Σάββατο, Φεβρουάριος 23, 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Ν α ρ κ ο π έ δ ι ο ————– …Ανεξάρτητα από το παζάρι στην Ευρωζώνη, η κυβέρνηση επιχειρεί να χτίσει συμμαχία στο εσωτερικό, λέγοντας στα θύματα και της δικής της πολιτικής ότι τα συμφέρει να υπερασπίσουν τη συμφωνία, η οποία όμως είναι βαθιά αντιλαϊκή, είναι συμφωνία που αφορά στους όρους της καπιταλιστικής ανάκαμψης, κατά συνέπεια είναι μια συμφωνία – ναρκοπέδιο για τα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα…

0000000000000000000 0  Ναρκοπέδιο a

About kostas