Θεματικές επιτροπές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΜΕΧΡΙ 12.2.2014.

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τζατζάνης-Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος – Γκόνης Κώστας –Κούγκας Δημήτρης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

2ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης Αθανάσιος

3ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαρελίδης Νίκος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

4ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος – Κατσούλης  – Φιλιππίδης  – Καραπιστόλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος – Γκόνης Κώστας – Κατσιγιάννης Κώστας–Κούγκας Δημήτρης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αγγελόπουλος  Χρήστος

5ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Κατσούλης – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μελάς Σπύρος, – Τσοχαλής Κώστας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης  Αθανάσιος

6ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Αγγελόπουλος – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σφακιανάκης Στέλιος, Βαμβακούσης Γιώργος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

7ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Αγγελόπουλος – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαμβακούσης Γιώργος–Κούγκας Δημήτρης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

8ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος – Ηλιοπύρη – Τσιβεριώτης – Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Φωτεινού Μάγδα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

9ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Τσιβεριώτης – Φιλιππίδης – Κατσούλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

10ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος-Καραπιστόλης- Κατσούλης- Φιλιππίδης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης  Αθανάσιος

11ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 600 εκ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη

12 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Φιλιππίδης – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κατσιγιάννης – Γκόνης – Δούκας – Βαμβακούσης – Μαραγκός
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καραπιστόλης Δημήτρης

13ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης –  Αγγελόπουλος – Ηλιοπύρη
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος – Βαρελίδης – Γκόνης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

14ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Δούκας – Γκόνης – Κατσιγιάννης – Μαραγκός – Μαρκάτος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

15ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Τσιβεριώτης – Καραπιστόλης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κατσιγιάννης – Φωτεινού – Γκόνης – Μπάτσος Δημήτης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

16ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης– Καραπιστόλης – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαμβακούσης – Δούκας – Μαρκάτος – Γκόνης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

17ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ, ΜΕΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Γκόνης – Δούκας – Μαρκάτος – Βαμβακούσης–Κούγκας –Τσατσανίφου Φωτεινή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

18ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Τσιβεριώτης
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μαρκάτος – Βαμβακούσης – Γκόνης – Φωτεινού – Δούκας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ:

  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ KAI ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ.
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
  • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ (PERT, CPM) ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥΣ.
  • ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

3. ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ.