Σύμβουλοι Δ.Σ.

ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έχει θέσει ως προτεραιότητά του την προάσπιση των
δικαιωμάτων μας με όλους τους νόμιμους τρόπους, για την μέγιστη δυνατή
επιστροφή όλων των οικονομικών απωλειών και την ενεργοποίηση των
συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, σε σύμπνοια και συμμαχία με την πλειοψηφία
του αγωνιζόμενου Ελληνικού λαού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εν έτη 2019 αποτελείται :

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δούκας

Αντιπρόεδρος:  Σόλων Γκουλιούμης

Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κούγκας

Ταμίας: Αλέξανδρος Σκαμάγκας

Κοσμήτωρ: Χαράλαμπος Λαζαρίδης

Μέλη: Θεόδωρος Βουδικλάρης, Ματθαίος Λυγκιάρης, Γρηγόριος Τσιβεριώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εν έτη 2016 αποτελείται :

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δούκας

Αντιπρόεδρος: Καραπιστόλης Δημήτρης

Γενικός Γραμματέας: Τζατζάνης Κώστας

Γραμματέας: Λυγιαζής Κώστας

Ταμίας: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

Κοσμήτωρ: Λεμπέσης Χρήστος

Μέλη: Κατσούλης Γιάννης, Φιλιππίδης Αθανάσιος, Τσουρουνάκης Γιάννης

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εν έτη 2015 αποτελείται :

Πρόεδρος: Κατσούλης Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Φιλιππίδης Αθανάσιος

Γενικός Γραμματέας: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Δούκας

Ταμίας: Καραπιστόλης Δημήτρης

Κοσμήτωρ: Παπασταυρίδης Παναγιώτης

Μέλη: Τζατζάνης Κώστας, Ζιώγας Μπάμπης, Ρέττος Κωνσταντίνος

Νέα Μέλη Δ.Σ.  Κωνσταντίνος Δούκας και Παπασταυρίδης Παναγιώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εν έτη 2014 αποτελείται :

Πρόεδρος: Κατσούλης Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Φιλιππίδης Αθανάσιος

Γενικός Γραμματέας: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

Γραμματέας: Αγγελόπουλος Χρήστος

Ταμίας: Καραπιστόλης Δημήτρης

Κοσμήτωρ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

Μέλη: Τζατζάνης Κώστας, Ζιώγας Μπάμπης, Ρέττος Κωσταντίνος, Κωνσταντίνος Δούκας