ΕΣΤΑΜΕΔΕ: Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ 105 61, Αθήνα, τηλ. 2103225997 , ιστολόγιο: estamede.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 22 .12 .2015
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συγκέντρωση-σύσκεψη της 21 .12 .2015 μπροστά από το κτήριο του ΤΣΜΕΔΕ.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο επέδωσε το ψήφισμα στον κ. Βασιλείου, γιατί ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ έλειπε.
Το ψήφισμα θα αποσταλεί και στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, με αίτημα, μαζί με μια φωτογραφία της συγκέντρωσης, να αναρτηθούν και στα δικά τους site.
Παρακαλούνται οι κ. Πρόεδροι του ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ και ΕΤΑΑ να επιληφθούν για την ανωτέρω ανάρτηση.
Οι ομιλίες και οι προτάσεις καταγράφτηκαν και θα αναρτηθούν στο site της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Κατσούλης

Ο Γενικός Γραμματέας Γρηγόρης Τσιβεριώτης

 

11 12 13