Νενικήκαμεν

ΤΟ ΔΩΡΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Συνάδελφοι,

Βγήκε η Απόφαση 20866/2018 που επιδόθηκε την 12/12/2018, ενώ η αγωγή είχε κατατεθεί την 20.5.2014 .

Πρόκειται για την πρώτη 50άδα αγωγών.

ΝΙΚΗΣΑΜΕ !

 

Εντέλλεται ο ΕΦΚΑ να διαχωρίσει τις αντισυνταγματικές περικοπές κατά Νόμο επιβολής τους και να τις υποβάλει μέχρι αρχές Φεβρουαρίου στο Διοικητικό Δικαστήριο για να πληρώσει εντόκως.

Με την πρώτη Αγωγή του ο δικαιούχος παίρνει τα ποσά που ζήτησε μέχρι της κατάθεσής της, με τη δεύτερη όταν εκδικαστεί, θα πάρει τα μέχρι τώρα που δικαιούται. Αλλιώς ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ανοίγουμε ένα δικό μας ΚΕΑΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι δύο συν Τσιβεριώτηδες και ο συν Κοντορεβυθάκης οφείλουν μικρή διόρθωση στο όνομά τους.

Ο συν Ε. Αναγν…. δεν υπέγραψε πληρεξούσιο στο δικηγόρο, ούτε παρέστη ο ίδιος, πρέπει λοιπόν να ξανακάνει αγωγή και θα την κερδίσει, όπως το ίδιο έκανε ο ασφαλισμένος της Θεσσαλονίκης που η νίκη του συντάραξε το Πανελλήνιο ενώ εμείς, με ήδη κερδισμένες προσφυγές και τώρα την πρώτη 50άδα αγωγών, φερθήκαμε σεμνά και ταπεινά. Απαλλάσσεται όμως ο συν μας Ε. Α. από τα δικαστικά έξοδα.

Τεσσάρων εξάλλου συναδέλφων μας που αποβίωσαν τη δίκη συνεχίζουν οι κληρονόμοι τους.

Η πλήρως και αναλυτικώς τεκμηριωμένη απόφαση αφορά βεβαίως και τα δώρα – επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, εφάπαξ, ως και ηθική βλάβη 5.000 €.

Επειδή όμως οι συνάδελφοι « προσκομίζουν συναφώς βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτουν μεν οι περικοπές που συντελέστηκαν κατά μήνα στις συντάξεις τους δυνάμει του ν. 4093/2012, πλην στις ίδιες βεβαιώσεις (έτη 2012-2013) εμφανίζονται σωρευτικά οι περικοπές που συντελέστηκαν στις συντάξεις τους, δυνάμει των νόμων 4024/2011 και 4051/2012 (π.χ. μείωση του ν. 4024/2011 και του ν. 4051/2012 = 82,46 ευρώ) » … « το Δικαστήριο, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη και ασφαλή δικανική πεποίθηση για την ένδικη διαφορά και ειδικότερα, για τα επιμέρους οφειλόμενα ποσά, κρίνει αναγκαίο να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να συμπληρωθούν οι αποδείξεις, κατά τα άρθρα 151 και 152 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό »

«Υποχρεώνει το εναγόμενο ( δηλ. τον ΕΦΚΑ ) να προσκομίσει στην γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου (4ο Μονομελές) μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης πίνακα, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.12.2013, με ακριβή υπολογισμό του ύψους των περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις των λοιπών εναγόντων, δυνάμει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 (άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ5 παρ. 1 και υποπαρ. ΙΑ6 παρ. 3), διακριτά και ξεχωριστά κατά ενάγοντα, κατ’ έτος και κατά νόμο και ειδικότερα, διακριτά και ξεχωριστά για την κύρια σύνταξη και την ειδική προσαύξηση.

Ακολούθως, θα ορισθεί αρμοδίως νέα δικάσιμος, για την περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία θα κλητευθούν οι διάδικοι να παραστούν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, κατά την οποία (ή την προτεραία της) οι 24ος, 25η και 46ος ( δηλ Τσιβεριώτηδες και Κοντορεβυθάκης ) από τους ενάγοντες δύνανται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να διορθώσουν τα επώνυμά τους στο ορθό.»

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ.
————————————————————–
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Αν σας ξαναπλησιάσει όργανο της Πανεπιστημονικής του ΚΚ και σας ζητήσει φορτικά τα στοιχεία επικοινωνίας σας ως ΠΕΤΟΜ ή ως Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων ή ό,τι άλλο κατεβάσει η κούτρα τους, αποπέμψτε τους με ευγένεια «γιατί κι αυτοί, όπως και το κάπνισμα, όχι μόνο βλάπτουν σοβαρά την Υγεία αφού αγωνίζονται να μην έχουμε πρόσβαση και στα ιδιωτικά Νοσοκομεία με ένα πενηνταράκι τη μέρα (!), αλλά βλάπτουν σοβαρότατα και την τσέπη μας αφού επί χρόνια παραπλανούν τους συναδέλφους να μη διεκδικούμε τα δίκαιά μας δικαστικά με προσφυγές, αγωγές και Μαθηματικά τεκμηριωμένα Υπομνήματα στους Υπουργούς, για να παρελαύνουμε με τους ροπαλοφόρους του ΠΑΜΕ στη Σταδίου, μπας και το 5,5 % της Κοινωνίας και του ΤΕΕ γίνει κάποτε 6 %.»

 

ΜΑΧ,

Κ. Δούκας                                                                 Α. Σκαμάγκας

Πρόεδρος                                                             Γεν. Γραμματέας