Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1/10.6.16 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 3. 6.16

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1/10.6.16 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 3. 6.16

 

Συνήλθε σήμερα Παρασκευή 10/6/16 και ώρα 11.30΄ το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ που εκλέχτηκε στις εκλογές της 3. 6.16, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Θανάση Φιλιππίδη στα γραφεία της Κολοκοτρώνη, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο  10 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Παρόντες ήταν όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι:

Δούκας Κώστας, Καραπιστόλης Δημήτρης, Κατσούλης Γιάννης, Λεμπέσης Χρήστος, Λυγιαζής Κώστας, Τζατζάνης Κώστας, Τσιβεριώτης Γρηγόρης, Τσουρουνάκης Γιάννης & Φιλιππίδης Θανάσης.

 

Με την έναρξη της διαδικασίας αποφάσισε το Συμβούλιο να κάνει χρέη γραμματέα ο Κώστας Τζατζάνης και να ενεργοποιηθούν για ηχητική καταγραφή τα κινητά του Κώστα Τζατζάνη και του Γρηγόρη Τσιβεριώτη. Ο πλειοψηφών σύμβουλος Θανάσης Φιλιππίδης χαιρέτισε το σώμα, δήλωσε ότι εκλογές ήταν άψογες, διάβασε το παραπάνω άρθρο 10, παραγραφος 2 του καταστατικού και ζήτησε να εκλεγεί πρόεδρος ζητώντας από τους συμβούλους να δηλώσουν ποιοι θέλουν να είναι υποψήφιοι για την προεδρεία.                            Ο εκπρόσωπος της Πανεπιστημονικής δήλωσε ότι η Πανεπιστημονική προτείνει αντιπροσωπευτικό-αναλογικό προεδρείο λαβαίνοντας υπόψη ότι ήδη από τη Γενική Συνέλευση ο συνάδελφος Καραπιστόλης δήλωσε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί. Προτείνει η πλειοψηφούσα παράταξη των «Μαχόμενων ακομμάτιστων» να πάρει τον πρόεδρο, η δεύτερη Πανεπιστημονική το γενικό γραμματέα και ο ανεξάρτητος Καραπιστόλης την αντιπροεδρία. Διευκρίνισε ότι για δύο λόγους η Πανεπιστημονική θα απέχει από την ψηφοφορία του προέδρου: Και για να διευκολύνει την εκλογή του από την πλειοψηφούσα παράταξη και για να εκφράσει την αντίθεσή της με την προηγούμενη θητεία της. Ο συνάδελφος Δούκας ήταν ο μόνος που δήλωσε ότι επιθυμεί να βάλει υποψηφιότητα προέδρου και ο προεδρεύων Φιλιππίδης κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφολέκτης έγινε κοινά αποδεκτός ο συνάδελφος  Λεμπέσης. Κατά τη μυστική ψηφοφορία βρέθηκαν πέντε ψηφοδέλτια με σταυρό στο Δούκα και εκλέχθηκε πρόεδρος. Η ψηφοφορία προχώρησε για την εκλογή αντιπροέδρου. Η Πανεπιστημονική πρότεινε για Αντιπρόεδρο το συνάδελφο Καραπιστόλη ο οποίος δέχθηκε και αποχώρησε αμέσως γιατί είχε ραντεβού για λόγους υγείας. Προτάθηκε για αντιπρόεδρος και ο συνάδελφος Φιλιππίδης. Κατά τη μυστική ψηφοφορία βρέθηκαν 4 ψηφοδέλτια υπέρ του Φιλιππίδη και 4 υπέρ του Καραπιστόλη. Ο εκπρόσωπος της Πανεπιστημονικής πρότεινε,  επειδή πρέπει να εκλεγεί μετά τον πρόεδρο αντιπρόεδρος, να συνεχίσει η διαδικασία τη Δευτέρα 13 Ιουνίου στο ίδιο μέρος στις 11.00 με δεδομένο ότι κωλύεται να παρευρίσκεται ο υποψήφιος αντιπρόεδρος και δεν μπορεί να προχωρήσει η εκλογή αντιπροέδρου. Ο συν. Φιλιππίδης εκφράζει την άποψη ότι αυτό είναι παράνομο και ενάντια στο καταστατικό και πρέπει να συνεχίσουν οι σύμβουλοι για την ολοκλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που ήταν ένα και μόνο, η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα. Ο άρτι εκλεγείς πρόεδρος Κώστας Δούκας διαβάζει από το καταστατικό το άρθρο 10 παράγραφος 4, λέγοντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των πέντε μελών, παρισταμένων απαραιτήτως  του προέδρου ή του αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα και γι’ αυτό κάνει έκκληση στην Πανεπιστημονική να μείνει μέχρι και την εκλογή του γενικού γραμματέα και να αποχωρήσει εφόσον το επιθυμεί μετά από αυτό, σύμφωνα με το καταστατικό, οπότε αυτοδικαίως λήγει συνεδρία και έτσι αποκλείεται οποιαδήποτε ένσταση. Ο συν. Φιλιππίδης λέει πως σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού «παν μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος καταστατικού καθορίζεται υπό του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και κατά τας σχετικός διατάξεις  του Αστικού Κώδικα, το νόμο περί σωματείων και λοιπών νόμων και διαταγμάτων». Κατόπιν αυτού σε περίπτωση που αποχωρήσει οποιοδήποτε μέλος, συνεπάγεται ότι είναι δικαίωμά του και θα προχωρήσουμε στην εκλογή των υπολοίπων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο συν. Τσιβεριώτης λέει πως η δήλωση της Πανεπιστημονικής ότι θα φύγει δεν στηρίζεται στο γράμμα του καταστατικού. Το καταστατικό βάζει δύο προϋποθέσεις απαρτίας, η μία ειναι η πλειοψηφία των εκλεγέντων και η άλλη η ύπαρξη πρόεδρου ή αντιπρόεδρου και οπωσδήποτε γενικού γραμματέα. Αντιπρόεδρος δεν εκλέχτηκε, υπάρχει ο πρόεδρος, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ύπαρξη γενικού γραμματέα, εφ΄ όσον δεν υπάρξει γενικός γραμματέας αυτοδικαίως διαλύεται η συνεδρίαση και δεν προκύπτει διάλυση της από αποχώρηση μελών που αυθαιρέτως αποχώρησαν. Ο συν. Φιλιππίδης λέει οτι οι δηλώσεις του συνάδελφου Δούκα και Τσιβεριώτη δεν είναι ορθές, διότι αφορούν εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο και επομένως τις περιπτώσεις εκείνες που το συμβούλιο διαχειρίζεται τις περιόδους της τριετίας για την οποία έχει εκλεγεί.

Τελικά συμφώνησαν οι οχτώ σύμβουλοι να συνεχίσει το παρόν συμβούλιο τη Δευτέρα στις 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, στο ίδιο μέρος και αναλαμβάνει ο πρόεδρος Δούκας να ειδοποιήσει τον απόντα Καραπιστόλη.

 

Οι Παρόντες:

Ο εκλεγείς πρόεδρος Δούκας

Ο πλειοψηφών σύμβουλος Φιλιππίδης

Ο εκτελών χρέη Γραμματέα Τζατζάνης

Τα μέλη Καραπιστόλης, Κατσούλης, Λεμπέσης, Λυγιαζής,Τσιβεριώτης και Τσουρουνάκης

 

 

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)