Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018

ΝΕΑ: ΕΣΤΑΜΕΔΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΤΕΕ, ΠΑΥΛΑΤΟΣ 1, ΠΑΥΛΑΤΟΣ 2 .-

Στο ΔΣ 4 εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος με διαθέσιμα μέλη ΔΣ και Αρωγά κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο να εκτελέσει τις ληφθείσες αποφάσεις στις συνεδρίες 3 και 4 του ΔΣ.

Τέλη Ιουνίου ο Πρόεδρος με τον Αντιπρόεδρο Δ. Καραπιστόλη και το αρωγό μέλος Πρέβεζας Δ. Παπαδήμο συνεργάστηκε με τη σύμβουλο του Αντιπροέδρου Δραγασάκη συνάδελφο Πολ. Μηχ. Σ. Αλεξοπούλου με βάση το εξής σκεπτικό (συνημμένο ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ). Ανέλαβε να πληροφορήσει κατάλληλα και να μας ενημερώσει.

—————————————-

Την 4/7 ο Πρόεδρος με το αρωγό μέλος του ΔΣ Πρύτανη Ν. Μαρκάτο, τον Αντιπρόεδρο Καραπιστόλη και τον Πρόεδρο ΕΣΜΕΔΕ συν Ν. Πετράτο είχε δίωρη συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο. Περιεστράφηκε τόσο στην ανάλυση του ως άνω σκεπτικού (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ) όσο και σε επί μέρους άρθρα του Ν 4387 / 2016. Ο υπουργός δεν δεσμεύτηκε αλλά θεώρησε ότι πολλά δικά μας είναι κοντά σε απόψεις του Υπουργού Υποδομών συν Σπίρτζη. Η μεγαλύτερη σύγκληση έγινε στο θέμα ΤΜΕΔΕ όπου θα συνεχιστεί εντονότερα η προσπάθεια.

————————————-

Την 5/7 ο Πρόεδρος με τον εκ Πάτρας συν Πετράτο, πρόεδρο ΕΣΜΕΔΕ, είχε συναντήσεις διαδοχικά με τους Προέδρους ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕΔΕ. Η συζήτηση με τους Προέδρους Πλιάκη και Μακέδο βασίστηκε στο επισυναπτόμενο θεματολόγιο (συνημμ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ) στο οποίο καταγράφονται και τα κύρια σημεία των απαντήσεών τους.

—————————————-

Την 20/7 ο Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο ΤΕΕ συν Στασινό με βάση το memorandum (συνημμ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ) και οι θέσεις του καταγράφονται στη συνέχεια.

—————————————-

Στις 22/7 ο δικηγόρος Σ. Παυλάτος απάντησε σε πρόσθετα ερωτήματα επί των αγωγών για τις παράνομες περικοπές συντάξεων. Οι δύο απαντήσεις του συνολικά έχουν ως εξής (ΠΑΥΛΑΤΟΣ 1 και 2)

ΕΣΤΑΜΕΔΕ – ΤΙΤΛΟΙ

Κλειδί για το ασφαλιστικό η ανάπτυξη άρα η αλλαγή σχέσης ενεργών και εισφερόντων προς ανέργους και συνταξιούχους. Άλλως βαλκανιοποίηση συντάξεων, έξοδος από ΤΕΕ

Ανάπτυξη μόνο με μεγάλα έργα δεν το επιτυγχάνει, απλά συντρίβει τους μικρομεσαίους και διώχνει από το επάγγελμα ή και τη χώρα κι άλλους μηχανικούς με ρυθμό >5000 / έτος.

Εναλλακτική χρηματοδότηση ασφαλιστικού με 14 δις εγκριμένα για ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, μετά αγώνα, στη συγκυρία του Brexit. Διότι το Κράτος  μας χρωστά α) λόγω δέσμευσης αποθεματικών στην ΤτΕ β) λόγω «χρηματιστηρίου» γ) λόγω PSI δ) λόγω τριμερούς χρηματοδότησης

Εξωδικαστική επιστροφή των χρεωστούμενων με δημόσια περιουσία υπό τον όρο να τεθεί σε αξιοποίηση με διαδικτυακή διαφάνεια εντός δύο ετών απ’ άκρη σε άκρη της Επικράτειας è ΣΟΚ στην Οικονομία

Εξωδικαστική επιστροφή παράνομων περικοπών συντάξεων από το 2012 κ.ε.

Προβαίνουμε σε πανελληνιοποίηση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ για ενεργοποίηση πολιτών σε όλους τους Δήμους. Καλός ο συνδυασμός με την αλλαγή του Συντάγματος. Ζητάμε συμμετοχή στους πυρήνες και τοπικών στελεχών των κομμάτων για μεγαλύτερο πλουραλισμό

Μοναδικός στόχος η αξιοποίηση ως άνω και δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι συνταξιούχοι μέγα κεφάλαιο : χρόνος, κάποια αυτάρκεια, εμπειρία, διάθεση προσφοράς : Σε προτάσεις, μικρομελέτες, έλεγχο διαφάνειας, επίβλεψη, παραλαβή για μη κακοτεχνίες, κοινωνική ανταπόδοση π.χ. ώθηση για αυτοδιαχείριση όσων πτωχεύουν

Νεοκοινοτική ανάπτυξη : τουριστικά χωριά, εναλλακτικός τουρισμός (εκπαίδευση, υγεία), silicon valley, κατασκευή πρωτοτύπων. Συστήματα προκατ. Πρβλ. Μάρδα, Δούκα, …

Όχι διατάραξη ισορροπίας με ανάπτυξη τύπου Las Vegas όπως στο Ελληνικό ή την αγγελλόμενη για τα στρατόπεδα αλλά αειφόρος, νεοκοινοτική, με αυτάρκεια σε ενέργεια (ΑΠΕ), πρωτογενή παραγωγή

Χρηματοδότηση με Τράπεζα Αττικής : Ελληνική, αναπτυξιακή, Ηθική (πιλοτική η της Καρδίτσας πρβλ. Muhammad Yunus), εξαγορά 100% με 30 εκ

Ομπρέλα : 3-4 Υποταμεία στον ΕΦΚΑ, το ένα ΕΤΑΑ

ΤΜΕΔΕ  τροπολογία ως συμπληρωματικό ταμείο : διεύρυνση σκοπού άρα και πόρων, περιουσίας è επιδότηση εισφορών και συντάξεων, γηροκομείο Αξελού, κ. ά.

Κόκκινη γραμμή επικοινωνίας

 

Ο πρόεδρος                                                                                                       Ο αντιπρόεδρος

Κ. Δούκας                                                                                                          Δ. Καραπιστόλης

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα θέματα είναι:

 1. Τι νομικές ενέργειες θα κάνετε αφού καταργείται το ΤΣΜΕΔΕ και δημεύεται η περιουσία του που δεν χρηματοδοτήθηκε από το Κράτος ούτε καν λόγω τριμερούς (προσβολή ΚΥΑ, ΥΑ)
 2. 2. Διεκδίκηση τόκων αποθεματικών, απώλειας λόγω χρηματιστηρίου/δομημένων ομολόγων, PSI, τριμερούς χρηματοδότησης Ν 40982/1992 και αποζημίωση με δημόσια περιουσία βάσει και του Ν 4046/2012
 3. Ομπρέλα : 3-4 Υποταμεία στον ΕΦΚΑ, το ένα ΕΤΑΑ
 4. ΤΜΕΔΕ τροπολογία ως συμπληρωματικό ταμείο : διεύρυνση σκοπού άρα και πόρων, περιουσίας è επιδότηση εισφορών και συντάξεων, γηροκομείο Αξελού
 5. Λόγω 2288/15 του ΣΤΕ εξωδικαστικός συμβιβασμός για επιστροφή των παράνομων μνημονιακών περικοπών άμεσα, επικρεμάμενου κινδύνου αφανισμού εντός ΕΦΚΑ.
 6. Μηχανισμός είσπραξης της εισφοράς των μελών στο Σύλλογο από την σύνταξη : 1€/μηνα
 7. Το μητρώο με στοιχεία συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ, όπως το αντίστοιχο των ομότιμων μελών του ΤΕΕ, που μας δίδεται ανά πάσα στιγμή από το ΤΕΕ, διότι θέλουμε να πάρουμε εθελοντικές εξουσιοδοτήσεις για το 1€ και έκδοση εφημεριδούλας
 8. Η στέγαση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έστω και με συμβολικό ενοίκιο μετά την αποκατάσταση της οικονομικής της υπόστασης με την αυτόματη είσπραξη της εισφοράς, σε χώρους αντίστοιχους της λειτουργίας της : α) μικρό γραφείο στο ΤΣΜΕΔΕ β) Ανθ. Γαζή. Σημασία της εγκατάστασης για να μη χάσουμε το κτήριό μας στην περίπτωση αφανισμού εντός ΕΦΚΑ
 9. Τράπεζα Αττικής Ελληνική, Αναπτυξιακή, Ηθική, εξαγορά του 100% με 30 εκ – συντάξεις μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων – αγορά μετοχών – προνομιακά επιτόκια, δάνεια – ιδιοκτησία ΤΜΕΔΕ ώστε όχι κίνδυνος επιτροπής ανταγωνισμού ΕΕ διότι είναι ΝΠΙΔ
 10. Εναλλακτική χρηματοδότηση ασφαλιστικού με 14 δις εγκριμένα για ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, μετά αγώνα στη συγκυρία του Brexit
 11. Πανελληνιοποίηση
 12. επιτάχυνση περαίωσης συνταξιοδότησης, επικουρικό, εφάπαξ : όχι μειώσεις, αναπλήρωση με επιδότηση, εφάπαξ μετά 2013 πότε θα δοθεί ;
 13. Συνάντηση όλων των συλλογικοτήτων Μηχανικών : πότε θα λείπει ;

 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Το ΕΤΑΑ και το ΤΣΜΕΔΕ είναι Ταμεία, δεν μπορούν να στραφούν δικαστικά. Αυτό είναι έργο των Συνδικαλιστικών φορέων ως ΤΕΕ, ΕΣΤΑΜΕΔΕ και γιατροί, δικηγόροι. Οι ίδιοι όμως μπορούν να τροφοδοτούν με υλικό απαιτούμενο. Επίσης διαθέτουν άρτιες νομικές υπηρεσίες.
 2. Έχει κλείσει η ανάθεση σε δικηγόρο διεκδίκησης των απωλειών εκ PSI και επίκειται η υπογραφή της σύμβασης
 3. Έχει κλείσει το θέμα, μόνο ως διεκδίκηση μπορεί να επαναφερθεί.
 4. Σοβαρή θέση : να καλύψει επικουρικά και εφάπαξ (Μακέδος)
 5. Απαιτείται γνωμοδότηση της Νομικής τους Υπηρεσίας και πιθανόν του ΝΣΚ.
 6. Ο Σπινέλης απάντησε θετικά και τη Δευτέρα αναμένεται η απόφαση.
 7. Επιφυλάσσεται
 8. Αναβάλλεται για Φθινόπωρο διότι αυξημένες τώρα έκτακτες ανάγκες χώρων διότι στήνεται όλος ο μηχανισμός ΤΜΕΔΕ (Οργανόγραμμα, Λογιστήριο κλπ)
 9. Επιφυλάσσεται
 10. Άλλου αρμοδιότητα
 11. Το ΤΕΕ καλύτερα, αλλά τονίζουμε ότι θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε με τα δικά μας παραρτήματα
 12. Σε μια εβδομάδα γίνεται ο διαγωνισμός και το Φθινόπωρο θα καταβληθούν τα καθυστερούμενα. Βλ. και 4
 13. Θετικοί αμφότεροι, Αύγουστο πιο δύσκολο.

 

ΤΕΕ MEMORANDUM

120.000 + 30.000 = 150.000 μηχανικοί                     (x4 = 600.000 ψήφοι ποιοτικοί)

Κλειδί η σχέση ενεργών προς άνεργους και συνταξιούχους. Η κεντρική διοίκηση μπορεί μόνο τα μεγάλα έργα. Εμείς χρέος για τον κορμό των μικρομεσαίων.

Οι Πρόεδροι των Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ με δεμένα τα χέρια, εμείς οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουμε χρέος.

Τρόπος η ΠΕΙΘΩ, το win-win, παράλληλα με δικαστικές και με αγωνιστικές ενέργειες.

Δικαστικές : ΚΥΑ, ΥΑ προσβολή διότι καταργείται το ΤΣΜΕΔΕ. Διεκδίκηση διότι χρωστάνε από τόκους, χρηματιστήριο, PSI, τριμερή χρηματοδότηση, παράνομες περικοπές

ΠΕΙΘΩ : εξωδικαστική παραχώρηση δημόσιας περιουσίας για αξιοποίηση μέσα σε 2 χρόνια

Ενιαία φωνή μετά συνέλευση όλων συλλογικοτήτων Τεχνικών παρουσία ΜΜΕ

Πανελληνιοποίηση. Μικτές επιτροπές ενεργών και συνταξιούχων ανά Δήμο ή Δήμους, αρχίζοντας από τα 17 παραρτήματα ΤΕΕ. Προτάσεις για θέσεις εργασίας. Ήδη σύμφωνο ΤΕΕ – ΚΕΔΕ

Αειφόρος Νεοκοινοτική Ανάπτυξη. Ήδη το ΤΕΕ : κίνητρα στους εκτός ΕΕ για αγορά κατοικίας, ομοίως για Έλληνες μετανάστες, για οικοδομικούς συνεταιρισμούς, δυναμικός αλγόριθμος στις αναθέσεις για διαφάνεια. Εμείς : τουριστικά χωριά, και εναλλακτικού τουρισμού, έρευνας και κατασκευής πρωτοτύπων, αυτάρκειας σε πρωτογενή και ΑΠΕ, συστήματα προκατασκευής

Τράπεζα Αττικής (Ελληνική, Αναπτυξιακή, Ηθική, εξαγορά 100%). 14 δις Τραπεζών.

ΤΜΕΔΕ. Διεύρυνση σκοπού, άρα διεύρυνση περιουσίας – πόρων βάσει οικονομικής μελέτης. Κάλυψη επικουρικών και εφάπαξ, επιδότηση εισφορών και συντάξεων, Τράπεζα Αττικής, Αξελός κλπ. Γνωμοδότηση εργατολόγων επ’ αμοιβή

Τακτική διεκδίκηση, βλ. υπόμνημα ΕΣΜΕΔΕ με βελτιώσεις μετά συνέλευση τεχνικών και γνωμοδότηση εργατολόγων

Μικτή επιτροπή προώθησης των ανωτέρω

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Όλες οι προτάσεις ως άνω της ΕΣΤΑΜΕΔΕ βρήκαν τον Πρόεδρο ΤΕΕ Συν Στασινό απολύτως σύμφωνο.

Έχει αποφασίσει ότι θα γίνει προσβολή των ΚΥΑ, ΥΑ περί ΤΣΜΕΔΕ όταν εκδοθούν.

Ενιαία φωνή υπάρχει, αλλού είναι το πρόβλημα.

Αποτελεσματικότητα στα ΜΜΕ υπάρχει μόνον αν το θέμα αγγίζει τον Πρωθυπουργό.

Θα δώσει αύριο όλα τα κινητά και Ημέιλς Προέδρων των 17 Παραρτημάτων ΤΕΕ. Μπορούμε να απευθυνθούμε εκ μέρους του. Εμπράκτως προχωρεί σε συνεργασία με Δήμους βάσει της συμφωνίας ΤΕΕ – ΚΕΔΕ.

Το αυτό και για τα περί Σοκ στην οικονομία βάσει οικοδομικής ανάπτυξης (συνεταιρισμοί που έχει προσωπική εμπειρία κλπ)

Για την εξαγορά του 100% της Τράπεζας Αττικής είναι βέβαιος ότι θα αντιδράσει η ΤτΕ που ήδη πιέζει για μείωση του 56%.

Με τις ειδικές προτάσεις ασφαλιστικού δεν νομίζει ότι θα έχουν αποτέλεσμα.

Δέχεται ο ίδιος συμμετοχή στην μικτή Επιτροπή.

Η βασική του θέση είναι προϊόν πείρας ενός έτους. Είναι θετκός και συστρατεύεται σε όλα αλλά προβλέπει ότι το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ στην πράξη που μόνο ενδιαφέρει, θα είναι φτωχό. Έφερε παράδειγμα ότι επί ένα χρόνο είναι έτοιμη η ηλεκτρονική έκδοση αδειών, οι τρεις υπουργοί συμφωνούν, αλλά δεν βάζουν τις υπογραφές τους. Καίτοι είναι απολύτως αισιόδοξος ως άνθρωπος, αμφιβάλλει για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΥΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΠ. ΠΑΥΛΑΤΟΥ  (1)

Επειδή δεν υπήρξε μέχρι τώρα πλήρης και έγκυρη πληροφόρηση ως προς τις αγωγές για τις περικοπές των συντάξεων, ο Πρόεδρος προσκάλεσε τον εργατολόγο κ. Παυλάτο που τις έχει αναλάβει να δώσει έγκυρη σχετική πληροφόρηση. Ο κ. Παυλάτος ανταποκρίθηκε και προσήλθε στη 19η συνεδρία του ΔΣ στο νέο κτήριο ΤΣΜΕΔΕ όπου του ετέθησαν ερωτήσεις τόσο από τα μέλη του ΔΣ όσο και από τα παριστάμενα αρωγά μέλη του ΔΣ, ώστε οι πολλοί συνάδελφοι που μας ρωτούσαν να μπορούν να πάρουν μόνοι τους τη δική τους θετική ή αρνητική απόφαση περί του πρακτέου.

ΕΡ : ποια η διεκδίκηση δια των αγωγών ;                                                                                                 ΑΠ : η καταβολή αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων και η εν συνεχεία καταβολή αυτής της μη μειωμένης σύνταξης

ΕΡ : πότε αναλάβατε τις υποθέσεις αυτές                                                                                                 ΑΠ : το 2012 με βρήκαν η κα Ηλιοπύρη (Μάχιμων Μηχανικών) και ο κ. Πετράτος (ΕΣΜΕΔΕ) και οι αγωγές άρχισαν το 2013

ΕΡ : γιατί σας επέλεξαν ;                                                                                                                             ΑΠ : διότι είμαι εργατολόγος και ήξεραν ότι είχα επιτυχή κατάληξη σε παρόμοιες μηχανικών της ΕΥΔΑΠ

ΕΡ : που βασιστήκατε ;                                                                                                                               ΑΠ : στον 2112 αρ. 7 και τις συνταγματικές αρχές. Πρόσφατα δε με τον 2288/15 το ΣΤΕ σε ολομέλεια αποφάνθηκε ότι οι μνημονιακές περικοπές είναι παράνομες διότι επεβλήθησαν για τη σωτηρία της οικονομίας ενώ είχαν τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα και βάσει του άρθρου 20 του Συντάγματος απαγορεύεται η εξαθλίωση των εργαζομένων.

ΕΡ : πόσες αγωγές έχουν κατατεθεί ;                                                                                                                 ΑΠ : κατατίθενται μέχρι 50 ομαδικά βάσει του Νόμου, περίπου 5 χ 50

ΕΡ : πόσες εκδικάστηκαν ;                                                                                                                             ΑΠ : ουδεμία ακόμα διότι σε διοικητικά δικαστήρια αργεί ο προσδιορισμός 4-5 χρόνια. Μπορεί να γίνει επίσπευση σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας που συμπαρασύρει όλη τη 50άδα ή ακόμη σε περιπτώσεις ένδειας κλπ

ΕΡ : εναντίον τίνος στρέφονται οι αγωγές ;                                                                                                        ΑΠ : κατά του ΕΤΑΑ

ΕΡ : οι αποφάσεις οδηγούν σε αποτέλεσμα  και μάλιστα σε εποχή ανέχειας ;                        ΑΠ : βεβαίως διότι είναι άμεσα εκτελεστές εφόσον ο χρεώστης έχει κινητή και ακίνητη περιουσία όπως το ΤΣΜΕΔΕ, σε περίπτωση δε καθυστέρησης καταβάλλονται έντοκα με 6 %.

ΕΡ : κι αν αρνηθεί ότι έχει ;                                                                                                                        ΑΠ : πράγματι στην αρχή έχει σκληρή στάση άρα ζητούνται επίσημα τα στοιχεία ακόμη και με εισαγγελική παραγγελία. Τώρα όμως ως φαίνεται είναι διαλλακτικό προς τα συμφέροντα των συνταξιούχων

ΕΡ : δεν είναι καλύτερη η πίεση για συνολική νομοθετική ρύθμιση από το Κράτος ;             ΑΠ : ασφαλώς και είναι υποχρέωση του Κράτους μετά μάλιστα τις αποφάσεις ολομέλειας ΣΤΕ, αλλά και να υποσχεθεί θα βρει τρόπο να ξεγλιστρήσει, διότι άλλωστε υπάρχει το φρένο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γι’ αυτό χρειάζεται το ασφαλές νομιμοποιητικό έγγραφο.

ΕΡ : ποιο ποσό απαιτείται ;                                                                                                                          ΑΠ : 50 € αλλά για διαμορφωμένο ποσό απαίτησης ανά δικαιούχο. Δεν έχω σχέση με τυχόν επί πλέον ποσά εκτός αν μου ζητηθεί αυτό και το εκτελέσω με το λογιστικό μου γραφείο. Το επί πλέον είναι 10 – 15 – 20 € ανάλογα με τον αριθμό αγωγών. Περιλαμβάνει κατάθεση – εκδίκαση – παράβολο για Α’ βαθμό. Αν χαθεί η υπόθεση δεν οφείλεται άλλο, αν κερδηθεί 8%. Αν πάει εφετείο όλα απ’ αρχής μέχρι τέλους 250 €, του δε εφετείου ο προσδιορισμός δεν αργεί, περί το εξάμηνο

ΕΡ : υπάρχει παραγραφή για την απαίτηση ;                                                                                          ΑΠ : ναι στην πενταετία που όμως ίσως μειωθεί

ΕΡ : αν στο μεταξύ επέλθει για κάποιον ενάγοντα το μοιραίο ;                                                                    ΑΠ : το ωφελούνται οι κληρονόμοι

ΕΡ : πρέπει η ΕΣΤΑΜΕΔΕ να έχει τις λίστες των εναγόντων ώστε να καταχωρεί τις αιτήσεις   ΑΠ : αυτοί που τις έχουν (Τσιβεριώτης, Κούγκας) δεν αρνούνται να τις δώσουν

Μη υπαρχόντων άλλων ερωτημάτων έληξε η πληροφόρηση. Τώρα κάθε συνάδελφος έχει όλα τα αντικειμενικά δεδομένα για ν’ αποφασίσει ιδία ευθύνη αν θα κάνει την αγωγή ή όχι, και με ποιον. Το ΔΣ δεν δίνει καμία κατεύθυνση, απεναντίας θα καταγράψει όλες τις αιτήσεις και θα οργανώσει, αν βρεθούν εθελοντές, την δωρεάν εξυπηρέτηση για τη «λογιστική» πλευρά. Επίσης καλεί όλους τους ενάγοντες που έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας ή πραγματικής ένδειας να το δηλώσουν, αν το επιθυμούν, στον Πρόεδρο που υπό πλήρη εχεμύθεια θα φροντίσει να επισπευθεί κατά το δυνατόν ο ορισμός δικασίμου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΥΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΠ. ΠΑΥΛΑΤΟΥ  (2)

Κύριε  Τζατζάνη

Κατά πρώτον θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο και ευθύνη που έχετε αναλάβει ως επαναεκλεγείς στο προκύψαν κατόπιν των πρόσφατων εκλογών Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΣΤΑΜΕΔΕ  και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα.

Κατά δεύτερον σχετικά με τις αγωγές που έχουν ασκηθεί από μέλη της ΕΣΤΑΜΕΔΕ  για την διεκδίκηση των προκυπτουσών περικοπών σε εφαρμογή μνημονιακών διατάξεων  και επί ερωτημάτων που μου έχετε υποβάλει  και παρά το γεγονός ότι τόσον ενώπιον σας και του λοιπού συμβουλίου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, προφορικώς  κατά την 23-3-2016 όσο και γραπτώς με αποσταλείσα μέσω email  ενημερωτική επιστολή προς  τον τότε και νυν πρόεδρο του Δ.Σ.  κ.  της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κ. Δούκα (από τον οποίο μπορείτε να την παραλάβετε)  έδωσα σαφείς επεξηγήσεις και απαντήσεις επί όλων των τιθεμένων ερωτημάτων και αποριών που μου υπεβλήθησαν πάνω στο εν λόγω θέμα των αγωγών, υποχρεούμαι  να επαναλάβω  και να τονίσω τα παρακάτω:

Α) Οι αγωγές   ξεκίνησαν να ασκούνται  από το έτος 2013, κατόπιν  λήψης ανάλογης απόφασης των συλλογικών εκτελεστικών οργάνων της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και στηρίζονται  στην  παραβίαση βασικών   συνταγματικών διατάξεων  και  αρχών και ιδία ασφαλιστικής νομοθεσίας αλλά  και διατάξεων  προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων της  ΕΣΔΑ, και νομολογίας  του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.  Ήδη πρόσφατα  με την υπ΄αριθμ. 2288/15 και άλλες αποφάσεις   το ΣΤΕ σε σύνθεση Ολομελείας αποφάνθηκε ότι οι μνημονιακές περικοπές του ν. 2093/2012 και εντεύθεν είναι παράνομες, ως αντισυνταγματικές  διότι οδήγησαν σε εξαθλίωση των  συνταξιούχων  με σημαντική μείωση του εισοδήματος με μη δυνατότητα αξιοπρεπούς βιοπορισμού τους.

Β)   Για την άσκηση των αγωγών συμβάλλεται μαζί μου ατομικά κάθε ενδιαφερόμενος προσφεύγων δυνάμει  συμφωνητικού εργολαβικού δίκης το οποίο αφού υπογραφεί κατατίθεται στην αρμοδία Εφορεία και δικηγορικό σύλλογο Αθηνών με ποσοστό αμοιβής 8% μόνο σε περίπτωση θετικής έκβασης της υπόθεσης  (σε  αρνητική έκβαση της υπόθεσης δεν υπάρχει υποχρέωση αμοιβής), το οποίο ο δικηγόρος λαμβάνει με την περάτωση είτε με δικαστικό είτε με εξωδικαστικό τρόπο, όπου και τότε εκκαθαρίζει από πάσης πλευράς  η υπόθεση,  υποχρεούμενος να χορηγήσει και  το ανάλογο φορολογικό στοιχείο, στον κάθε  εντολέα – προσφεύγοντα. Τα  δικηγορικό γραφείο μας ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το νομικό μέρος της υπόθεσης (σύνταξη, κατάθεση επίδοση, εκδίκαση των   αγωγών κ.λ.π.) και  δεν εμπλέκεται σε  τίποτε περισσότερο, σύμφωνα με αιτούμενα  στοιχεία (ενημερωτικό προσωπικών και ασφαλιστικών στοιχείων, απόφασης συνταξιοδότησης, βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ για τις προκύπτουσες περικοπές επί των συνταξίμων αποδοχών), που ο προσφεύγων  –  συνταξιούχος  πρέπει να  μας προσκομίσει συμβαλλόμενος ατομικά μαζί μας δυνάμει συμφωνητικού εργολαβικού δίκης  οποίος έχει και την υποχρέωση  και ευθύνη υπολογισμού αναλυτικά των  αναδρομικών περικοπών του, προσκομίζοντας το ανάλογο παραστατικό στο γραφείο μας. Περαιτέρω υπάρχει υποχρέωση του εντολέα – προσφεύγοντος,  να  καταβάλλει το ποσό των  50,00 ευρώ για τα πάσης φύσεως έξοδα υπέρ τρίτων  που αφορούν την κατάθεση επίδοση και εκδίκαση της αγωγής του στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί και είναι αναγκαία για να είναι δυνατή η άσκηση της αγωγής και η εκδίκαση αυτής .  Στο  ποσό αυτό για κάθε προσφεύγοντα περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έξοδα στην όλη  πορεία της πρωτόδικης δίκης (για  αγορά ενσήμων, αμοιβών δικαστικού επιμελητή, έκδοση γραμμάτιων προείσπραξης μετά των αναλογούντων φόρων και εισφορών υπέρ τρίτων    κατάθεσης και επίδοσης της  αγωγής, παράστασης στην δίκη κατά την συζήτηση της αγωγής, σύνταξης  υπομνήματος μετά προσθήκης αντίκρουσης, τυχόν ενόρκων  βεβαιώσεων  που πρέπει να γίνουν, έξοδα παράστασης σε τυχόν αναβολές της δίκης  κ.λ.π.). Το εν λόγω ποσό δεν αποτελεί αμοιβή και δεν συμπεριλαμβάνεται σ΄αυτό  Φ.Π.Α. – κανένας προσφεύγοντας δεν μου έχει καταβάλλει   Φ.Π.Α., το ποσοστό του οποίου ήταν 23%  και  από 1-6-2016  24%. Το ποσό αυτό των εξόδων  των 50,00 ευρώ σε περίπτωση που η υπόθεση ήθελε εισαχθεί στο Εφετείο (δεύτερο βαθμό δίκης)  θα πρέπει να καταβληθεί ομοίως από   κάθε προσφεύγοντα για την κάλυψη των αναλόγων εξόδων στο εν λόγω βαθμό δίκης. Στο εν λόγω δικαστήριο (εφετείο) και στην περίπτωση  μόνο που ήθελε απορριφθεί ή ασκηθείσα αγωγή πρωτοδίκως πέραν του ποσού των εξόδων 50,00 ευρώ,  ο κάθε προσφεύγων πρέπει να καταβάλει και το αναλογούν παράβολο υπέρ δημοσίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 150,00 ευρώ, το οποίο ποσό αν δεν καταβληθεί η έφεση του άνευ άλλου θα απορριφθεί. Το εν λόγω ποσό των 150,00 ευρώ δεν απαιτείται να καταβληθεί αν η αγωγή γίνει δεκτή πρωτοδίκως  Το ίδιο ποσό εξόδων   των 50,00 ευρώ  θα πρέπει να καταβληθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (τρίτο βαθμό δίκης) αν ήθελε εισαχθεί και εκεί  η υπόθεση για την κάλυψη των για την κάλυψη των αναλόγων εξόδων στο εν λόγω βαθμό δίκης.

Η καταβολή των ως άνω εξόδων δίκης, καθίσταται απολύτως αναγκαία για όλους τους προαναφερόμενους λόγους. Πολύ δε περισσότερο σήμερα αφού μετά την ψήφιση του τελευταίου ασφαλιστικού  νόμου ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 1-1-12016 επί όλων των παραστάσεων των δικηγόρων στα δικαστήρια και επί των γραμματίων προείσπραξης  και πέραν της προσαύξησης άλλων κρατήσεων υπέρ τρίτων επιβάλλονται ασφαλιστικές κρατήσεις σε ποσοστό 37,5%.

Δ) Όλες οι αγωγές που ασκούνται είναι καταψηφιστικές και όχι  αναγνωριστικές, πράγμα που σημαίνει  ότι αν παραμείνουν αυτές έτσι κατά την συζήτηση αυτών θα απαιτηθεί η καταβολή δικαστικού ενσήμου  σε ποσοστό περίπου 11/%0 (έντεκα  τοις χιλίοις) επί του αιτούμενου κεφαλαίου από κάθε προσφεύγοντα, το οποίο λόγω του μεγάλου ύψους της απαίτησης του αναλογεί σε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αν η αγωγή παραμείνει καταψηφιστική και το δικαστικό ένσημο δεν καταβληθεί η αγωγή θα απορριφθεί άνευ άλλου, χωρίς να εξετασθεί επί της ουσίας από το Δικαστήριο. Δεν χρειάζεται όμως η αγωγή να παραμείνει καταψηφιστική αφού από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται ότι είναι δυνατή η μετατροπή αυτής κατά την συζήτηση σε αναγνωριστική κατόπιν ανάλογης δήλωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου στο Δικαστήριο κατά την συζήτηση αυτής, πράγμα που σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται καταβολή δικαστικού ενσήμου. Συνεπώς στην περίπτωση μας και επί των αγωγών , λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει καθοριστεί και το αποτέλεσμα της  αγωγής (δηλαδή αν αυτή είναι θετική η αρνητική), αφού αυτές θα μετατραπούν από καταψηφιστικές σε αναγνωριστικές  δεν απαιτείται η καταβολή του δικαστικού ενσήμου  που έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος για τον προσφεύγοντα. Αν και εφόσον ο προσφεύγων δικαιωθεί οριστικά και περατωθεί η δίκη οριστικά και αν ο υπόχρεως  Φορέας (ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ  ή οποιοδήποτε άλλος φορέας υπεισέλθει ως  καθολικός διάδοχος), δεν του καταβάλει το επιδικασθέν  ποσό, τότε μπορεί να πληρώσει το δικαστικό τέλος (ένσημο) υπέρ  δημοσίου και να προχωρήσει σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης κ.λ.π.)  προκειμένου εκ του ασφαλούς να εισπράξει τα χρήματα του.  Βεβαίως έχει το δικαίωμα όποιος προσφεύγων θέλει , μπορεί κατά την  συζήτηση της αγωγής του να την διατηρήσει σε καταψηφιστική, κατόπιν ανάλογης  δήλωσης στο δικηγορικό μου γραφείο και να καταβάλλει το αναλογούν δικαστικό ένσημο. Κατά την προσωπική μου άποψη και κατά πάγια τακτική του γραφείου  και λαμβανομένου υπόψη του ότι ο προσφεύγων δεν γνωρίζει ακόμη το αποτέλεσμα της πρωτόδικης δίκης δεν χρειάζεται να υποβληθεί σ΄αυτό το κόστος.

Ε)  Η υπόθεση περατούται με τα σημερινά δεδομένα για τους προσφεύγοντας που με την αγωγή τους ζητούν ποσά έως 40.000 ευρώ στο Εφετείο. Για τους προσφεύγοντας που διεκδικούν άνω των 40.000 ευρώ η υπόθεση περατούται, εφόσον βεβαίως ασκηθεί αναίρεση επί της εφετειακής απόφασης στο Συμβούλιο της  Επικρατείας.

Τέλος θέλω να σας τονίσω ότι η όλη διαδικασία επί των ασκουμένων αγωγών των μελών σας αφορά αποκλειστικά και μόνο τα Διοικητικά Δικαστήρια (Διοικητικό Πρωτοδικείο- Διοικητικό Εφετείο και Συμβούλιο της Επικρατείας), αφού πρόκειται για υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχουν καμία αρμοδιότητα τα πολιτικά δικαστήρια και ούτε βεβαίως ο Άρειος  Πάγος.

Θέλω να πιστεύω ότι επί των ερωτημάτων σας με τις ανωτέρω απαντήσεις μου, έχετε καλυφθεί. Πάραυτα αν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω απορία μη διαστάσετε να με καλέσετε , ευρισκόμενος πάντοτε προς τούτο  στην διάθεση σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Σας Χαιρετώ

ΣΠΥΡΟΣ Β. ΠΑΥΛΑΤΟΣ

Εργατολόγος – Δικηγόρος στο Άρειο Πάγο και ΣτΕ

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)