Δευτέρα, Ιούνιος 25, 2018

«Οι νέες συνθέσεις της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 6/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Οι νέες συνθέσεις της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ».

Σας ανακοινώνω τα πιο κάτω:

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 241/2015 με τις συνθέσεις της νέας Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και του νέου Δ.Σ. του ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, πραγματοποιούνται οι εξής τοποθετήσεις:

1. Διορίζονται στο Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Ο Παπαστεργίου Βασίλειος του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 672897, Δικηγόρος, ως αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Ο Ιωάννης Γαμβρίλης του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων, ως Αντιπρόεδρος Α΄, ο Τσούκαλος Ευστάθιος – Ναπολέων του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 022066, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών, ως Αντιπρόεδρος Β΄, και ο Αλεξανδρής Βασίλειος του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Φ 136280 Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, ως Αντιπρόεδρος Γ΄, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Θεόδωρο Βασιλείου του Παύλου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 056944, Κούλα Χαράλαμπο του Θεοδοσίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121848 και Βερβεσό Δημήτριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Χ 714721.

γ) Από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων, ο Παναγιώτης Μούζιος του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Τ 141015, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ξενοφώντα Καρκαντζό του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756.

δ) Από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών η Κεσίδου ΄Ολγα του Ζαχαρία με Α.Δ.Τ. ΑΕ 564018, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αντωνοπούλου Αδαμαντία του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Θ 382289.

ε) Από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, η Παναγιώτα Μιχαηλίδη – Κοκκαλιάρη του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 559227, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Πουλατζά – Αγρέβη του Φωκίωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 055443. ομοίως.

στ) Ο Τσιτσιόλης Βασίλειος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 135357, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό και η Γλυκού Μαριάννα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Φ 382030, υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με Β΄ βαθμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές αντίστοιχα τον Νιάρχο Παναγιώτη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΙΟ 610310, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Γ΄βαθμό και η Ρίζου Μαρία του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 508584, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με Γ΄ βαθμό ομοίως.

ζ) Ο Ροδιτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 013384, ειδικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παλαμίτη Ελένη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Χ 528024, ομοίως.

η) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ, ως τακτικό μέλος ο Μακρυγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 408102, με αναπληρωτή τον Κατσίκη Αθανάσιο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 748729.

θ) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΜΕΔΕ, ως τακτικό μέλος ο Πλατσάκης Γεώργιος του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 111728, με αναπληρωτή τον Γιοβανόπουλο Χρήστο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 523461.

ι) Ο Καραπάνος Χρήστος του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 595179, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τσιβεριώτη Γρηγόριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 652215, ομοίως.

Ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος του Θεόδωρου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 621107, Προϊστάμενος Δ/νσης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια την Παπαϊωάννου Σωτηρία του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 731014, Προϊσταμένη Τμήματος ομοίως.

Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, θα μετέχει με δικαίωμα ψήφου από τους υπαλλήλους του Ταμείου ο Νεκτάριος Μελεσσανάκης του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 072093, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το Χαράλαμπο Λυμπερά του Φωτίου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 082194, ομοίως.

2. Διορίζονται στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων ΄Εργων τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Οι Ιωάννης Γαμβρίλης του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770, και Ανδρέας Κολοβός του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 068725, εκπρόσωποι του ΤΕΕ, ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Θεόδωρο Βασιλείου του Παύλου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 056944 και Κων/νο Κιμπιζή του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 599548, ομοίως.

β) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων και εργοδοτών, ως τακτικά μέλη οι: 1) Μούζιος Παναγιώτης του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Τ 141015, 2) Καρκαντζός Ξενοφώντας του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756, 3) Τσουρέκας Δημήτριος του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 257171, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους: 1) Τριανταφυλλοπούλου Πλουμίτσα του Γερασίμου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 102848, 2) Πάνα Αντώνιο του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 662039, 3) Βλάχο Γεώργιο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 145105.

γ) Ο Φιλιππίδης Αθανάσιος του Φωκίωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 349519, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κατσούλη Ιωάννη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Π. 326102. Εξ’ άλλου με άλλη απόφαση της Κυβερνήσεως, ορίσθηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ο συν/χος Μηχανολόγος μέλος του ΤΣΜΕΔΕ κ. Στυλιανός Πλειάκης, τον οποίο παρουσίασε προ ημερών ο κ. Ι. Γαμβρίλης στην νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ.

δ) Η Χρυσομάλλη – Μυλωνά του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 146001, Προϊσταμένη Τμήματος ΠΕ κατηγορίας με Β΄ βαθμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαθιουδάκη Ιωάννα του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Κ 969531, ομοίως.

Ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Γαμβρίλης, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., με αναπληρωτή το Θεόδωρο Βασιλείου, ομοίως.

Με την ευκαιρία αυτή, ευχόμαστε τόσο η Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, όσο κα το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ να επιτελέσουν θετικό έργο για το καλό των εν ενεργεία μελών των, αλλά και των συν/χων του ΤΣΜΕΔΕ. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σιγά – σιγά να καταργηθούν τα μνημόνια και οι συντάξεις μας να ανέλθουν πάλι στις προ του μνημονίου καταστάσεις. Επί πλέον να προσπαθήσουμε να μας επιστραφεί η περιουσία μας λόγω του PSI. ΄Εστω ας μας χορηγηθεί κτηματική περιουσία του Δημοσίου, όπως είχε υποσχεθεί η Κυβέρνηση Παπαδήμου- Βενιζέλου.

Μετά τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι η ΕΣΤΑΜΕΔΕ πέτυχε τον σκοπόν της και έτσι ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γ.Γ. αυτής μετέχουν στα ανωτέρω Δ.Σ. κατά τα αναφερθέντα και είναι γνωστό ότι οι ανωτέρω εκπρόσωποί μας θα προσπαθήσουν να πετύχουν ότι καλλίτερο για τα συμφέροντα των μελών μας.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Τηλ.: 6976 400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης