Δευτέρα, Δεκέμβριος 10, 2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 28/5/2015

΄Οποιος απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται του Συλλόγου. Αυτό προκύπτει από σχετικό άρθρο του Καταστατικού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ της 21ης Μαΐου 2015 ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πεπραγμένα όπως παρουσιάστηκαν από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.

Μεταξύ των άλλων ενεκρίθησαν και τα εξής:

Η συνέχιση της πορείας μας και για το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει να βασίζεται στο πρόγραμμα δράσης που έχουμε συμφωνήσει και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την βελτίωση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και την επίτευξη των στόχων της και ειδικότερα:

1ον) Να κοινοποιήσουμε με δικαστικό επιμελητή την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (μόλις καθαρογραφεί), η οποία έκρινε τον ν. 4093/12 ως αντισυνταγματικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι θα πάρουμε από εδώ και πέρα συντάξεις περίπου 250 Ευρώ μεγαλύτερες, όπως και τα μειωμένα δώρα των 200, 200 και 400 Ευρώ, που καταργήθηκαν με τον νόμο αυτό. Επίσης θα ζητήσουμε από το ΤΣΜΕΔΕ να πάρουμε αυτά τα 250 Ευρώ αναδρομικά και τα δώρα σε όσους έχουν κάνει αγωγές κατά του ΤΣΜΕΔΕ, αφού έρθουμε σε συμβιβασμό με αυτό και χαρίσουμε τους τόκους. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας ενημερώνουμε τακτικά και ηλεκτρονικά μέσα από το site της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, όπως παραπάνω αναφέραμε.

2ον) Να διεκδικήσουμε την αναπλήρωση της απώλειας αποθεματικών λόγω κουρέματος ομολόγων με το PSI, μέσω επιχορήγησης ή μεταβίβασης ακινήτων (μεταβίβαση ακινήτων έχει όμως σχέση με το είδος των ακινήτων, την εμπορική τους αξία, την αξία εκμετάλλευσης και απόδοσής του, καθώς και την δυνατότητα ρευστοποίησής τους). Αλλά βασικά σας ενημερώνουμε, ότι ήδη το ΕΤΑΑ έχει αναλάβει το θέμα να ανοίξει αγωγή κατά του Δημοσίου και για τον λόγο αυτό προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση σε κατάλληλο Δικηγορικό γραφείο (ο κ. Κουτσολάμπρος Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ, επιμελείται του θέματος).

3ον) Να συνεχίσουμε την διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεών μας, με τους νόμους 3845/2010, 3863/2010, 3986/2010, 4024/2011 και 4093/2012 με άνοιγμα αγωγών, που να προσβάλλονται ως αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις. Γι’ αυτό και πήραμε σχετική απόφαση στο Δ.Σ. να στείλουμε πιλοτικά για πρώτη δόση, 5000 επιστολές σε συνταξιούχους της περιοχής Αττικής και να τους καλέσουμε να προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου μας, διότι ασφαλώς δεν το γνωρίζουν, έτσι ώστε για να τους εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για να κάνουν και εκείνοι την αγωγή τους κατά του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, όπως έχουν κάνει ήδη περίπου 300 συνταξιούχοι.

4ον) Να διεκδικήσουμε την επανάκτηση του αυτοδιοίκητου του ΤΣΜΕΔΕ, πράγμα που είναι και απόφαση του ΤΕΕ.

5ον) Να διεκδικήσουμε την διατήρηση των εσόδων από πόρους έργων και μελετών με παύση θεώρησής τους ως κοινωνικούς, αφού προέρχονται από την εργασία των μηχανικών και με την κατάργησή τους παραμένουν μόνο οι πάγιες εισφορές των μηχανικών. Με αυτό τον τρόπο άλλωστε εξομοιώνουν εργαζόμενους και άνεργους μηχανικούς, με αναγκαστικές μόνο τις πάγιες εισφορές είτε έχουν είτε δεν έχουν δουλειές. Λίγο δύσκολο αλλά δίκαιο.

6ον) Να απαιτήσουμε την ενίσχυση της υπάρχουσας δομής του ΤΣΜΕΔΕ με ανθρώπινο δυναμικό, με συνέπεια την αύξηση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και παράλληλη συγκρότηση τμήματος καταπολέμησης της δόλιας εισφοροδιαφυγής δια προσλήψεως προσωπικού ή ανάθεσης έργου σε τρίτους (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα).

7ον) Να απαιτήσουμε από την νέα Κυβέρνηση να καταργήσει σιγά – σιγά τους μνημονιακούς νόμους που μας μείωσαν τις συντάξεις.

8ον) Να απαιτήσουμε από την πολιτεία επίσπευσης διαδικασιών ορισμού χρηματοοικονομικού συμβούλου στο ΤΣΜΕΔΕ για την ορθή εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας.

9ον) Να απαιτήσουμε την αναβάθμιση της οικονομίας του κλάδου μας, που αυξάνει τους πόρους του Ταμείου μας και δεν οδηγεί τους μηχανικούς στην πρόωρη σύνταξη λόγω ανεργίας.

10ον) Να διαφυλάξουμε την αυτοτέλεια και να ισχυροποιήσουμε την Τράπεζα Αττικής, ώστε να αρχίσει, να είναι κερδοφόρος προς όφελος των μελών του ΤΣΜΕΔΕ.

11ον) Να ζητήσουμε να χορηγούνται οι συντάξεις στους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ όπως ο Νόμος 3518/2006 όριζε χωρίς τις περικοπές των μνημονιακών Νόμων, με τον ιδιαίτερο ισχυρισμό μας ότι οι περικοπές παρέμειναν στον φορέα και δεν ωφελείται το Δημοσιονομικό έλλειμμα. Υπάρχει εξ΄ άλλου η 1094/13 απόφαση του ΤΣΜΕΔΕ για τον λόγο αυτόν και θα παρακαλέσουμε την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να την προωθήσει στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

12ον) Να επιδιώξουμε να προωθηθεί η απόφαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ να μας χορηγήσει μία έκτακτη σύνταξη δώρο εντός του έτους 2015.

13ον) Εξ’ άλλου είμαστε υποχρεωμένοι να σας πληροφορήσουμε, ότι η Πανεπιστημονική ήταν σχεδόν αρνητική στις πιο πάνω αποφάσεις μας και ποτέ δεν εμφανίστηκε να ανοίξει το γραφείο του Συλλόγου ούτε μια ημέρα. Εκείνο που σας συνιστούμε είναι να κλείνετε τ’ αυτιά σας στα λεγόμενά τους, διότι δε επιθυμούν να εγείρουμε αγωγές, διότι αυτές είναι οι εντολές, που παίρνουν από τον Περισσό και σύμφωνα με τα μανιφέστα του Κ.Κ.Ε.

Αυτό είναι το ευαγγέλιό μας και κατόπιν των ανωτέρω εάν η Πανεπιστημονική ή τα μέλη της συνεχίσουν να αντιτίθενται δια των ανακοινώσεων σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω δέκα τρία (13) άρθρα που ενεκρίθησαν από την Γ.Σ., σημαίνει ότι παρανομεί και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, διαγράφεται του Σωματείου.

Αναθέσαμε την υπόθεση στους δικηγόρους μας οι οποίοι γνωμοδοτούν ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την πιο πάνω ρήτρα διότι πρέπει να προστατεύσουμε τον Σύλλογο. Ας προσέξει λοιπόν ο Τζατζάνης, Ζιώγας και Ρέττος διότι θα διαγραφούν από τον Σύλλογο.

 

Με Εκτίμηση

 

 

 

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                      Τηλ.: 6976 400698

About Αθανάσιος Φιλιππίδης