ΝΣΚ: Νομιμότητα χορήγησης στοιχείων μηχανικών (προσωπικών δεδομένων) από τον ΕΦΚΑ

Μετά αγώνα ετών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ το καταφέραμε. Ας ελπίσουμε ότι ο ΕΦΚΑ θα σπεύσει να συμμορφωθεί. Κάθε μέρα υποφέρουν άνθρωποί μας από έλλειψη συμπληρωματικής ασφάλισης. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για επιτάχυνση απονομής συντάξεων, επιστροφής μνημονικών περικοπών, εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς και άλλα ων ουκ έστι αριθμός.

Με γνωμοδότησή  το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τοποθετήθηκε αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης από τον Ε.Φ.Κ.Α. στοιχείων από το μητρώο συνταξιούχων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων προς την Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΕΣΤΑΜΕΔΕ (προσωπικά δεδομένα).

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) οφείλει να διαβιβάσει στην αιτούσα τα αιτούμενα στοιχεία, αφού προηγηθούν, αφενός, ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και από τα δύο μέρη, αφετέρου, ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τον σκοπό της επεξεργασίας αυτών, ληφθούν δε τα απαραίτητα κατά το νόμο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα διασφάλισης της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης από εδώ