Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                                    2.2.2017

 

  1. Σας ειδοποιώ ξανά για να καταλάβετε το νόμο 4387/2016 και να προσγειωθείτε.
  2. Το κτίριο της πλατείας Κλαυθμώνος ανήκει σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο στο ΤΜΕΔΕ και άρα δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ’ αυτό με κανένα τρόπο.
  3. Το κτίριο της Κολοκοτρώνη 4 με το νέο νόμο ανήκει στον ΕΦΚΑ. Εάν ο ΕΦΚΑ θελήσει να μας επιτρέψει να έχουμε γραφεία εκεί, θα πρέπει να στείλουμε άμεσα έγγραφο να πρωτοκολληθεί και να τον παρακαλέσουμε να κάνει δεκτό το αίτημά μας.
  4. Πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό αυτό το αίτημα αρκεί να συνταχθεί από το νομικό μας σύμβουλο ο οποίος θα πρέπει να ισχυρισθεί τους δεσμούς της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με το ΤΣΜΕΔΕ και το οποίο κτίριο της Κολοκοτρώνη 4 ανήκει αποκλειστικά σ’ αυτό κι επομένως είναι δίκαιο να μας φιλοξενήσει.
  5. Εξάλλου το κτίριο της Κολοκοτρώνη 4 δεν φυλάσσεται πλέον διότι ανήκει στον ΕΦΚΑ και δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για τη χρήση του. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ’ αυτό διότι δεν είναι ΤΣΜΕΔΕ τώρα και τα αντικλείδια που έχει ο Γρηγόρης και ο Κούγκας παρανόμως τα έχουν και πρέπει να τα παραδώσουν στον ΕΦΚΑ διότι παρανόμως εισερχόμαστε σ’ αυτό.
  6. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου μετά από τα παραπάνω ότι θα παρέλθει πολύς χρόνος μέχρι να διευθετηθεί το θέμα κι επομένως από ό,τι προβλέπω μέχρι το Πάσχα θα είμαστε άστεγοι και δεν θα έχει γραφεία η ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
  7. Ύστερα από αυτά λόγω του επείγοντος εγώ προσωπικά εξουσιοδοτώ τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ να ενεργήσουν εγγράφως για το θέμα αυτό και παρακαλώ και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να πράξουν το ίδιο.
  8. Δηλώνω ότι δεν θα έρθω σε κανένα Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ εάν πρότερον δεν τακτοποιηθεί το θέμα αυτό εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα προς τον ΕΦΚΑ.

                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ   

 

About Αθανάσιος Φιλιππίδης