Η ΑΜΥΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ