Ερώτηση βουλευτών ΚΚΕ

Συνάδελφοι,
Στην τελευταία μας επικοινωνία με τίτλο ΕΚΛΟΓΕΣ 1 (βλ. www.estamede.gr) το κείμενο φάνηκε σε μερικούς σκληρό γιατί ξεχάσαμε μια μικρή εισαγωγή την εξής :

“Συνάδελφοι, η Πανεπιστημονική ετοίμασε στις γιορτές και εξαπέλυσε με Ημέιλ την 3/1/19 ώρα 1.00 το πρωί ταυτόσημες αιτήσεις 118 δικών της για έκτακτη Γεν. Συνέλευση με θέμα καθαίρεση από το αξίωμα του συμβούλου ΔΣ του συνόλου των νόμιμα εκλεγμένων μελών του Διοικ. Συμβουλίου μας.

Ακολουθεί η άμεση απάντηση του ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ που απεστάλη την ίδια μέρα.”
———————————————-
Σε απόδειξη ότι εμείς δεν έχουμε κανενός είδους παρωπίδες και δεν τρέφουμε αντιπαλότητα για κανένα, διαβάστε πιο κάτω τη βοήθεια που προσφέρουμε αφιλοκερδώς σε βουλευτές του ΚΚ να διαμορφώσουν κατάλληλα Ερώτησή τους στη Βουλή

ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα 105 61
www.estamede.gr

 

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, υπόψη των ερωτώντων βουλευτών της συνημμένης ερώτησης.


Κοινοποίηση προς :
Toν Πρόεδρο της Βουλής κ. Ν. Βούτση
Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Ε. Αχτσιόγλου
Τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Α. Πετρόπουλο


ΘΕΜΑ: Περί Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).


Αθήνα, 14 / 1 /2019
Αξιότιμοι κυρία Διαμάντω Μανωλάκου και κύριοι Χ. Κατσώτη, Σ. Βαρδαλή, 
Ν. Καραθανασόπουλε,

Με το από 7/1/2019 e-mail του συναδέλφου μας συνταξιούχου μηχανικού κ. Κώστα Λυγιαζή, μέλους του Δ.Σ. της Ένωσής μας (κατ’ εντολή του μέλους ΕΣΤΑΜΕΔΕ κ. Τζατζάνη) σωματείου που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ασφαλισμένων π. ΤΣΜΕΔΕ, ενημερώθηκαν όλα τα μέλη μας για την Ερώτησή σας (βλ. πατώντας εδώ), προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου μεταξύ των άλλων ερωτάτε και αιτείστε η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) να μην εφαρμόζεται στο αρχικό ποσό της σύνταξης, αλλά σε αυτό που διαμορφώθηκε μετά από τις (μνημονικές) περικοπές.
Δεδομένου ότι και η προσκείμενη στο ΚΚ παράταξη της «Πανεπιστημονικής» που εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, προβάλλει αρκετούς μήνες το αιτιολογικό της ερώτησής σας για τον δήθεν παράνομο και εσφαλμένο υπολογισμό της ΕΑΣ, σας παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω πλήρη απόδειξη ότι, τουλάχιστον για τους συνταξιούχους μηχανικούς, ο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2018 εφαρμοζόμενος τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ είναι αφενός μεν σύννομος, δεδομένου ότι η κράτηση της ΕΑΣ είναι χρονολογικά πρώτη και επομένως λογικά εφαρμόζεται πρώτη στη σειρά των περικοπών, αφετέρου δε, το κυριότερο, εξάγει μεγαλύτερο ποσόν σύνταξης από την περίπτωση που θα εφαρμοζόταν σύμφωνα με την Ερώτησή σας προς την κυρία υπουργό.

Πράγματι φαίνονται πατώντας εδώ :

Μία τυπική βεβαίωση του ΕΦΚΑ με το ποσόν της σύνταξης και τις κρατήσεις αναλυτικά ( αλλά όχι με την σειρά που εφαρμόζονται ).
Πίνακας υπολογισμού της σύνταξης με την πραγματική σειρά που εφαρμόζονται οι κρατήσεις τώρα και
Πίνακας υπολογισμού της σύνταξης με την ΕΑΣ να εφαρμόζεται μετά από τις άλλες μνημονικές κρατήσεις, αλλά βεβαίως πριν την κράτηση υπέρ υγείας (ΕΟΠΥΥ) και των φορολογικών κρατήσεων, δηλαδή όπως αιτείστε εσείς.

Παρατηρούμε ότι εν τέλει ο υποδεικνυόμενος με την ερώτησή σας τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ, οδηγεί σε λιγότερη καθαρή μηνιαία σύνταξη κατά 57,05€ (1.460,14 – 1.403,09) και προφανώς είμαστε σίγουροι ότι δεν επιθυμείτε να μας συμβεί αυτό.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να τροποποιήσετε την Ερώτησή σας και να εξαλείψετε το μέρος που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, δεδομένου ότι ως προς το πρώτο μέρος της δεν μπορεί να υπάρξει αντίρρηση.

Επ’ ευκαιρία όμως της παρούσης, επισημαίνουμε προς άπαντες τους παραλήπτες την άδικη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα οι συνταξιούχοι μηχανικοί, σχετικά με την ΕΑΣ, δεδομένου ότι, οι μεν συνταξιούχοι του δημόσιου Τομέα θα δύνανται να διεκδικούν (βλ. -13.5.2018- : «Την άρση ασυλίας και την παραπομπή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος από πρόθεση, ζητούν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι συνταξιούχοι ένστολοι, καθώς αρνείται να σταματήσει την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ) από τις συντάξεις, η οποία έχει κριθεί αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.») την κατάργηση της ΕΑΣ, κατόπιν της 244/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματική την ΕΑΣ για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι δε του Ιδιωτικού Τομέα να έχουν «απέναντί» τους, τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΣΤΕ (2287/2015 κ.α.) που έκριναν συνταγματική την ΕΑΣ γι’ αυτούς.

Θα πρέπει να γίνουν οι πρόσφορες κοινοβουλευτικές ενέργειες ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά το προκύψαν ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης της επιβολής ή όχι της ΕΑΣ, στους συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, λόγω ακριβώς της αντίθετης κρίσης των δύο ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, που σημειωτέον η ΕΑΣ είναι η μόνη από τις μνημονιακές περικοπές που παρέμεινε «ζωντανή» και στον νόμο 4387/2016 και θα ισχύει και στις νέες συντάξεις (από 13/5/2016) αλλά και στις επανυπολογιζόμενες παλαιές, των οποίων αναμένουμε τον επανυπολογισμό εντός των προσεχών ημερών.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, ειδικά για τους μηχανικούς, ευρίσκει έρεισμα σχεδόν το σύνολο (πλην μίας) των νομικών σκέψεων του Ελ. Συνεδρίου στις οποίες βασίσθηκε η αντισυνταγματικότητα της επιβολής της ΕΑΣ, παρόλα αυτά όμως, ζητάμε την ενιαία αντιμετώπιση όλων των συνταξιούχων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τέλος παρακαλούμε τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, να πληροφορήσει το Σώμα, εφόσον το εγκρίνει, ότι το Σωματείο των Συνταξιούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ. Έργων που εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους (π.ΤΣΜΕΔΕ) από το 1945, είναι στη διάθεση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τυχόν βοήθεια νομικομαθηματική, πλήρως αφιλοκερδώς, δια της Ομάδας Μελετών των Εθελοντών του.


Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Δούκας 
Πρόεδρος
Αλέξανδρος Σκαμάγκας
Γεν. Γραμματέας