Καταβολή του Εφάπαξ

Συνάδελφοι,
Η καταβολή του εφάπαξ αφορά 3500 συναδέλφους και όσους συνεχίζουν να βγαίνουν στη σύνταξη. Πολλοί απορούν γιατί καθυστερεί τόσο αυτό το θέμα. Αποφύγαμε να δημοσιοποιήσουμε ευρέως το τι τραβάμε ως σωματείο και απλά βοηθάμε συνεχώς με την Ομάδα μελετών και με την Επιτροπή Εφάπαξ να δίνουμε λύσεις και να σπρώχνουμε τη Διοίκηση βοηθώντας ως αφανείς εργάτες. Επειδή η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και βάσει της νέας στρατηγικής μας διεκδικήσεων (μία ειδοποίηση και μετά προσφυγή στους θεσμούς, στα ΜΜΕ και στη Δικαιοσύνη) σας κάνουμε κοινωνούς της πρόσφατης τελευταίας επιστολής μας.

ΕΣΤΑΜΕΔΕ 
Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Κολοκοτρώνη 4  Αθήνα 10561   τηλ. 2103225997

Προς
Τους κ. κ. Υπουργό Α. Πετρόπουλο
Διοικητή ΕΦΚΑ Λ. Σέμπο και Υποδιοικητή Δ. Τσακίρη
Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ Ν. Μπρίκη
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, οι συνταξιούχοι π. ΤΣΜΕΔΕ έχουν την απόλυτη καθυστέρηση στην καταβολή των εφάπαξ καθηλωμένοι στον Νοέμβριο 2013. Όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι προοδευτικά τα έλαβαν σχεδόν μέχρι σήμερα, σύμφωνα και με αλαζονικό ΔΤύπου του ΕΤΕΑΕΠ. Οι υγειονομικοί και οι νομικοί π.χ. μέχρι Φεβ/2017 κλπ.
Διάφορες δικαιολογίες έχουν προβληθεί κατά καιρούς όπως παλιά δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τύπος για εσάς, πάρτε 2960 €, δεν δίνει τα στοιχεία ο ΕΦΚΑ στον ΕΤΕΑΕΠ διότι τα θεωρεί προσωπικά δεδομένα, είμαστε λίγοι υπάλληλοι κλπ.
Με την βοήθεια της Ομάδας Μελετών μας υπό τον Σ. Γκουλιούμη κατά καιρούς θεραπεύαμε όλες τις νόσους κατά το δυνατόν και καταφέραμε να σας πείσουμε για το δίκιο μας και πλέον το εφάπαξ των μηχανικών ανέρχεται περί τις 10.000€ και άνω, αλλά ο ρυθμός έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων είναι  μία ανά 1-3 ημέρες!!!!  Θα χρειαστούν έτσι να περάσουν πάνω από 10 χρόνια και λόγω της ηλικίας πολλοί ίσως να μη προλάβουν να τα δουν ποτέ.
Σας έχουμε ήδη δώσει Excel υπολογισμού για απλές περιπτώσεις  (καθ’ όλον τον ασφαλιστικό βίο είτε αυτοαπασχολούμενος είτε μισθωτός) το οποίο και χρησιμοποιεί η αρμόδια υπηρεσία, πλην όμως καθυστερεί η έκδοση των αποφάσεων εφάπαξ γιατί στις περιπτώσεις δικαιούχων που ήσαν κατά περιόδους  και αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί (μεικτές περιπτώσεις) ή είχαν αναγνωρίσει – εξαγοράσει  πλασματικά έτη, ο υπολογισμός των εφάπαξ γίνεται  «με το χέρι». Στην ερώτησή μας γιατί δεν «τρέχουν» τις απλές – εύκολες περιπτώσεις ώστε να δοθούν μαζικά πολλά εφάπαξ, η απάντηση –  δικαιολογία είναι ότι πρέπει να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.

Κύριοι,
Εν έτει 2018 είναι απαράδεκτο να υπολογίζονται τα εφάπαξ  «με το χέρι» ούτε καν με Εxcel και να πρέπει να τα περιμένουν οι δικαιούχοι μια δεκαετία από δύο υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος. Κάτι πρέπει να κάνετε ΑΜΕΣΑ και οι δικές μας προτάσεις είναι οι εξής:.

1. Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου του ΤΣΜΕΔΕ από το 1979 έως και το 1990 (από το 1991 λειτούργησε η μηχανογράφηση στο ΤΣΜΕΔΕ).

2.  Ανάθεση σε γραφείο μηχανογράφησης, της κατασκευής  κατάλληλου λογισμικού ώστε οι υπάλληλοι να βγάζουν τα εφάπαξ με το πάτημα ενός πλήκτρου.

3. Να αυξηθεί το προσωπικό (δύο υπάλληλοι) έστω και προσωρινά.

4. Διαχωρίστε τις απλές από τις σύνθετες περιπτώσεις , τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας , ώστε να απαλλαγεί η υπηρεσία από τις πολλές απλές γρήγορα και να πέσουν μετά όλοι στις σύνθετες περιπτώσεις  ή αλλιώς μία υπάλληλος να ετοιμάζει τις απλές περιπτώσεις και η άλλη τις σύνθετες.

5. Λύστε το θέμα με τα προσωπικά δεδομένα αφού αμφότερες είστε δημόσιες υπηρεσίες, που θα απαλλάξει από τη σημερινή χρονοβόρο συλλογή τους ακόμα και από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Ωστόσο, εμείς μπορούμε σχετικά εύκολα και γρήγορα να σας δώσουμε Εxcel που θα υπολογίζει τα εφάπαξ και για τις μεικτές περιπτώσεις, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει εσείς, οπότε θα μειωθεί και το κόστος και ο χρόνος δημιουργίας λογισμικού.
Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για την οποιαδήποτε εξέλιξη, ώστε να κανονίσουμε την περαιτέρω πορεία μας.
Είναι ευτυχής συγκυρία το ότι ο νέος Διοικητής ΕΤΕΑΕΠ έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και μπορεί να τα τρέξει όλα αυτά γρήγορα και σωστά.

Με εκτίμηση,

 Κ. Δούκας                                                                                   Α. Σκαμάγκας

Πρόεδρος                                                                                    Γεν. Γραμματέας