Φιλιππίδης – Οι μηχανικοί στηρίζουν την Attica Bank

*Αναδημοσίευση από Άρθρο στην Ελευθεροτυπιά του Αθανάσιου Φιλιππίδη

Εμείς οι μηχανικοί, βασικοί μέτοχοι με 51% της Τράπεζας Αττικής, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε την αυτόνομη πορεία αυτής και είμαστε βέβαιοι ότι στο μέλλον, αφ’ ενός θα ισχυροποιηθεί οικονομικά και αφ’ ετέρου με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του Ταμείου μας από ενδεχόμενη νέα κλοπή των αποθεματικών μας.

Η ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του τραπεζικού κλάδου, που συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του 2013, οδήγησε στη σημερινή πραγματικότητα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και των δύο μικρότερων μη συστημικών. Στο τοπίο που διαμορφώθηκε εξακολουθεί και συγκαταλέγεται και η Attica Bank, μια ξεχωριστή περίπτωση στο τραπεζικό σύστημα, καθώς αποτελεί τη μοναδική εισηγμένη τράπεζα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της οποίας δεν συμμετείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Βασικός μέτοχος της τράπεζας είναι το ΤΣΜΕΔΕ. Εχοντας συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας το περασμένο καλοκαίρι, σήμερα κατέχει το 51% των κοινών μετοχών της και για το οποίο η τράπεζα αποτελεί επένδυση στρατηγικής φύσεως. Κεφαλαιακά, η τράπεζα καλύπτει σήμερα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ όπως αποδείχθηκε και από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α’ 3μήνου 2014, η τράπεζα έχοντας μείνει όρθια με τις δικές της δυνάμεις μέσα στην κρίση, επέστρεψε σε κερδοφόρο έδαφος.

Τα αποτελέσματα της Attica Bank κατά το α’ τρίμηνο 2014 παρουσιάζουν σαφέστατα σημάδια ανάκαμψης και βελτίωσης, αλλά και αναβάθμιση των προοπτικών της. Ενδεικτικά, πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Η τράπεζα επανήλθε σε τροχιά κερδοφορίας. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η βελτίωση των εσόδων από όλες τις πηγές (τόκοι, προμήθειες κ.λπ.). Η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει πιέσεις ρευστότητας.

Αισθητή βελτίωση κατέγραψαν ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση όπως και ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση, οι οποίοι παραμένουν στο μέσο όρο του συστήματος, και συγκριτικά είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους της χρήσης 2013.

Ωστόσο, η Attica Bank καλείται άλλη μία φορά και σε σύντομο χρονικό διάστημα να αυξήσει τα κεφάλαιά της. Αιτία, η ανακοίνωση τον Μάρτιο 2014 από την Τράπεζα της Ελλάδος των εκτιμήσεων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ελληνικών τραπεζών, όπως προέκυψαν από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα για την επόμενη τριετία. Για την τράπεζα υπολογίστηκε απαίτηση ύψους 397 εκατ. ευρώ. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ποσό αυτό δεν αποτελεί άμεση ανάγκη της τράπεζας αλλά θα πρέπει να καλυφθεί προκαταβολικά, έτσι ώστε η τράπεζα να είναι έτοιμη να αντέξει μελλοντικά ένα νέο σοκ.

Ποια λοιπόν θα είναι η θέση του βασικού μετόχου της τράπεζας έναντι αυτής της κεφαλαιακής απαίτησης; Γεγονός είναι ότι ο βασικός μέτοχος στο παρελθόν έχει στηρίξει κεφαλαιακά την τράπεζα έχοντας αποκτήσει ένα ισχυρό ποσοστό σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, τα μεγέθη του οποίου έχουν αυξηθεί σημαντικά από την εποχή που το ΤΣΜΕΔΕ κατέστη μέτοχος της τράπεζας. Γεγονός επίσης είναι ότι η κρίση είχε επιπτώσεις και στην περιουσιακή κατάσταση του ταμείου, το οποίο καλείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εξετάσει τη θέση του απέναντι στην τράπεζα και να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό μπορεί να στηρίξει τη νέα άντληση κεφαλαίων.

Γεγονός επίσης είναι ότι το τραπεζικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί αισθητά και ότι οι τράπεζες θα πρέπει να μετεξελιχθούν χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνογνωσία. Για τη μετεξέλιξη της Attica Bank, επομένως, σε έναν τραπεζικό οργανισμό που θα τοποθετηθεί ισχυρά στη νέα εποχή απαιτούνται στρατηγικές συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε οφέλη παλαιούς και νέους μετόχους. Το έδαφος έχει προλειανθεί για την Attica Bank όσον αναφορά την παρουσία στρατηγικού μετόχου, ο οποίος, όντας επενδυτής με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, θα μπορέσει να εισαγάγει την τράπεζα στη νέα εποχή μαζί με το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο διαχρονικά τη στηρίζει.

Με αυτόν τον τρόπο το ΤΣΜΕΔΕ, αν και με μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στην τράπεζα, θα μπορέσει να προστατεύσει την επένδυσή του και να απολαύσει αποδόσεις στη μέχρι σήμερα επένδυσή του, ωφελούμενο από τη θέση που θα έχει η τράπεζα στο νέο τραπεζικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά την τεράστια συγκέντρωση του κλάδου και η οποία αφήνει περιθώρια δράσης για μια μικρότερη τράπεζα όπως η Attica Bank.

Η διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης θα προσφέρει πρόσθετα οφέλη στην Attica Bank για: Ισχυρή και θωρακισμένη κεφαλαιακή βάση με υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, γεγονός που θα προσελκύσει νέες καταθέσεις. Παροχή χρηματοδότησης σε μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, εστιάζοντας κυρίως στα επιχειρηματικά δάνεια και συνδράμοντας στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

1 Δημιουργία νέων προϊόντων και παρουσία σε νέους τομείς δραστηριότητας με σκοπό την αύξηση των εσόδων.

2 Πρόσβαση στις αγορές για άντληση ρευστότητας με πιο ευνοϊκούς όρους.

Ηδη από τις αρχές του έτους με ίδιες πρωτοβουλίες η τράπεζα προχώρησε σε κινήσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσης με σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και κατ’ επέκτασιν της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, ως προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, αλλά και για τη διατήρηση της αυτονομίας της. Τα πρώτα θετικά δείγματα αποτυπώθηκαν ήδη στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2014, γεγονός που αποδεικνύει την ορθότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της και επιβεβαιώνει όσους προέβλεπαν ότι η τράπεζα θα επιστρέψει στην κερδοφορία εντός του 2014.

Σήμερα έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για να στηρίξουν την ανάκαμψή της κατά το 2014 και να δημιουργήσουν τις βάσεις για ταχύτερη και διατηρήσιμη ανάπτυξη από το 2015. Το συνεχές ενδιαφέρον ποιοτικών και έμπειρων επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες στην παρούσα φάση δημιουργεί «παράθυρο» ευκαιρίας για την Attica Bank, το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί. Στόχος ουσιαστικά είναι για την Attica Bank να περάσει σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, μέσω της ενίσχυσης της παρουσίας της στην τραπεζική αγορά ως αυτόνομη, εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα με εχέγγυα όχι μόνο το ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και ένα θεσμικό επενδυτή στρατηγικής σημασίας με μακροπρόθεσμη τοποθέτηση, γεγονός που ισχυροποιεί τη θέση της δίπλα στις υπόλοιπες τράπεζες. Εάν δε στην ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας με την παρουσία στρατηγικού επενδυτή συνυπολογιστούν και οι δυνατότητες δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται, τότε η Attica Bank ίσως αποτελέσει την επόμενη θετική έκπληξη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Καταλήγοντας από τα ανώτερα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι επιβεβλημένη οικονομικά η στήριξη από όλους μας, ακόμα μία φορά της Τράπεζας Αττικής, γιατί όπως αποδεικνύεται η επένδυσή μας σε αυτή αρχίζει να αποδίδει καρπούς και η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη και ελπιδοφόρος.

Αφήστε μια απάντηση