Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2/13.6.16 ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 3. 6.16

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2/13.6.16 ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 3. 6.16

Συνήλθε σήμερα Δευτέρα 13/6/16 και ώρα 12.00΄ το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ που εκλέχτηκε στις εκλογές της 3.6.16, μετά την απόφαση του Δ.Σ. της 10/6/16 για τη σημερινή συνεδρία, στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ στην οδό Κολοκοτρώνη 4, σαν συνέχεια της συνεδρίασης της 10/6/16, η οποία έχει  μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο  10 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Παρόντες ήταν όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι:

Δούκας Κώστας, Πρόεδρος που εκλέχτηκε κατά την συνεδρία της 10/6/16,  Καραπιστόλης Δημήτρης, Κατσούλης Γιάννης, Λεμπέσης Χρήστος, Λυγιαζής Κώστας, Τζατζάνης Κώστας, Τσιβεριώτης Γρηγόρης, Τσουρουνάκης Γιάννης & Φιλιππίδης Θανάσης.

Παρόντες ήταν επίσης τα μέλη  της Ελεγκτικής Επιτροπής Κούγκας Δημήτρης, Μαραγκός Παναγιώτης και Ντομουχτσής Γιώργος.

 

Χρέη γραμματέα συνέχισε να κάνει ο Κώστας Τζατζάνης και ενεργοποιήθηκαν για ηχητική καταγραφή τα κινητά του Κώστα Τζατζάνη και του Γρηγόρη Τσιβεριώτη.

 

Αρχικά η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Κούγκα Δημήτρη και μέλη τους Μαραγκό Παναγιώτη και Ντομουχτσή Γιώργο.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος Δούκας έθεσε θέμα να ονομάσει αναπληρωτή πρόεδρο λόγω της τραγικής συγκυρίας, που θα ενισχύσει το Προεδρείο αν έχει την εμπειρία του Φιλιππίδη τον οποίον προτείνει. Αναφέρεται Αναπληρωτής Πρόεδρος στα άρθρα 12 και 18 παρ 4  του καταστατικού αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερο άρθρο περί αυτού, που κατά τον Πρόεδρο σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα χωρίς αυτό να επιβάλλεται. Έλαβαν αρνητική θέση η Πανεπιστημονική, ο Καραπιστόλης και ο ίδιος ο Φιλιππίδης και κατόπιν αυτού, μετά διαλογική συζήτηση, απέσυρε την πρότασή του.

 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας για την εκλογή Αντιπροέδρου. Η Πανεπιστημονική ξαναπρότεινε για αντιπρόεδρο το Δημήτρη Καραπιστόλη, ο οποίος δέχτηκε. Αυτοπροτάθηκε για αντιπρόεδρος και ο Θανάσης Φιλιππίδης. Πριν τη ψηφοφορία ο Φιλιππίδης έκανε δήλωση ότι ο Καραπιστόλης κακώς μπήκε και εκλέχτηκε με το συνδυασμό των Ακομμάτιστων Μαχόμενων και μετά υποστήριξε τις προτάσεις της Πανεπιστημονικής για το Προεδρείο, ενώ έχει αντίθετο πρόγραμμα από το δικό μας, και πρόσθεσε ότι αυτό θα το κάνει γνωστό στους ψηφοφόρους των Ακομμάτιστων Μαχόμενων. Ο Καραπιστόλης δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Φιλιππίδης πρόσφερε ο, τι μπορούσε να προσφέρει και τώρα πρέπει να αποσύρεται, ότι στη Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί και οι ψηφοφόροι των Ακομμάτιστων Μαχόμενων είχαν γνώση αυτού του γεγονότος, τον έκριναν και τον εξέλεξαν.

Ψηφολέκτης συνέχισε ο κοινά αποδεκτός Χρήστος Λεμπέσης. Στη μυστική ψηφοφορία ο Καραπιστόλης πήρε 5 ψήφους και ο Φιλιππίδης 4. Εκλέχθηκε αντιπρόεδρος ο Καραπιστόλης. Για το γενικό γραμματέα αυτοπροτάθηκε ο Γιάννης Κατσούλης και ο Χ. Λεμπέσης πρότεινε τον Κώστα Τζατζάνη, που αποδέχτηκε. Γενικός γραμματέας εξελέγη κατά τη μυστική ψηφοφορία  με 5 ψήφους ο Τζατζάνης και 4 ψήφους πήρε ο Κατσούλης. Για το γραμματέα προτάθηκε από τον Πρόεδρο ο Γιάννης Κατσούλης ο οποίος δεν αποδέχτηκε. Κατόπιν αυτού υποψήφιος με πρόταση της Πανεπιστημονικής ήταν ο Κώστας Λυγιαζής ο οποίος εκλέχτηκε στη μυστική ψηφοφορία με 5 ψήφους και ευρέθηκαν και 4 λευκά. Υποψήφιος Ταμίας ήταν με πρόταση πολλών συναδέλφων μόνο ο Γρηγόρης Τσιβεριώτης, ο οποίος δήλωσε ότι το δέχεται για να προχωρήσει η διαδικασία αλλά με ημερομηνία λήξεως πιθανώς σύντομη που θα εξαρτηθεί από τις άμεσες
εξελίξεις. Εκλέχτηκε, παίρνοντας στη μυστική ψηφοφορία 7 ψήφους και ευρέθηκαν και 2 λευκά. Προτάθηκε από πολλούς συναδέλφους για κοσμήτορας ο Γιάννης Κατσούλης, ο οποίος μετά από διαλογική συζήτηση επέμεινε στη θέση του ότι θα δεχτεί να είναι κοσμήτορας μόνο αν συμφωνήσουν όλοι ότι η παρούσα δομή του ιστολογίου θα μείνει και δεν θα προβάλλονται τα κόμματα σε αυτό, για να μη γίνει μετατροπή του ιστολογίου γήπεδο κομματικής αντιπαράθεσης και ότι θα βελτιωθεί το ιστολόγιο μόνο όσον αφορά το πλήθος των ανακοινώσεων που θα φαίνονται στην πρώτη σελίδα. Ο Δ. Καραπιστόλης έκανε μια τοποθέτηση για το ιστολόγιο την οποία θεώρησε η Πανεπιστημονική ότι μπορεί να χρησιμεύσει σαν βάση επίλυσης της βασικής μας διαφοράς για το ιστολόγιο και πρότεινε ο Κατσούλης να δεχτεί τη θέση του Κοσμήτορα κι΄ αν δεν τον ικανοποιήσει η τελική απόφαση για το ιστολόγιο να παραιτηθεί. Ο Γ. Κατσούλης επέμεινε στη θέση του και προτάθηκε για κοσμήτορας μόνο ο Χρ. Λεμπέσης ο οποίος εκλέχτηκε, παίρνοντας στη μυστική ψηφοφορία 7 ψήφους και βρέθηκαν και 2 λευκά.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Θ. Φιλιππίδης.

Ο Δ. Καραπιστόλης έκανε δήλωση για τη θετική προσφορά των Παπασταυρίδη και Ρέττου στο προηγούμενο Συμβούλιο, και αναφέρθηκε σε πρότασή του σύμφωνα με την οκτάχρονη εμπειρία του, σχετικά με την επικοινωνία με τα μέλη μας, που προτείνει να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο, για θέματα του μητρώου το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί με τους παραλειφθέντες που είχαν κάνει αίτηση εγγραφής, περίπου 125 όπως τους υπολογίζει, να συμπληρωθούν τα στοιχεία αυτών που περιείχαν μόνο ονοματεπώνυμο-πατρώνυμο και να περιληφθούν στο μητρώο και να βρεθούν με ακρίβεια όλοι οι αριθμοί μητρώου που δεν αντιστοιχούν σε μέλη.

Μετά το τέλος της εκλογής έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος και είπε :

Αγαπητοί συν,

Πρώτον σας ευχαριστώ για την αναγνώριση προς το πρόσωπό μου με την εκλογή μου ως Προέδρου ΔΣ.

Θα κάνω ότι μπορώ για να ανταποκριθώ στην προσγενόμενη αυτή τιμή.

Δεύτερο, λόγω της απελπιστικής συγκυρίας, σας προτείνω να αναλάβει έκαστος, με ελεύθερη βούληση φυσικά, κάποιους τομείς πρωτοβουλίας πέραν των γνωστών καταστατικών, ώστε με τη βοήθεια Αρωγών Μελών να προτείνει και μετά έγκριση ΔΣ να ολοκληρώνει δράσεις. Θα έχουμε έτσι άμεσα, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 1 λήφθηκαν υπ’ όψη οι επιθυμίες όλων, όπως εγώ τις κατέγραψα ή εννόησα, αλλά και τα τάλαντα βάσει της μέχρι τούδε προσφοράς εκάστου.

Της Πανεπιστημονικής σας κατέγραψα ως έναν άνθρωπο όπως και ενεργείτε.

Πρόκειται, όχι για «αξιώματα» αλλά, για Υπηρεσίες και δή άμισθες.

Αν κάποιον άθελά μου αδίκησα μπορούμε με το εργαλείο της αναδιάρθρωσης να τον αποκαταστήσουμε εν ευθέτω χρόνω.

Επίσης, αν το προκρίνουμε, να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο «ρολόι» όπου σε έξη εξάμηνα όλοι, εναλλασσόμενοι, θα δοκιμαστούν σε όλες σχεδόν τις θέσεις Υπηρεσίας.

Λόγω της τραγικής περιόδου οι «τίτλοι» είναι μόνο κατ’ όνομα και τα συνηρτημένα προς αυτούς καθήκοντα ανοίγουν μια τεράστια προοπτική δράσεων και προσφοράς εις έκαστον.

Η εντολή των συναδέλφων, που μας εξέλεξαν για την αντιμετώπιση κατά το δυνατό του ολέθρου, δεν επιτρέπει κανένα δισταγμό.

Εύχομαι σε όλους μας ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Επόμενο συμβούλιο αποφασίστηκε ομόφωνα για την Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 11.00΄ πμ, στον έκτο όροφο της Κλαυθμώνος. Θα ειδοποιηθεί ο Φιλιππίδης από το Τζατζάνη, ο οποίος θα στείλει και τα συνηθισμένα ιμέιλ ειδοποίησης. Κύριο θέμα του ΔΣ προτείνει ο Πρόεδρος να είναι η οργάνωση των εργασιών του Δ.Σ.

 

Οι Παρόντες:

Ο Πρόεδρος Δούκας

Ο Γενικός Γραμματέας Τζατζάνης

Ο Αντιπρόεδρος Καραπιστόλης

Ο Γραμματέας Λυγιαζής

Ο Ταμίας Τσιβεριώτης

Ο Κοσμήτορας Λεμπέσης

 

Τα μέλη Κατσούλης, Τσουρουνάκης και Φιλιππίδης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΤΟΜΕΙΣ

 

ΔΟΥΚΑΣ Πρόεδρος : Όλα

ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ  Αντιπρόεδρος   :  πανελληνιοποίηση, εκπρόσωπος ΑΓΣΣΕ, ΤΕΕ, ΠΕΣΕΔΕ κλπ, Τράπεζα Αττικής, Α/Δ ανάπτυξη / Δήμο, ΤΜΕΔΕ ως Συμπληρωματικό Ταμείο,

ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ   Γ Γραμματέας, ΛΥΓΙΑΖΉΣ Γραμματέας, ΛΕΜΠΕΣΗΣ Κοσμήτορας, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ  :  Μητρώο, γραφείο ΤΣΜΕΔΕ, Καταστατικό, Πολιτικοί, κινητοποιήσεις, ομπρέλα το ασφαλιστικό, έντυπη και Η-βιβλιοθήκη, εκδόσεις, οργάνωση Ανοιχτών Συνελεύσεων, Αξελός,

ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ Ταμίας   :   Μητρώο, ΕΤΑΑ, Γιατροί, Δικηγόροι, ΕΟΠΥΥ, Παγκράτι, Ανθ. Γαζή, 1€, επιδότηση εισφορών-συντάξεων,

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ  :   εκπρόσωπος ΤΣΜΕΔΕ, δικαστικά, καθημερινά συναδέλφων, κατασκηνώσεις μελών κ συζύγων,

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ :  διαδίκτυο, Η-ΤΣΜΕΔΕ, Θεσμός, Παιδεία, Πολιτισμός,

 

 

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)