Κυριακή, Οκτώβριος 22, 2017

ΕΣΤΑΜΕΔΕ

people

Σύμβουλοι Δ.Σ.

ΕΣΤΑΜΕΔΕ Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έχει θέσει ως προτεραιότητά του την προάσπιση των δικαιωμάτων μας με όλους τους νόμιμους τρόπους, για την μέγιστη δυνατή επιστροφή όλων των οικονομικών απωλειών και την ενεργοποίηση των συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, σε σύμπνοια και συμμαχία με την πλειοψηφία του αγωνιζόμενου Ελληνικού …

0 comments
mechanics-of-human-mind

Νομικό καθεστώς

Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ τομέας ΕΤΑΑ – ΤΠΕΔΕ (ταμείο προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) Α Ι. Διοικητικά Ίδρυση το 1940 ΑΝ 2326/1940 (ΦΕΚ Α΄ 145) ασφαλίζει από το 1934 Ε.Δ. Έργων Β.Δ. 2011/4-12-1940 <<περί εκτελέσεώς του ΑΝ 2326/1940 >> Τροποποίηση με Ν915/1979 (ΦΕΚ Α 103/1979) Τροποποίηση Ν2084/1992 Βασικός Νόμος αναδιάρθρωση κλάδων ΤΣΜΕΔΕ σε ισχύ από 1/1/2007 Νόμος …

0 comments
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1

Καταστατικό

0 comments
OrgPsych

Επίκουρα μέλη

Νικόλαος Πετράτος

0 comments