένας σταυρός, το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται, ως προς το οικείο όργανο, μόνο για την δύναμη του συνδυασμού.
 2. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ. Επ.) ανακηρύσσει με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως ορίζεται στην παρ.6, τους επιτυχόντες συνδυασμούς καθώς και τους επιτυχόντες και αναπληρωματικούς από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένους υποψηφίους. Η ανάδειξη των επιτυχόντων από κάθε συνδυασμό γίνεται με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση.

Προς τούτο η Εφ. Επ. μετά το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσει πρακτικό στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των εχόντων δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψηφισάντων μελών, οι ψήφοι που έλαβαν οι συνδυασμοί, οι εκλεγέντες από κάθε συνδυασμό στα δύο όργανα και οι επιλαχόντες του κάθε συνδυασμού με τη σειρά επιτυχίας και κατάταξής τους αντίστοιχα.

 1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί μία θέση από κάποιο από τα όργανα διοίκησης, αυτή συμπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού.

Αν το μέλος που αποχωρεί ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος, ή δεν υπάρχουν επιλαχόντες του συνδυασμού που ανήκει, η θέση συμπληρώνεται από το συνδυασμό ή τον ανεξάρτητο υποψήφιο που παρουσίασε το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο κατά τις αρχαιρεσίες. Αν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, η θέση παραμένει κενή.

 

Άρθρο 15ο

Εκλογή Αντιπροσώπων

 1. Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης, τακτικοί και αναπληρωματικοί, για τον Τομέα Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή συνδικαλιστική συνταξιουχική οργάνωση ή ένωση συνεργαζομένων συνταξιουχικών οργανώσεων εκλέγονται μεταξύ των μελών του ΔΣ που έχουν υποβάλει σχετική υποψηφιότητα με μυστική ψηφοφορία των μελών του, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εκλογή στα αξιώματα του ΔΣ. Η εκλογή γίνεται χωριστά για κάθε αντιπροσώπευση και χωριστά για των αντιπρόσωπο και για τον αναπληρωτή του.

Ο εκλεγείς αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ανακοινώνονται στον οικείο φορέα.

 1. Οι πιο πάνω αντιπρόσωποι οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά το ΔΣ κατά τις συνεδριάσεις του για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και στα ενδιάμεσα διαστήματα τον Πρόεδρο του ΔΣ. Ο χειρισμός των θεμάτων από μέρους τους γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τα ανωτέρω το ΔΣ με απόφασή του τους αντικαθιστά ή, κατά περίπτωση, εισηγείται την αντικατάστασή του με άλλο μέλος του ΔΣ το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 1. Ο αντικαθιστώμενος οφείλει να δηλώσει άμεσα γραπτώς την  παραίτησή του απο τη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ, στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και στον Υπουργό. Η μη συμμόρφωση στα ανωτέρω αποτελεί λόγο διαγραφής του απο το Συλλογο και έκπτωσής του απο το ΔΣ του Συλλόγου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμέσως στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και στον Υπουργό.

 

Άρθρο 16ο

Ίδρυση και Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 1. Προκειμένου να προωθηθούν καλύτερα οι σκοποί του παρόντος, το εκάστοτε ΔΣ οφείλει να εντάσσει στις προτεραιότητές του τη δημιουργία περιφερειακών Τμημάτων των μελών της Ένωσης σε πόλεις-πρωτεύουσες νομών, εκτός Αττικής, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια προς τούτο. Για τη συγκρότηση κάθε τμήματος αποφασίζει το Δ.Σ. και επικυρώνει η αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, Γ.Σ. της Ένωσης, ύστερα από γραπτό αίτημα που πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 21 μέλη της Ένωσης, μόνιμους κάτοικους της περιοχής την οποία προτείνεται να καλύψει το Τμήμα. Δε γίνεται δεκτό δεύτερο Τμήμα στον ίδιο νομό.
 2. Η διοίκηση των Τμημάτων ασκείται από τις Τοπικές Συνελεύσεις των μελών τους και από 5μελείς Τοπικές Επιτροπές στο πλαίσιο πάντα του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ και του ΔΣ της Ένωσης.
 3. Τα Τμήματα δεν έχουν ίδια νομική υπόσταση ούτε καταστατικό και για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης τους σε ελλαδικό επίπεδο λειτουργούν με βάση ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τη ΓΣ της Ένωσης. Ειδικότερα για τη σύγκληση και διεξαγωγή των Τοπικών Συνελεύσεων και για την εκλογή και λειτουργία της οικείας Τοπικής Επιτροπής έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Ορίζεται ακόμη:

(α) Τα μέλη της Ένωσης εγγράφονται αυτοδίκαια στο συσταθέν Τμήμα της περιοχής τους με απλή προς τούτο αίτηση στο οικείο πρωτόκολλο, με επίδειξη αποδεικτικού ότι είναι ταμειακώς εντάξει στην Ένωση, χωρίς άλλη διαδικασία.

(β) Τα εντασσόμενα στη δύναμη του Τμήματος μέλη της Ένωσης δεν υπόκεινται σε καταβολή πρόσθετης συνδρομής, δεδομένου ότι αυτή καλύπτεται από την ετήσια συνδρομή τους προς την Ένωση. Κατά τα λοιπά έκτακτοι πόροι του Τμήματος είναι:

 • Οι προαιρετικές εισφορές των μελών της Ένωσης που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα.
 • Οι διάφορες δωρεές, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς, που γίνονται αποδεκτές, με σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Επιτροπής, από το ΔΣ της Ένωσης εφ’ όσον κατά την κρίση τους δεν θέτουν όρους που να αντίκεινται στους σκοπούς της Ένωσης.
 • Η επιχορήγηση από πόρους της Ένωσης που αποφασίζεται από το ΔΣ.
 • Οι πόροι από διάφορες εκδηλώσεις του Τμήματος.

(γ) Τα όργανα του Τμήματος παίρνουν αποφάσεις, εκφράζονται και δρουν για τοπικά ζητήματα, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των συνταξιούχων μηχανικών της περιοχής τους στο πλαίσιο των σκοπών και των αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ. Τοποθετούνται για όλα τα ζητήματα των συνταξιούχων μηχανικών και γενικότερα, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη επεξεργασία των θέσεων της Ένωσης. Στις Γ.Σ. της Ένωσης μπορούν να διατυπώνουν θέσεις της τοπικής τους Συνέλευσης πάνω στα θέματα της Η.Δ., να καταθέτουν προτάσεις και να επιδιώκουν την ψήφισή τους από το Σώμα.

(δ) Στα μέλη της 5μελούς Τοπικής Επιτροπής κατανέμονται με μυστική ψηφοφορία τα καθήκοντα του Συντονιστή, του αναπληρωτή Συντονιστή, του Οργανωτικού, του Οικονομικού και του αναπληρωτή Οργανωτικού με αντικείμενα ανάλογα με αυτά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και  του Αναπληρωτή Γραμματέα του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ αντίστοιχα. Ο Οικονομικος ενεργει στο ονομα του Ταμια του ΔΣ της Ενωσης και θεωρείται βοηθός του. Τη διαχείριση την ελέγχει προληπτικά ο κεντρικός Ταμίας, ο οποίος εγκρίνει και έξοδα πέραν των 500 ευρώ κατ΄ έτος, εφ’ όσον υπάρχουν τοπικά τουλάχιστον αυτά τα έσοδα. Η διαχείριση των 500 ευρώ αποτελεί αρμοδιότητα της Τοπικής Επιτροπής και υπόκειται στον έλεγχο της κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το ποσό των 500 ευρώ μπορεί να αλλάξει με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Ένωσης.

 

Άρθρο 17ο

Σφραγίδα της Ένωσης

Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ έχει κυκλική σφραγίδα που αναγράφει το αρκτικόλεξο Ε.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.Δ.Ε. και φέρει στο μέσον τη θεά Εστία και κάτω τον αριθμό 1947, έτος ιδρύσεώς της.

 

Άρθρο 18ο

Γενικές Διατάξεις

Κάθε θέμα ή ζήτημα που ανακύπτει και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ορίζεται με απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος καταστατικού ή ανάλογη εφαρμογή διατάξεών του καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του νόμου περί σωματείων και της λοιπών συναφών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 19ο

Μεταβατική Διάταξη

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 19 άρθρα  και αποτελεί τροποποίηση του προηγούμενου καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που είχε συνταχθεί αρχικά από τους ιδρυτές της και είχε εγκριθεί στη συνέχεια με την απόφαση 1569/1969 του Πρωτοδικείου Αθήνας και είχε τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 5413/1972 και 3871/1992 του Πολυμελούς Πρωτοδικείο Αθήνας. Στην παρούσα μορφή του διαμορφώθηκε με τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που συγκλήθηκε νόμιμα για τον σκοπό αυτό την ……           Η ισχύς του αρχίζει από την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας και την εγγραφή του στα βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων του ιδίου Δικαστηρίου.

Αθήνα    ……………………………

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

…………………………………….       ……………………………………….         ………………………………………

                                             

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γραμματέας

                         ……………………………………..     ………………………………………