Ομοσπονδία Συνταξιούχων Υγειονομικών, Νομικών-Συμβολαιογράφων και Μηχανικών

Ομοσπονδία Συνταξιούχων Υγειονομικών, Νομικών-Συμβολαιογράφων και Μηχανικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

Την Πέμπτη 19-04-2018 συνήλθαν αντιπροσωπείες από τις συνταξιουχικές οργανώσεις των Υγειονομικών, Νομικών – Συμβολαιογράφων και Μηχανικών και αποφάσισαν ομόφωνα τη δημιουργία Ομοσπονδίας κατ’ αρχήν ατύπου. Διατράνωσαν την απόφαση να αγωνιστούν ασυμβίβαστα για τα δικαιώματά τους επί των συντάξεων και της περίθαλψης που χειροτερεύουν συνεχώς. Απαιτούν η όποια αλλαγή στις υφιστάμενες αποφάσεις συνταξιοδότησης να κοινοποιηθεί ατομικά σε έκαστο θιγόμενο για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Καλούν την Κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ανώτατου Δικαστηρίου που αποκαθιστούν τη Συνταγματική τάξη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Για την Ομοσπονδία η ετυμολογία παραπέμπει σε ομού-σπονδή. Με τον όρο σπονδή εννοείται είδος θυσίας. Στις σπονδές συγκαταλέγονται όλες οι προσφορές προς τους Θεούς με έκχυση επάνω στον βωμό διαφόρων θρεπτικών ή πολυτίμων υγρών, όπως λ.χ. αρωμάτων, οίνου, μελιού, γάλακτος, ελαίου, χυμών φρούτων, κ.ά.
Η συγκρότηση Ομοσπονδίας προϋποθέτει ομού στοχεύσεις, στον ίδιο θεό προσφορές. Κοινός σκοπός είναι η προαγωγή συμφερόντων όλων των μελών, δηλ των σωματείων και των μελών τους. Ρόλο δε θεού εδώ δεν παίζουν τα σωματεία, αν θέλουμε να είμαστε εξωστρεφείς, αλλά το σύνολο της Κοινωνίας.
Παραπέμπουμε σε ένα ΕΤΑΑ συνταξιούχων, ασχέτως νομικής μορφής. Η Ομοσπονδία έχει νομική προσωπικότητα και υπόκειται σε συγκεκριμένους νόμους. Πολλές φορές το διαδικαστικό πνίγει το ουσιαστικό. Γι’ αυτό στην περίπτωσή μας προτείνεται η δημιουργία άτυπης Ομοσπονδίας κατ’ αρχήν και στο μέλλον αν κριθεί πιο συμφέρουσα η νομική υπόσταση την εγκαθιδρύουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν είμαστε ενεργοί αλλά συνταξιούχοι και κοινό έχουμε τη συνταξιουχική ιδιότητα.
Ακολουθούν κάποιες προτάσεις για να καταστεί πιο ζωντανό και κοντινό το όργανο της Ομοσπονδίας.
Η ανάγκη συνοχής και αποτελεσματικότητας δράσεων προϋποθέτει ενιαία διοίκηση.
Προτείνεται το κοινό όργανο Διοίκησης να λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές αρχές. Ενδεικτικά : Ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων άλλως αναβολή, άλλωστε η μειοψηφία είναι πιο τολμηρή για το Νέο, ενώ η πλειοψηφία πιο συντηρητική στη διατήρηση του status quo. Το ΔΣ μπορεί να είναι 6μελές ή 9μελές με ανακλητά μέλη και ο πρόεδρος κυκλικά εναλλασσόμενος π.χ. ανά εξάμηνο. Σύγκληση θα μπορούσε να γίνεται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν μία αντιπροσώπευση καλεί με συγκεκριμένη Η/Δ.
Ως άμεσοι στόχοι καταγράφονται ενδεικτικά : μη μείωση συντάξεων, περίθαλψη, οικονομική ενίσχυση άρθρου 102 ασφαλιστικού με 0.20 €, Πανελληνιοποίηση, θερινές διακοπές, εκδρομές, ταξίδια, πολιτισμός (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, θέατρο, συναυλίες, συνεστιάσεις, …), διεθνείς σχέσεις και ανταλλαγές, ενίσχυση ακραία αναξιοπαθών, προγράμματα ευεξίας, προγράμματα στέγασης, εκπαιδευτικά προγράμματα (Η-υπολογιστών, εικαστικών τεχνών, χειροτεχνημάτων, …), ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση
Κ. Δούκας
Πρόεδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Περιοχή συνημμένων