Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

Η ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Η ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

(“The Bankers Own The Earth”, This entire document is available online here:

http://www.snipurl.com/thebankersowntheearth)

 

1.ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ

 

Money Capitalism is organized crime against nations, free societies, democracy and physical economy. It has nothing to do with «free markets» and everything to do with illegitimate debt-slavery and captive usury markets.

It is by design that the rich get richer and the poor get poorer, not by accident. Money Capitalism is a fundamentally bankrupt and broken concept that must be replaced by

an entirely new ethic based on the principles of fair trade and economic justice.

The only reason the current parasitic economic model is able to persist is because

99% of the population is economically illiterate and does not understand how the

money system operates to enslave them. Money is not Freedom. Money is Control.

 

«Permit me to issue and control the money of a nation and I care not who writes

the laws.»

– Mayer Amschel Rothschild, founder of the Rothschild international banking

dynasty, 1790

 

«The rich will strive to establish their dominion and enslave the rest. They

always did…they always will. They will have the same effect here as elsewhere,

if we do not, by the power of government, keep them in their proper spheres.»

– Gouvernor Morris,

 

«I wish it were possible to obtain a single amendment to our Constitution – taking

from the Federal Government their power of borrowing (from privately-owned

corporate banks).»

– Thomas Jefferson, 1798

 

«There are two ways to conquer and enslave a nation. One is by the sword, the

other is by debt.»

– John Adams

 

«It [Central Bank] gives the National Bank almost complete control of national

finance. Those few who understand the system [check book money and credit] will

either be so interested in its profits, or so dependant on its favours, that there

will be no opposition from that class, while on the other hand, the great body of

the people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that

capital derives from the system, will bear its burden without complaint, and

perhaps without even suspecting that the system is inimical [contrary] to their

interests.»

– Rothschild Brothers of London, 1863

 

«It is useless to deny, because it is impossible to conceal, that a great part of

Europe – the whole of Italy and France and a great portion of Germany, to say

nothing of other countries – is covered with a network of these secret societies,

just as the superficies of the earth is now being covered with railroads.»

– Benjamin Disraeli, Prime Minister of Britain, 1876

 

«Whomsoever controls the volume of money in any country is absolute master of all

industry and commerce and when you realize that the entire system is very easily

controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not

have to be told how periods of inflation and depression originate.»

– James Garfield, assassinated within weeks of release of this statement during

the first year of his presidency in 1881

 

 

«…the lord and master of the money markets of the world, and of course virtually

lord and master of everything else. He literally held the revenues of southern

Italy in pawn, and monarchs and ministers of all countries courted his advice and

were guided by his suggestions.»

– Benjamin Disraeli, Prime Minister of Britain,

 

«When the conflict with France ended (at the battle of Waterloo) the House of

Rothschild was in control of British finance and was the official banker of the

British Government. This odd financial octopus was acknowledged to be in some

respects the greatest power on the earth and was acknowledged by some writers as

the ‘Sixth Great Power of Europe’.»

– E.C. Knuth, in his book «The Empire of The City»

 

«I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the

Empire…The man that controls Britain’s money supply controls the British Empire.

And I control the money supply.»

– Nathan Rothschild

 

«The House of Rothschild plays a much bigger role in France than any foreign

government…There are, of course, reasons for it, which seem to me neither good

nor gratifying: money is the great [motivating] force of France, and corruption is

quite openly reckoned with…Among us [in Austria] this commodity finds but few

friends.»

– Prince Metternich, Chancellor of Austria

 

«Rothschild was now banker to empires and continents – to all the principal

European countries, to Eurasian Russia, to the Americas, to the Indies. It has

been estimated that the London house alone placed 6,500 million dollars worth of

foreign loans during the first ninety years of its existence. Moreover, the other

Rothschild branches in Paris, Vienna, Frankfurt and Naples were just as busy,

which unequivocally means that upon Rothschild vaults converged the credit of the

Western World.»

– Frederic Morton, in his book «The Rotchschilds: Portrait of a Dynasty»

 

«The total wealth encompassed by the clan (Rothschilds) during most of the

nineteenth century has been estimated at well over 400 million pounds (600 million

dollars). No one else, from the Fuggers to the Rockefellers, has come even close

to that hair-raising figure.»

– Frederic Morton, in his book «The Rotchschilds: Portrait of a Dynasty»

 

«The shareholders of these banks which own the stock of the Federal Reserve Bank

of New York are the people who have controlled our political and economic

destinies since 1914. They are the Rothschilds, Lazard Frères (Eugene Mayer),

Israel Sieff, Kuhn Loeb Company, Warburg Company, Lehman Brothers, Goldman Sachs,

the Rockefeller family, and the J.P. Morgan interests.»

– Eustace Mullins, in his book «The Secrets Of The Federal Reserve»

 

«Ever since the Civil War, Congress has allowed the bankers to control financial

legislation. The membership of the Finance Committee in the Senate [now the

Banking and Currency Committee] and the Committee on Banking and Currency in the

House have been made up chiefly of bankers, their agents, and their attorneys…In

this way the committees have been able to control legislation in the interests of

the few.»

– Congressman Charles A. Lindberg, Sr.

 

«This (Federal Reserve) Act establishes the most gigantic trust [monopoly] on

earth. When the President [Woodrow Wilson] signs this bill, the invisible

government by the Monetary Power will be legalized. The people may not know it

immediately, but the day of reckoning is only a few years removed. The trusts will

soon realize that they have gone too far even for their own good. The people must

make a declaration of independence to relieve themselves from the Monetary Power.

This they will be able to do by taking control of Congress. Wall Streeters could

not cheat us if you Senators and Representatives did not make a humbug of

Congress…The greatest crime of Congress is its currency system. The worst

legislative crime of the ages is perpetrated by this banking bill. The caucus and

the party bosses have again operated and prevented the people from getting the

benefit of their own government.»

– Congressman Charles A. Lindbergh, Sr., 1913

 

«The financial system has been turned over to the Federal Reserve Board. That

Board administers the finance system by authority of a purely profiteering group.

The system is private, conducted for the sole purpose of obtaining the greatest

possible profits from the use of other people’s money.»

– Congressman Charles A. Lindbergh, Sr., 1923

«Some people think that the Federal Reserve Banks are United States Government

institutions. They are not Government institutions. They are private credit

monopolies which prey upon the people of these United States for the benefit of

themselves and their foreign customers; foreign and domestic speculators and

swindlers; and rich and predatory money lenders.»

– Congressman Louis T. McFadden, Chairman of the House Committee on Banking and

Currency, 1932

 

«We have, in this country, one of the most corrupt institutions the world has ever

known. I refer to the Federal Reserve Board. This evil institution has

impoverished the people of the United States and has practically bankrupted our

government. It has done this through the corrupt practices of the moneyed vultures

who control it.»

– Congressman Louis T. McFadden, Chairman of the House Committee on Banking and

Currency, 1934

 

«The Federal Reserve banks are one of the most corrupt institutions the world has

ever seen. There is not a man within the sound of my voice who does not know that

this nation is run by the International Bankers.»

– Congressman Louis T. McFadden, Chairman of the House Committee on Banking and

Currency, 1934

 

«When the Federal Reserve act was passed, the people of the United States did not

perceive that…the United States were to be lowered to the position of a coolie

country which has nothing but raw materials and heavy goods for export; that

Russia [China, India…] was destined to supply the man power and that this

country was to supply financial power to an international superstate – a

superstate controlled by international bankers and international industrialists

acting together to enslave the world for their own pleasure.»

– Congressman Louis T. McFadden, Chairman of the House Committee on Banking and

Currency, 1934

 

«Every effort has been made by the Federal Reserve Board to conceal its power. But

the truth is, the Federal Reserve Board has usurped the government of the United

States. It controls everything here; and it controls our foreign relations. It

makes or breaks governments at will. No man, and no body of men, is more

entrenched in power than the arrogant credit monopoly which operates the Federal

Reserve Board and the Federal Reserve Banks.»

– Congressman Louis T. McFadden, Chairman of the House Committee on Banking and

Currency, 1932

 

«We (bankers) must proceed with caution and guard every move made, for the lower

order of people are already showing signs of restless commotion. Prudence will

therefore show a policy of apparently yielding to the popular will until our plans

are so far consummated that we can declare our designs without fear of any

organized resistance. The Farmers Alliance and Knights of Labor organizations in

the United States should be carefully watched by our trusted men, and we must take

immediate steps to control these organizations in our interest or disrupt them. At

the coming Omaha Convention to be held July 4th (1892), our men must attend and

direct its movement, or else there will be set on foot such antagonism to our

designs as may require force to overcome. This at the present time would be

premature. We are not yet ready for such a crisis. Capital must protect itself in

every possible manner through combination [conspiracy] and legislation. The courts

must be called to our aid, debts must be collected, bonds and mortgages forclosed

as rapidly as possible. When through the process of the law, the common people

have lost their homes, they will be more tractable and easily governed through the

influence of the strong arm of the government applied to a central power of

imperial wealth under the control of the leading financiers. People without homes

will not quarrel with their leaders. History repeats itself in regular cycles.

This truth is well known among our principal men who are engaged in forming an

imperialism of the world. While they are doing this, the people must be kept in a

state of political antagonism. The question of tariff reform must be urged through

the organization known as the Democratic Party, and the question of protection

with the reciprocity must be forced to view through the Republican Party. By thus

dividing voters, we can get them to expand their energies in fighting over

questions of no importance to us, except as teachers to the common herd. Thus, by

discrete action, we can secure all that has been so generously planned and

successfully accomplished.»

– Revealed by Congressman Charles A. Lindbergh before the U. S. Congress sometime

during his term of office between the years of 1907 and 1917

 

«The Council on Foreign Relations (CFR) is «The Establishment». Not only does it

have influence and power in key decision-making positions at the highest levels of

government to apply pressure from above, but it also announces and uses

individuals and groups to bring pressure from below, to justify the high level

decisions for converting the U.S. from a sovereign Constitutional Republic into a

servile member state of a one-world dictatorship.»

– Former Congressman John Rarick, 1971

 

«The Council on Foreign Relations (CFR) is the American Branch of a society which

originated in England [The Royal Institute of International Affairs]…and

believes national boundaries should be obliterated and one-world rule

established.»

– Carroll Quigley, Professor of History at Georgetown University (deceased)

 

«The Trilateral Commission is intended to be the vehicle for multinational

consolidation of the commercial and banking interests by seizing control of the

political government of the United States. The Trilateral Commission represents a

skillful, coordinated effort to seize control and consolidate the four centers of

power – political, monetary, intellectual, and ecclesiastical. All this is to be

done in the interest of creating a more peaceful, more productive world community.

What the Trilateralists truly intend is the creation of a worldwide economic power

superior to the political governments of the nation-states involved. They believe

the abundant materialism they propose to create will overwhelm existing

differences. As managers and creators of the system they will rule the future.»

– Senator Barry Goldwater, former

 

«The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world

government combining supermoneycapitalism and communism under the same tent, all under

their control…Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a

plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in

intent.»

– Congressman Larry P. McDonald, 1976, killed in the Korean Airlines 747 (Flight

KAL007) that was shot down by the Soviets in 1983

 

«The interests behind the Bush Administration, such as the Council on Foreign

Relations, The Trilateral Commission – founded by Zbigniew Brzezinski for David

Rockefeller – and the Bilderberger Group, have prepared for and are now moving to

implement open world dictatorship within the next five years. They are not

fighting against terrorists. They are fighting against citizens.»

– Dr. Johannes B. Koeppl, Ph.D., 2001, former German Defense Ministry official and

advisor to former NATO Secretary General Manfred Werner

 

«The technotronic era involves the gradual appearance of a more controlled

society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by (obsolete)

traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous

surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing

even the most personal information about the citizen. These files will be subject

to instantaneous retrieval by the authorities.»

– Zbigniew Brzezinski

 

«The New World Order will be built…an end run on national sovereignty, eroding

it piece by piece will accomplish much more than the old-fashioned frontal

assault.»

– Council on Foreign Relations Journal, 1974, page 558

 

«We shall have world government, whether or not we like it. The only question is

whether World Government will be achieved by conquest or by consent.»

– Paul Warburg, Council on Foreign Relations and architect of the Federal Reserve

System, in an address to the U.S. Senate, February 17, 1950

 

«These International Bankers and Rockefeller Standard Oil interests control the

majority of newspapers and the columns of these papers to club into submission or

drive out of public office officials who refuse to do the bidding of the powerful

corrupt cliques which compose the invisible government.»

– Theodore Roosevelt

 

«There is no such thing, at this date of the world’s history, in America, as an

independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dares to

write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it will never

appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper

I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things,

and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on

the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in

one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone. The

business of the journalist is to destroy the truth; to lie outright; to pervert;

to vilify; to fawn at the feet of Mammon, and to sell his country and his race for

his daily bread. You know it and I know it and what folly is this toasting an

independent press? We are the tools and vessels for rich men behind the scenes. We

are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our

possibilities and our lives are the property of other men. We are intellectual

prostitutes.»

– John Swinton, former Chief of Staff of the New York Times, called by his peers

«The Dean of his profession», was asked in 1953 to give a toast before the New

York Press Club

 

«We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and

other great publications whose directors have attended our meetings and respected

their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible

for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of

publicity during those years. But, the world is now more sophisticated and

prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an

intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto determination

practiced in past centuries.»

– David Rockefeller, in an address to the Trilateral Commission meeting in Baden-

Baden, Germany, 1991

 

 

«I think the subject which will be of most importance politically is mass

psychology…Various results will soon be arrived at: that the influence of home

is obstructive…although this science will be diligently studied, it will be

rigidly confined to the governing class. The populace will not be allowed to know

how its convictions were generated. When the technique has been perfected, every

government that has been in charge of education for a generation will be able to

control its subjects securely without the need of armies or

policemen…Educational propaganda, with government help, could achieve this

result in a generation. There are, however, two powerful forces opposed to such a

policy: one is religion; the other is nationalism…A scientific world society

cannot be stable unless there is a world government.»

– Bertrand Russell, 1958

 

«There is a small circle of men who control the world’s finance. Each member,

before initiation, knows its religion to be reward for friends and extermination

of enemies. Once a man is within the magic circle…punishment for disloyalty is

sure and terrible, and in no corner of the Earth can he escape it, nor can any

power on Earth protect him from it. The magic circle is at the receiving end of

the greatest information bureau in the world.»

– Thomas Lawson, in his article «Everybody’s Magazine – Frenzied Finance», 1904

 

«I spent 33 years in the Marines. Most of my time being a high-class muscle man

for big business, for Wall Street and the bankers. In short, I was a racketeer for

capitalism. I helped purify Nicaragua for the international banking house of Brown

Brothers in 1909-1912. I helped make Mexico, especially Tampico, safe for American

oil interests in 1914. I brought light to the Dominican Republic for American

sugar interests in 1916. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the

National City Bank boys to collect revenue in. I helped in the rape of half-a dozen

Central American republics for the benefit of Wall Street…In China I

helped to see to it that Standard Oil went its way unmolested.»

– Major General Smedley D. Butler, U.S. Marine Corps; General Butler was twice

awarded the Medal of Honor (1914, 1917); General Douglas MacArthur described

Butler as «one of the really great generals in American history.»

 

«I wouldn’t go to war again as I have done to protect some lousy investment of the

bankers. There are only two things we should fight for. One is the defense of our

homes and the other is the Bill of Rights. War for any other reason is simply a

racket.»

– Major General Smedley D. Butler, U.S. Marine Corps, from a speech in 1933

 

«The eyes of our citizens are not sufficiently open to the true cause of our

distress. They ascribe them to everything but their true cause, the banking

system; a system which if it could do good in any form is yet so certain of

leading to abuse as to be utterly incompatible with the public safety and

prosperity. The Central Bank is an institution of the most deadly hostility

existing against the principles and form of our Constitution.»

– Thomas Jefferson

 

«Once a nation parts with the control of its currency and credit, it matters not

who makes the nation’s laws. Usury, once in control, will wreck any nation. Until

the control of the issue of currency and credit is restored to government and

recognized as its most conspicuous and sacred responsibility, all talk of the

sovereignty of parliament and of democracy is idle and futile.»

– William Lyon Mackenzie King, Prime Minister of Canada, 1935

 

«Money is a new form of slavery, and distinguishable from the old simply by the

fact that it is impersonal – that there is no human relation between master and

slave.»

– Leo Tolstoy

 

«Those who believe that history is only made by the men on the stage and

determined by the most evident economic, social, political, and cultural factors,

do not see and do not seek any other explanation; and yet this is exactly what

every force operating in secret desires.»

– Julius Evola

 

«A definite factor in getting a lie believed is the size of the lie. The broad

mass of the people, in the simplicity of their hearts, more easily fall victim to

a big lie than to a small one.»

– Adolf Hitler

 

«What luck for rulers that men do not think.»

– Adolf Hitler

 

«The perfect slave is the slave who thinks that he is free.»

– Goethe

 

«Telling the truth is always revolutionary.»

– Antonio Gramsci

 

«For we are opposed around the world, by a monolithic and ruthless conspiracy,

that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on

infiltration instead of invasion, on subversion instead of election, on

intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast

human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient

machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and

political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes

are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No

expenditure is questioned. No secret is revealed. That is why the Athenian

Lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am

asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American

people, confident that with your help, man will be what he was born to be – Free

and Independent.»

– John F. Kennedy

 

 

«You see, a legitimate government can both spend and lend money into circulation,

while banks can only lend significant amounts of their promissory bank notes, for

they can neither give away nor spend but a tiny fraction of the money the people

need. Thus, when your bankers here in England place money in circulation, there is

always a debt principal to be returned and usury to be paid. The result is that

you have always too little credit in circulation to give the workers full

employment. You do not have too many workers, you have too little money in

circulation, and that which circulates, all bears the endless burden of unpayable

debt and usury.»

– Benjamin Franklin, speaking at the London Parliament

 

«In the colonies, we issue our own money. It is called ‘Colonial Scrip’. We issue

it in proper proportion to the demands of trade and industry to make the goods

pass easily from the producers to the consumers. In this manner, creating for

ourselves our own paper money, we control it’s purchasing power and we have no

interest to pay to anyone.»

– Benjamin Franklin, speaking at the London Parliament

 

«The colonies would gladly have borne the little tax on tea and other matters, had

it not been that England took away from the colonies their money, which created

great unemployment and dissatisfaction. Within a year, the poor houses were

filled. The hungry and homeless walked the streets everywhere. The inability of

the colonists to get power to issue their own money permanently out of the hands

of George III and the International Bankers was the Prime Reason for the

Revolutionary War.»

– Benjamin Franklin, as quoted from his autobiography

 

«The refusal of George III to allow the colonies to operate an honest money system

which freed the ordinary man from the clutches of the money manipulators was

probably the Prime Cause of the Revolution.»

– Benjamin Franklin

 

«Unless you become more watchful in your states and check this spirit of monopoly

and thirst for exclusive privileges, you will in the end find that the most

important powers of government have been given or bartered away, and the control

of your dearest interests have been passed into the hands of these corporations.»

– Andrew Jackson

 

«If congress has the right under the Constitution to issue paper money, it was

given them to use themselves, not to be delegated to individuals or corporations.»

– Andrew Jackson

 

«You (International Bankers) are a den of vipers and thieves. I intend to rout you

out, and by the Eternal God, I will rout you out. If the American people only

understood the rank injustice of our money and banking system, there would be a

revolution before morning.»

– Andrew Jackson, in an address to Congress, 1829

 

«The bold effort the present bank has made to control the Government, the distress

it has wantonly produced…are but premonitions of the fate that awaits the

American People should they be deluded into a perpetuation of this institution

[The Bank of the United States], or the establishment of another like it.»

– Andrew Jackson

 

«When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders

of the government control the situation, since the hand that gives is above the

hand that takes…Money has no motherland; financiers are without patriotism and

without decency; their sole object is gain.»

– Napoleon Bonaparte, 1815

«I have two great enemies, the southern army in front of me and the financial

institutions in the rear. Of the two, the one in the rear is the greatest enemy.

The Money Power preys upon the nation in times of peace, and conspires against it

in times of adversity. It is more despotic than monarchy, more insolent than

autocracy, more selfish than bureaucracy. It denounces, as public enemies, all who

question its methods or throw light upon its crimes.»

– Abraham Lincoln

 

«The division of the United States into federations of equal force was decided

long before the Civil War by the high financial powers of Europe. These bankers

were afraid that the United States, if they remained as one block, and as one

nation, would attain economic and financial independence, which would upset their

financial domination over the world. The voice of the Rothschilds prevailed.

Therefore, they sent their emissaries into the field to exploit the question of

slavery to open an abyss between the two sections of the union.»

– Otto von Bismarck, Chancellor of Germany, 1876

 

«The Government should create, issue, and circulate all the currency and credits

needed to satisfy the spending power of the Government and the buying power of

consumers. The privilege of creating and issuing money is not only the supreme

prerogative of Government, but it is the Government’s greatest creative

opportunity. By the adoption of these principles…the taxpayers will be saved

immense sums of interest [by not having to borrow from privately-owned corporate

banks]…Money will cease to be master and become the servant of humanity.

Democracy will rise superior to the Money Power.»

– Abraham Lincoln, Senate Document 23, Page 91, 1865

 

«I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to

tremble for the safety of my country. Corporations have been enthroned, an era of

corruption in high places will follow, and the Money Power of the country will

endeavour to prolong its reign by working upon the prejudices of the people (e.g.,

by pitting the cooperation-oriented political left against the competition oriented

political right), until the wealth is aggregated in the hands of a few,

and the Republic is destroyed. I feel at this moment more anxiety for the safety

of my country than ever before, even in the midst of the war.»

– Abraham Lincoln, in a letter written to one of his Generals during the American

Civil War

 

«If that mischievous financial policy which had its origin in the North American

Republic [i.e., honest Constitutionally authorized debt-free money] should become

indurated down to a fixture, then that government will furnish its own money

without cost. It will pay off its debts and be without a debt (to the

International Bankers). It will have all the money necessary to carry on its

commerce. It will become prosperous beyond precedent in the history of the

civilized governments of the world. The brains and wealth of all countries will go

to North America. That government must be destroyed or it will destroy every

monarchy on the globe.»

– The Times Newspaper of London, opinion-editorial commentary, 1862

 

«The death of Lincoln was a disaster for Christendom. There was no man in the

United States great enough to wear his boots and the bankers went anew to grab the

riches. I fear that foreign bankers with their craftiness and tortuous tricks will

entirely control the exuberant riches of America and use it to systematically

corrupt modern civilization. They will not hesitate to plunge the whole of

Christendom into wars and chaos in order that the earth should become their

inheritence.»

– Otto von Bismarck, Chancellor of Germany, after Abraham Lincoln’s assassination

 

«Whomsoever controls the volume of money in any country is absolute master of all

industry and commerce and when you realize that the entire system is very easily

controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not

have to be told how periods of inflation and depression originate.»

– James Garfield, assassinated within weeks of release of this statement during

the first year of his presidency in 1881

 

«I am afraid that the ordinary citizen will not like to be told that the banks

can, and do, create and destroy money. The amount of money in existence varies

only with the action of the banks in increasing or decreasing deposits and bank

purchases. Every loan, overdraft or bank purchase creates a deposit, and every

repayment or bank sale destroys a deposit…And they who control the credit of a

nation, direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hands the

destiny of the people. »

– Reginald McKenna, former Chancellor of the Exchequer of England, 1924

 

«The Federal Reserve Bank is pretty secretive about who it’s owning banks or

shareholders are. It has been determined that the «Class A» stock in the Federal

Reserve Bank is held by the following 8 institutions: Rothschild Banks of London

and Berlin, Lazard Brothers Bank of Paris, Israel Moses Seif Bank of Italy,

Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam, Lehman Bank of New York, Kuhn Loeb Bank of

New York, Chase Manhattan Bank of New York, Goldman Sachs Bank of New York. The

Remaining Stock is held by the Chemical Trust and the Rockefeller Trust. These

stockholders hold Federal Government Obligations which amount to about $6 trillion

dollars – the entire U.S. National Debt. Their annual profits from interest

payments are over $200 billion dollars per year.»

– [Anonymous]

 

«The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is

perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented.

Banking was conceived in iniquity and was born in sin. The Bankers own the earth.

Take it away from them, but leave them the power to create money and control

credit, and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it

all back again. However, take this great power away from them, and all the great

fortunes like mine disappear, and they ought to disappear, for this would be a

happier and better world to live in. But, if you wish to remain the slaves of

Bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money

and control credit.»

– Sir Josiah Stamp, Director of the Bank of England in the 1920s, reputed to be

the second richest man in England at that time

 

«A civilization based on a system of parasitic usury economics will ultimately

destroy itself, because fractional-reserve ‘banking’, combined with compound

‘interest’, is truly and totally contrary to the modern «Establishment» economic

theory that it represents some kind of perpetual-motion machine. Our economic

system was not designed to, nor was it intended to, function honorably for the

benefit and general prosperity of all; it was specifically designed to create a

nation of debt slaves under the control of a molesting central bank. The

perpetrators of the system understand fully that it is not sustainable and must

inevitably collapse in a state of insoluble debt, but by that point they expect to

have gained full and indisputable control over everything [NWO]. The 450 richest

people in the world now have financial assets greater than the combined wealth of

the 3,000,000,000 poorest; half of the human race. The only possible explanation

for this is that the international economic system has been subverted and

corrupted by fully intentional activities, directed towards undermining national

governments and creating institutionalized, privately-owned central bank cartels

throughout the world to concentrate and consolidate power into the hands of the

financial crimelords who own them.»

– [Anonymous]

 

«Taxation has only one real purpose in our present economy, it is used to justify

the monopoly fiat currency we are using in the mind of the public by forcing them

to pay their taxes with only this currency – and no other alternative currencies.

It is merely a mechanism for ensuring that the populance is forced to keep the

Central Bank’s money in circulation, and thus assure the continuation of the

Federal Reserve scam. You will find that virtually every complex aspect of macroeconomic

«science» is carefully designed to obfuscate the fact that the money

lords completely own and control the economic system and designed it specifically

to enslave the rest of us so that they can run it for their own profit.»

– [Anonymous]

 

«There exists a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own

fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of national

interest, free from all checks and balances, and free from the law itself.»

– Senator Daniel K. Inouye, at the joint House and Senate Iran-Contra affair

hearings, 1987

 

«Today the path of total dictatorship in the United States can be laid by strictly

legal means, unseen and unheard by the Congress, the President, or the people.

Outwardly we have a Constitutional government. We have operating within our

government and political system, another body representing another form of

government – a bureaucratic elite.»

– Senator William Jenner, 1954

 

«In the United States today we have in effect two governments…We have the duly

constituted government…Then we have an independent, uncontrolled and

uncoordinated government in the Federal Reserve System operating the money powers

which are reserved to Congress by the Constitution.»

– Congressman Wright Patterson, Chairman of the House Committee on Banking and

Currency

 

«The Congress shall have the power to coin Money, regulate the Value thereof, and

of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures; No State shall make

any Thing but Gold and Silver Coin a Tender in Payment of debts.»

– United States Constitution, Article 1

 

«The powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less

than to create a world system of financial control in private hands able to

dominate the political system of each country and the economy of the world as a

whole. This system was to be controlled in a feudalistic fashion by the central

banks of the world acting in concert, by secret agreements, arrived at in frequent

private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for

International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and

controlled by the world’s central banks which were themselves private

corporations. Each central bank…sought to dominate its government by its ability

to control treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level

of economic activity in any country, and to influence cooperative politicians by

subsequent economic rewards [lucrative ‘consulting’ gigs] in the business

world…The growth of financial capitalism made possible a centralization of world

economic control and use of this power for the direct benefit of financiers and

the indirect injury of all other economic groups.»

– Carroll Quigley, Professor of History at Georgetown University (deceased) in his

book «Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time», 1966; Highly esteemed

by his former student, William Jefferson Blythe Clinton

 

«There does exist and has existed for a generation, an international Anglophile

network which operates, to some extent, in the way the radical Right believes the

Communists act. In fact, this network, which we may identify as the Round Table

groups, has no aversion to cooperating with the Communists, or any other groups,

and frequently does so. I know of the operations of this network because I have

studied it for 20 years and was permitted for two years, in the early 1960s, to

examine its papers and secret record.»

– Carroll Quigley, Professor of History at Georgetown University (deceased)

 

«Their secret is that they have annexed from governments, monarchies, and

republics the power to create the world’s money on debt-terms requiring tribute

both in principal and interest.»

– Carroll Quigley, Professor of History at Georgetown University (deceased)

 

  1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

 

«Lenin is said to have declared that the best way to destroy the Capitalistic Money

System was to debauch the currency…Lenin was certainly right. There is no more

surer, more subtler means of destroying the existing basis of society than to

debauch the currency. By a continuing process of [leveraged] inflation,

governments can confiscate secretly and unobserved, an important part of the

wealth of the citizens. The process engages all of the hidden forces of economics

on the side of destruction and does it in a manner that not one man in a million

can diagnose…If governments should refrain from regulation (taxation) and

allowed matters to take their course (price explosion) the worthlessness of the

money becomes apparent and the fraud upon the public can be concealed no longer.»

– John Maynard Keynes, Economist

«The study of money, above all other fields in economics, is one in which

complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. The

process by which banks create money is so simple that the mind is repelled.»

– John Kenneth Galbraith, Economist, in his book «Money: Whence It Came, Where It

Went», 1975

 

«If two parties, instead of being a bank and an individual, were an individual and

an individual, they could not inflate the circulating medium by a loan

transaction, for the simple reason that the lender could not lend what he didn’t

have, as banks can do…Only commercial banks and trust companies can lend money

that they manufacture (out of nothing) by lending it.»

– Professor Irving Fisher, Economist, in his book «100% Money», 1935

 

«Commercial banks create check book money whenever they grant a loan, simply by

adding new deposit dollars in accounts on their books in exchange for a borrowers

IOU.»

– Federal Reserve Bank of New York, in publication «I Bet You Thought», page 19

 

«The decrease in purchasing power incurred by holders of money due to inflation

imparts gains to the issuers of money.»

– St. Louis Federal Reserve Bank, Review, Nov. 1975, page 22

 

«The trade of the petty usurer is hated with most reason: it makes a profit from

currency itself, instead of making it from the process which currency was meant to

serve.»

– Plato

 

“Private Banking Institutions are a social pathology and the Devil’s embassies on Earth.»

– [Anonymous]

«Lucre [fiat debt currency] is the false Quintessence of this illusory world that

we live in: It can be converted into ‘anything’ and ‘anything’ can be converted

into it. I firmly believe that it has a primitive form of consciousness all of its

own – an encoded form of pure ego created for the absolute ownership over all

credit, debit and value – as if the whole of reality itself were created purely in

debt to the international banking dynasties. These dynasties want everyone else

either enslaved to them or dead because they consider themselves to be god-like.»

– MIB Dissident, The Sovereign Trust Bank of Royal Imperial Commerce

 

 

«The most sinister and anti-social feature about bank-deposit money is that it has

no existence. The banks owe the public for a total amount of money which does not

exist. In buying and selling, implemented by cheque transactions, there is a mere

change in the party to whom the money is owed by the banks. As the one depositor’s

account is debited, the other is credited and the banks can go on owing for it all

the time. The whole profit of the issuance of money has provided the money capital of

the great banking business as it exists today. Starting with nothing whatever of

their own, they have got the whole world into their debt irredeemably, by a trick.

This money comes into existence every time the banks ‘lend’ and disappears every

time the debt is repaid to them. So that if industry tries to repay, the money of

the nation disappears. This is what makes prosperity so ‘dangerous’ as it destroys

money just when it is most needed and precipitates a slump. There is nothing left

now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in

order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its

expansion and growth. Our money system is nothing better than a confidence

trick…The «money power» which has been able to overshadow ostensibly responsible

government is not the power of the merely ultra-rich but is nothing more or less

than a new technique to destroy money by adding and withdrawing figures in bank

ledgers, without the slightest concern for the interests of the community or the

real role money ought to perform therein…to allow it to become a source of

revenue to private issuer’s is to create, first, a secret and illicit arm of

government and, last, a rival power strong enough to ultimately overthrow all

other forms of government…An honest money system is the only alternative.»

– Frederick Soddy, Nobel Prize winner (Chemistry), author of «Wealth, Virtual

Wealth & Debt», 1921

 

«If our nation can issue a dollar bond, it can issue a dollar bill. The element

that makes the bond good, makes the bill good, also. The difference between the

bond and the bill is the bond lets money brokers collect twice the amount of the

bond and an additional 20%, whereas the currency pays nobody but those who

contribute directly in some useful way. It is absurd to say that our country can

issue $30 million in bonds and not $30 million in currency. Both are promises to

pay, but one promise fattens the usurers and the other helps the people.»

– Thomas Edison, The New York Times, December 6, 1921

 

«Economic warfare spans political warfare and military warfare and supersedes

both, which are merely tools in the hands of those who are the masters of economic

systems. The public is systematically misled, almost hypnotically, to believe that

no such hidden masters of economic systems actually exist, or could even possibly

exist, and that all of the economic strife in the world today is strictly the

result of unplanned human incompetence when, in fact, very deliberate economic

warfare is being carried out. Populations struggle to find purely political or

military solutions to their economic problems, or they are manipulated and duped

into giving yet more economic control over to their masters, in the name of their

own prosperity, because they do not fully understand the real principles of

economics and banking and remain perpetual hostages to their own economic

illiteracy. The myth of their non-existence is what protects the hierarchies of

the international money cults of the world and allows them to continue their

constant rivalries against one another, and to maintain their existence at the

dire cost of their subject populations. States are defined by their currency

systems as much as by their geographical boundaries and their national governments

are run as for-profit taxation and debt-enforcement enterprises by the central

banks that govern the governments as puppets.»

– [Anonymous]

 

«Economic hit men (EHMs) are highly paid professionals who cheat countries around

the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the

U.S. Agency for International Development (USAID), and other foreign «aid»

organizations into the coffers of huge corporations and the pockets of a few

wealthy families who control the planet’s natural resources. Their tools include

fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex, and

murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and

terrifying dimensions during this time of globalization. I should know; I was an

EHM.»

– John Perkins, former NSA Operative and Chief Economist at Charles T. Main

Associates, in his book «Confessions of an Economic Hit Man»

 

«Banking institutions are casinos where the bank owners gamble upon who will be

able to repay the principle and usury on the loans they make and who will instead

fail and have to go bankrupt (with the bank seizing any collateral on the loan).

Gambling is the essence of what all bank loaning is, for both the borrower and the

lender. The fact that bank owners, as opposed to regular citizens, are allowed to

possess money (debts) on fractional reserve terms (typically up to 10 times their

deposits) is the greatest destabilizing factor in our society because it creates

an especially privileged class of citizens with such incredible financial power so

far above and beyond the rest of humanity.

Without economic democracy, there can be no political democracy.»

– [Anonymous]

 

«While economic textbooks claim that people and corporations are competing for

markets and resources, I claim that in reality they are competing for money –

using markets and resources to do so. Greed and fear of scarcity are being

continuously created and amplified as a direct result of the kind of money we are

using. For example, we can produce more than enough food to feed everybody, and

there is definitely enough work for everybody in the world, but there is clearly

not enough money to pay for it all. In fact, the job of central banks is to create

and maintain that currency scarcity. Money is created when banks lend it into

existence. When a bank provides you with a $100,000 mortgage, it creates only the

principal, which you spend and which then circulates in the economy. The bank

expects you to pay back $200,000 over the next 20 years, but it doesn’t create the

second $100,000 – the interest. Instead, the bank sends you out into the tough

world to battle against everybody else to bring back the second $100,000.»

– Bernard Lietaer, former Central Banker (Belgium)

 

«Your money’s value is determined by a global casino of unprecedented proportions:

$2 trillion are traded per day in foreign exchange markets, 100 times more than

the trading volume of all the stock markets of the world combined. Only 2% of these

foreign exchange transactions relate to the «real» economy reflecting movements of

real goods and services in the world, and 98% are purely speculative. This global

casino is triggering the foreign exchange crises which shook Mexico in 1994-5,

Asia in 1997 and Russia in 1998. These emergencies are the dislocation symptoms of

the old Industrial Age money system.»

– Bernard Lietaer, former Central Banker (Belgium)

 

«In addition to almost unlimited usury, the bankers have another method of drawing

vast amounts of wealth. The banks are able to approve or disapprove large loans to

large and successful corporations to the extent that refusal of a loan will bring

about a reduction in the selling price of the corporation’s stock. After

depressing the price, the bankers’ agents buy large blocks of the company’s stock.

Then, if the bank suddenly approves a multi-million dollar loan to the company,

the stock rises and is then sold for a profit. In this manner, billions of dollars

are made with which to buy more stock. This practice is so refined today that the

Federal Reserve Board need only announce to the newspapers an increase or decrease

in their «discount rate» to send stocks soaring or crashing at their whim. Banks

collect billions in interest by loaning to Government and the Corporations.»

– Pastor Sheldon Emry

 

«The basis of money in today’s world is not simply the trading of one thing of

obvious value (say, a gold coin) for another thing of obvious value (for example,

a keg of beer) which, in fact, would be more a form of barter than a modern day

monetary purchase. In the modern economy, the value of money is based strictly on

mutual faith and faith alone – faith in pieces of paper signed by a Central Banker

as having whatever value he decides to give them, such as is the case with Federal

Reserve Notes. This faith that the paper has some kind of value is basically a

game of «let’s pretend» on the part of the banker supported only by the fact that

the banker has seized control of the government and he will not tolerate any

uncontrolled standard of exchange to compete with his official monopoly of

interest-bearing usury ‘money’. In essence, this means that every time you spend a

Federal Reserve Note you are making a very profound expression of faith that the

Central Banker is a kind of ‘god’ who can conjure value out of absolutely nothing

because this is his ‘divine right’. Not only that, but you also become

perpetually, irredeemably indebted to him, as a form of ‘worship’ for his creating

of the ‘money’ by the usury tribute that the parasite demands of you for his

‘service’ (e.g., the U.S. $6 trillion dollar debt). This is capitalism – a

glorified pyramid scheme for making money off of money.»

– [Anonymous]

 

«Despite making such obscenely huge profits off the backs of the American people

for its stockholders, the Federal Reserve Bank pays no taxes whatsoever and its

accounts have never been audited by government.»

– [Anonymous]

 

  1. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

«Banking institutions are casinos where the bank owners gamble upon who will be

able to repay the principle and usury on the loans they make and who will instead

fail and have to go bankrupt (with the bank seizing any collateral on the loan).

Gambling is the essence of what all bank loaning is, for both the borrower and the

lender. The fact that bank owners, as opposed to regular citizens, are allowed to

possess money (debts) on fractional reserve terms (typically up to 10 times their

deposits) is the greatest destabilizing factor in our society because it creates

an especially privileged class of citizens with such incredible financial power so

far above and beyond the rest of humanity. Without economic democracy, there can

be no political democracy.»

– [Anonymous]

 

  1. ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ

 

«I sincerely believe that banking institutions having the issuing power of money,

are more dangerous to our liberty than standing armies. Already they have raised

up a moneyed aristocracy that has set the government at defiance. The issuing

power (of money) should be taken away from the banks and restored to the people to

whom it properly belongs.»

– Thomas Jefferson

 

«Throughout the ages, the devices of cunning men have turned money to their

nefarious purposes. Money, beginning with private enterprise as a means of

escaping the limitation of barter, soon developed the cheat to exploit the honest

trader who, in an effort to protect himself, turned to government for protection,

only to find that now he had two thieves, the private money changer and the

political plunderer working hand in glove against him. By this combination the

money changer gained the prestige of political sanction through legislative

license and the state secured a deceptive device for laying taxes upon the

citizenry (by means of the hidden tax called inflation). It was and remains a

vicious alliance.»

– E.C. Reigel

 

«The greatest enemy of mankind is his ignorance of the inherent money power in all

of us. When the realization of this comes to man, he will like Samson, push down

the walls of his prison.»

– E.C. Reigel

 

«Nothing is more dangerous to the power of the elite than the public discovery and

understanding of the private control of the money supply.»

– Anthony Sutton, in his book «The Federal Reserve Conspiracy»

 

«The people must be helped to think naturally about money. They must be told what

it is, and what makes it money, and what are the possible tricks of the present

system which put nations and peoples under control of the few.»

– Henry Ford, in his book «My Life and Work», 1922

 

«Although we have so foolishly allowed the field of circulating medium to be

filched from us by private individuals, I think we may recover it…The states

should be asked to transfer the right of issuing paper money to Congress, in

perpetuity.»

– Thomas Jefferson, in a letter to John Eppes, 1813

 

«The treasury, lacking confidence in the country, delivered itself bound hand and

foot to bold and bankrupt adventurers and bankers pretending to have money, whom

it could have crushed at any moment.»

– Thomas Jefferson, in a letter to Treasury Secretary Gallatin, 1815

 

«Banking doesn’t involve fraud, banking is (the heart of) fraud.»

– Tim Madden, Monetary Historian & Consumer Advocate

«The best way to rob a bank is to own one.»

– William K. Black, the title of his book on banking

 

 

  1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

«The liberty of a democracy is not safe if the people tolerate the growth of

private power to a point where it becomes stronger than the democratic state

itself. That in its essence is fascism: ownership of government by an individual,

by a group or any controlling private power.»

– Franklin D. Roosevelt

 

«The only sure bulwark of continuing liberty is a government strong enough to

protect the interests of the people, and a people strong enough and well enough

informed to maintain its sovereign control over its government.»

– Franklin D. Roosevelt

 

«A popular government, without popular information, or the means of acquiring it,

is but a Prologue to a Farce or a Tragedy; or, perhaps both. Knowledge will

forever govern ignorance. And a people who mean to be their own Governors, must

arm themselves with the power that knowledge gives.»

– James Madison

 

«Information is the currency of democracy.»

– Thomas Jefferson

 

«I may be alone with my thoughts, on my island located on my inland sea.

Previously, I would be helpless to influence my national government. With the

internet, although physically isolated, I can associate with millions across my

country and across the globe. No longer am I one person, and no government can

afford to ignore me. I have become a power bloc, in both theory and in fact. Even

if I ignore today the ability I now have to associate with others, no government

can afford to ignore the possibility that someday I may, for some reason, choose

to exercise this ability to associate. The individual, isolated or not, has become

important.»

– Andrew Grosso, Attorney, Chairman of the ACM Committee on Law and Computer

Technology

 

«This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it.

Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their

constitutional right of amending it, or their revolutionary right to dismember or

overthrow it.»

– Abraham Lincoln, First Inaugural Address, March 4, 1861

 

«When in the course of human events, it becomes necessary for one people to

dissolve the political bonds which have connected them with another,

and…whenever any Form of Government becomes destructive of these ends [of Life,

Liberty and the Pursuit of Happiness], it is the Right of the People to alter or

to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such

principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most

likely to effect [provide for] their Safety and Happiness…»

– Declaration of Independence of the American Colonies, 1776

 

«A Government that makes peaceful revolution impossible, makes armed revolution

inevitable.»

– John F. Kennedy

 

«The high office of President has been used to foment a plot to destroy the

American’s freedom, and before I leave office I must inform the citizen of his

plight.»

– John F. Kennedy, speaking at Columbia University, 10 days before his

assassination

 

«Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a

well-armed lamb contesting the vote!»

– Benjamin Franklin

 

«When the government fears the people, you have liberty; when the people fear the

government, you have tyranny.»

– Thomas Jefferson

 

«It is not the function of the government to keep the citizen from falling into

error; it is the function of the citizen to keep the government from falling into

error.»

– Judge Robert H. Jackson, U.S. Supreme Court Justice

 

«They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety

deserve neither liberty nor safety [and they will very quickly lose both].»

– Benjamin Franklin

 

«Trade liberty for safety or money and you’ll end up with neither. Liberty, like a

grain of salt, easily dissolves. The power of questioning – not simply believing –

has no friends. Yet

 

«Once a nation parts with the control of its currency and credit, it matters not

who makes the nation’s laws. Usury, once in control, will wreck any nation. Until

the control of the issue of currency and credit is restored to government and

recognized as its most conspicuous and sacred responsibility, all talk of the

sovereignty of parliament and of democracy is idle and futile.»

– William Lyon Mackenzie King, Prime Minister of Canada, 1935

 

«The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought

sooner or later is The People vs. The Banks.»

– Lord Acton, Historian and Lord Chief Justice of England, 1875

 

«Marxists can always be relied upon to defend the International Bankers, to their

dying breath, by portraying capitalism as some sort of vague, accidental

ideological abstraction that either everybody or nobody is truly responsible for,

rather than as a very specific, profoundly evil system perpetrated by very

specific individuals, who are acting with full intention to drain the lifeblood

from the Republic until it is dead. This fact alone should be enough to raise

suspicion of the Marxists’ real intention, which is to focus primarily on

property-based ‘class’ conflict (with its implication that everyone ought to be an

impoverished peasant) without ever clearly defining the real methods by which the

ruling ‘class’ stays in power, so that they can attempt to convince the public

that these methods are some kind of magic that only Marxist intellectuals can

understand and con them into merely substituting the existing capitalist

tyrannical order with a communist one. The Marxists are totally anti-democratic

and seem to truly envy the Money Power more than they despise it.»

– [Anonymous]

 

«Left and Right are monolithic ideas – colossal, abstract, and, as their religious

origins suggest, cosmic. They are part of the darker side of humanity that

replaces the specific with the general, the personal with the impersonal. If you

wanted to find a way of making certain that people would have as little as

possible in common, there would be no better way than to divide them, not into ten

or three or four, but into two. Dual division turns the largest possible sections

of humanity against one another, often causing neighbors and compatriots to have

nothing to say to one another. No regeneration of community can begin without a

careful demolition of Left and Right; nor can this tearing down be relinquished to

academic abstraction, technical philosophy, government, corporations, or ideology.

Nothing can be built without a new politics – least of all with a politics that

refers outward to ideas of Heaven and Hell rather than inward to the experience of

daily life.»

– Hugh Graham, in his book «The Vestibule of Hell: Why Left and Right Have Never

Made Sense in Politics and Life»

 

«Under money capitalism, man exploits man. Under communism, it’s the other way around.»

– John Kenneth Galbraith, Economist

 

«Obviously, neither communism nor fascism has any interest whatsoever in

democracy; they both claim that democracy is an unrealistic Utopian fantasy. In

fact, they both use each other as convenient scapegoats for their own crimes

against democracy and human rights. True autonomist democracy can only emerge from a radically centered libertarian philosophy that values competition and

cooperation equally, the so-called meta-political ‘third-position’, which is the

greatest threat to both the left and right extremes. The real struggle that is

going on in the world today is the struggle for democracy against ALL tyranny, not

merely ‘class’ war to substitute the tyrannical fiscal aristocracy with some

despotic peasant-emperor. Phoney third – positionism is easy to reveal because it

embraces both fascist and communist principles, rather than rejecting them.»

– [Anonymous]

 

«The main mark of modern governments is that we do not know who governs, de facto

any more than de jure. We see the politician and not his backer; still less the

backer of the backer; or, what is most important of all, the banker of the

backer.»

– J.R.R. Tolkien, in «The Letters of J.R.R. Tolkien»

 

For more information on alternative economic systems, banking system

transformation and ethical financial engineering, visit:

 

http://www.snipurl.com/theocculttechnologyofpower

http://www.fiatempire.tv

http://www.fiatempire.com

http://www.themoneymasters.com

http://www.moneyasdebt.net

http://www.zeitgeistmovie.com

http://www.webofdebt.com

http://www.stopthelie.com

http://www.perfecteconomy.com

http://www.freedomtofascism.com

http://www.restoretherepublic.com

http://www.campaignforliberty.com

http://www.endthefed.us

http://endthefedusa.ning.com

http://www.opencurrency.com

http://www.moneyonaccount.com

http://openmoney.ning.com

http://bartercard.wordpress.com/

http://www.fdrs.org/forum

http://www.goldrush21.com

http://www.winstonshroutsolutionsincommerce.com

http://www.microfinancegateway.org

http://www.thirdworldtraveler.com/Heroes/JosephStiglitz.html

http://www.gregpalast.com/detail.cfm?artid=78&row=1

http://www.dunwalke.com

http://www.sentienttimes.com/05/feb_mar05/confessions.html

http://www.economichitman.com

http://www.economichitman.com/pix/authormessage.pdf

http://www.futurenet.org

http://www.futurenet.org/2money/korten.html

http://www.futurenet.org/2money/lietaer.html

http://www.321gold.com/fed/greenspan/1966.html

http://www.canadianactionparty.ca/nationaldebt.html

http://www.cfoss.com

http://www.comer.org

http://www.wfhummel.net

http://www.natcap.org

http://www.naturalcapital.org

http://www.monetary.org

http://www.monetaryreform.org

http://www.ied.info

http://www.geo.coop

http://www.zmag.org/parecon/indexnew.htm

http://www.parecon.org/thissite.htm

http://www.wdm.org.uk

http://www.localcurrency.org

http://www.faireconomy.org

http://www.corporations.org

http://www.unisys.com/financial/insights/insights__compendium/WPaper_BLietaerbergd

ahl.pdf

http://www.democracynature.org/dn/vol1/fotopoulos_athens.htm

http://www.transaction.net/money/book/

http://www.transaction.net

http://www.accessfoundation.org

http://www.truecosteconomics.org

http://www.neweconomics.org

http://www.communitycurrency.org

http://www.libertydollar.org

http://www.elibertydollar.org

http://www.norfed.org

http://www.nesara.org

http://www.federal-reserve.net

http://www.grameen-info.org

http://www.yunusphere.net

http://www.se-alliance.org

http://www.communitywealth.com

http://www.tradejusticeusa.org

http://www.fairtradefederation.com

http://www.tradejusticemovement.org

http://www.makepovertyhistory.org

http://www.maketradefair.com

http://www.fairtrade.org.uk

http://www.worldproutassembly.org

http://www.snipurl.com/e7wu

http://www.theclassactionsuit.com

http://www.openmoney.org

http://www.hourmoney.org

http://wildfire.communitycurrency.net

http://www.thetransitioner.org

http://www.paycircle.org

http://www.uea.ac.uk/env/ijccr/

http://groups.yahoo.com/group/ijccr/

http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/suhr/nngengl.html

http://www.solari.com

http://www.sourceforge.net/projects/ecos/

http://venezia-gondola.jxta.org

http://www.centersds.com/thebook.htm

http://www.reinventingmoney.com

http://www.chelseagreen.com/money/

http://www.mises.org/money.asp

http://www.apfn.org/apfn/reserve.htm

http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/local.html

http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/llyfr.html

http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/barter.html

http://usuryfreecreatives.ning.com

http://www.moneyfiles.org

http://www.truthinmoney.com

http://www.monetary-reform.on.ca

http://www.fame.org

http://www.futuremoney.de

http://www.ithacahours.org

http://www.calgarydollars.ca

http://vanparecon.resist.ca

http://www.newciv.org/ncn/moneyteam.html

http://www.henrygeorge.org

http://www.schumachersociety.org/frameset_local_currencies.html

http://www.gmlets.u-net.com

http://ccdev.lets.net

http://www.lets.net

http://www.prosperityuk.com

http://www.credits.info

http://www.timedollar.org

http://www.bioneers.org

http://www.ced.ns.ca

http://www.web.net/~comfront/alts4americas/eng/eng.html

http://www.coopnetupdate.org

http://www.cooplife.com

http://www.coop.org

http://www.wisc.edu/uwcc/

http://www.moneyfacts.freeyellow.com

http://www.freedomlaw.org

http://www.givemeliberty.org

http://www.bostonteapartyii.org

http://www.freedomabovefortune.com

http://www.soren.org/gov/money.html

http://www.mind-trek.com/reports/eco-rape/

http://www.mega.nu/ampp/gary_allen_rocker/index.html

http://whistleblowers.freehosting.net/federal_reserve.htm

http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm

http://www.gata.org

http://www.bankgate.co.za

http://www.rightsandwrong.com.au

http://www.supremelaw.org/sls/31answers.htm

http://www.justiceplus.org

http://www.taxableincome.net

http://www.taxgate.com

http://www.golddealer.com/caseforowning.html

http://www.e-gold.com

http://www.e-dinar.com

http://www.osgold.com

http://www.e-bullion.com

http://www.bullionvault.com

http://www.goldmoney.com

http://www.points.com

http://www.tradebank.com

http://www.barternews.com

http://www.irta.com

http://www.tradeten.com

http://www.itex.com

http://www.iisd.ca/pcdf

http://www.whatmatters.nu

http://www.kamron.com/economics/economics.htm

http://www.ic.org/market/money/

http://www.thevenusproject.com

http://www.progress.org/geonomy/

http://www.gemoz.com

http://www.greenprices.com

http://www.margritkennedy.de

http://www.systemfehler.de/en/index.htm

http://www.ratical.org/many_worlds/cc/NMfHC/toc.html

http://www.xat.org/xat/alternative.html

http://www.rprogress.org

http://www.recs.org

http://www.maxexchange.com/ybj/chapter_1.htm

http://www.mobilepaymentforum.org

http://www.mobeyforum.org

http://www.dollarcollapse.com

_

 

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)