Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 3655/2008, ΑΡΘΡΟ 147, ΠΑΡ. 3. – ΥΠΕΥΘΥΝΗ

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 3655/2008, ΑΡΘΡΟ 147, ΠΑΡ. 3. – ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,1 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ»

About Αθανάσιος Φιλιππίδης