Σάββατο, Οκτώβριος 20, 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

κινητό 6976400698

Αθήναι, 28/6/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιώ ότι με την υπ’ αρίθμ. 2288/2015 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι οι περικοπές των συντάξεών μας είναι αντισυνταγματικές. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εγείρετε την αγωγή σας για την περικοπή των συντάξεών σας. Έτσι, να πάτε στο υπόγειο του ΤΣΜΕΔΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος στην κυρία Σοφία από τις 10:00-13:00 καθημερινά εκτός Πέμπτης και να ζητήσετε να σας χορηγήσει τις περικοπές των συντάξεών σας από την 1.1.2011 μέχρι σήμερα περίπου 16 σελίδες.

Εν συνεχεία να ανεβείτε στον 2ο όροφο στον διευθυντή συντάξεων κο Κωνσταντίνο Καραγιαννάκη για να σας βάλει υπογραφές και σφραγίδες στις περικοπές των 16 σελίδων. Μετά ταύτα, να έλθετε στα γραφεία του συλλόγου μας οδός Κολοκοτρώνη 4, 2ος όροφος, καθημερινά, 11:30 – 14:30 και να συμπληρώσετε ορισμένες απαραίτητες αιτήσεις και έγγραφα που θα σας χορηγήσουμε για να φτιάξουμε μαζί το φάκελό σας βάσει υποδείγματος που θα σας χορηγήσουμε. Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας φωτοαντίγραφο της απόφασης συνταξιοδοτήσεώς σας. Το ποσόν της αμοιβής για να γίνει η αγωγή σας είναι ασήμαντο (50 ευρώ).

Επειδή πολλοί από εσάς θα αναρωτηθείτε «Αγαπητέ κ. Φιλιππίδη που θα βρεθούν τα χρήματα για τα αναδρομικά μας; Σας απαντάμε ότι ο νομοθέτης όταν εξέδωσε τους μνημονιακούς νόμους των περικοπών των συντάξεών μας ρητά προέβλεψε σε σχετικό άρθρο του νόμου ότι οι περικοπές των συντάξεων παραμένουν στο φορέα και επομένως βρίσκονται στο ΤΣΜΕΔΕ σε ειδικό κωδικό λογαριασμό προϋπολογισμού εσόδων και επομένως μόλις θα βγει απόφαση από το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας θα υποχρεωθεί το ταμείο να σας καταβάλει την απαίτησή σας άμεσα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αθανάσιος Φιλιππίδης

κινητό 6976400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης