Κατσούλης- Κατάλογος των θεματικών επιτροπών (ομάδων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΜΕΧΡΙ 12.2.2014.
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τζατζάνης-Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος – Γκόνης Κώστας –Κούγκας Δημήτρης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης Αθανάσιος

3. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαρελίδης Νίκος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος – Κατσούλης – Φιλιππίδης – Καραπιστόλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος – Γκόνης Κώστας – Κατσιγιάννης Κώστας–Κούγκας Δημήτρης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αγγελόπουλος Χρήστος
5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Κατσούλης – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μελάς Σπύρος, – Τσοχαλής Κώστας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης Αθανάσιος

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Αγγελόπουλος – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σφακιανάκης Στέλιος, Βαμβακούσης Γιώργος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

7. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Αγγελόπουλος – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαμβακούσης Γιώργος–Κούγκας Δημήτρης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος – Ηλιοπύρη – Τσιβεριώτης – Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Φωτεινού Μάγδα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

9. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Τσιβεριώτης – Φιλιππίδης – Κατσούλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος-Καραπιστόλης- Κατσούλης- Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης Αθανάσιος

11. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 600 εκ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη

12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Φιλιππίδης – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κατσιγιάννης – Γκόνης – Δούκας – Βαμβακούσης – Μαραγκός
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καραπιστόλης Δημήτρης
13. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Αγγελόπουλος – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος – Βαρελίδης – Γκόνης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

14. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Δούκας – Γκόνης – Κατσιγιάννης – Μαραγκός – Μαρκάτος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

15. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Τσιβεριώτης – Καραπιστόλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κατσιγιάννης – Φωτεινού – Γκόνης – Μπάτσος Δημήτρης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

16. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης– Καραπιστόλης – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαμβακούσης – Δούκας – Μαρκάτος – Γκόνης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

17. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ, ΜΕΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Γκόνης – Δούκας – Μαρκάτος – Βαμβακούσης–Κούγκας –Τσατσανίφου Φωτεινή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης
18. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μαρκάτος – Βαμβακούσης – Γκόνης – Φωτεινού – Δούκας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

19. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης Αθανάσιος, Κατσούλης Ιωάννης, Αγγελόπουλος Χρήστος
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αγγελόπουλος Χρήστος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ:

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ KAI ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ.

Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

Γ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ (PERT, CPM) ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥΣ.

Δ. ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

3. ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ.