ΘΕΜΑ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                             11.12.2016

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το διαδίκτυο, πληροφορήθηκα τα σχετικά με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Σύντομη παρουσίασή του:

Ρόλος: μεριμνά για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ

Μέλη: Δικαστήριο: 1 δικαστής από κάθε χώρα της ΕΕ, συν 11 γενικοί εισαγγελείς

          Γενικό Δικαστήριο: 1 δικαστής από κάθε κράτος μέλος

          Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης 7 δικαστές

Το Δικαστήριο ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν επίσης να προσφύγουν σε αυτό ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί κατά θεσμικού οργάνου της ΕΕ εάν θεωρούν ότι αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα δικαιώματά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, για το τι κάνει το συγκεκριμένο δικαστήριο, ποια είναι η σύνθεσή του, ο τρόπος λειτουργίας του κλπ, μπορεί κάποιος να συμβουλευθεί, όπως συμβουλεύθηκα κι εγώ, τον σχετικό ιστότοπο http://curia.europa.eu/ για πληροφόρηση των ενεργειών που πρόκειται να ακολουθηθούν.

Επομένως, κατά τη γνώμη μου, βάσει όλων των ανωτέρω, πρέπει να καλέσουμε τον κ. Μηλιαράκη σε ένα Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ να μας πληροφορήσει σχετικά για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, από αυτόν, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά μας ενώπιον του συγκεκριμένου δικαστηρίου και να μας δώσει στοιχεία για το ποσοστό επιτυχίας που μπορεί να έχει η προσφυγή μας στο δικαστήριο αυτό διότι τα χρήματα που πρέπει να δαπανηθούν εκ μέρους μας είναι πάρα πολλά, το ταμείο προέρχεται από τις εισφορές των συνταξιούχων και σε καμμία περίπτωση δεν επιθυμούμε οποιοσδήποτε συνταξιούχος που έχει έννομο συμφέρον να μας κατηγορήσει ότι σπαταλήσαμε κεφάλαια του ασθενούς κοινού ταμείου μας που είναι περίπου 50.000€ εδώ και 50 χρόνια.

Πέραν τούτου, όπως γνωρίζετε όλοι η Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ το 2014 έλαβε απόφαση να εγείρει αγωγή εναντίον της Υπουργικής Απόφασης και του νόμου του PSI (που εξέδωσε ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος εκείνη την εποχή), η δε απόφαση της ΔΕ κοινοποιήθηκε στο ΕΤΑΑ το οποίο είναι αρμόδιο κατά το νόμο επί της διαχειρίσεως των οικονομικών του ΤΣΜΕΔΕ και πριν από 5- 6 μήνες με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ ανετέθη σε δύο δικηγόρους κατόπιν διαγωνισμού να προχωρήσουν σε σχετική αγωγή κατά του Δημοσίου σε ό,τι αφορά το PSI.

Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, να τεθούν όλα αυτά υπόψη του κ. Μηλιαράκη και να μην κάνουμε ενέργειες άσκοπες.

                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ