Δευτέρα, Δεκέμβριος 10, 2018

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Chi Foltz
Okay, folks, want free energy? Here’s how it works, courtesy of Tesla and others:
The earth is a dynamo, a generator as well as a capacitor or battery- it’s beautiful body has truly vast quantities of energy moving through. The current potential between the earth and atmosphere is about 100V / foot.
The energy power supplies we will be using are essentially just Pumps(!) of this earth generated energy. Using the ground rod of a house, this energy is pumped up for use using alternating current. No giant expensive battery banks, no expensive, inefficient solar/wind garbage. Just a box in the utility room right next to the water pump. 24/7/365 and beyond.
So my friends build these devices, build them for your friends and neighbors- «They» cannot stop us now.
Also- anybody trained in electronics please contact Chi Foltz.
Here are links for understanding and construction:
http://www.slideshare.net/…/ultrasimple-freeenergy-from-lor…
http://www.slideshare.net/…/2k-w-free-energy-device-don-smi…

clip_image001

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)