Επείγουσα Ανακοίνωση προς όλους τους Συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, Τ.Κ. 105 61 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-9813194, ΚΙΝ.: 6976 400698

                                                                                         Αθήνα 24/5/2015

Επείγουσα Ανακοίνωση προς όλους τους Συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι καταθέσαμε ήδη στον Δικηγόρο κ. Σπύρο Παυλάτο (οδός Τζώρτζ 30 – 32 – Αθήνα), πέντε αγωγές από 50 μέλη, με όλα τα πλήρη στοιχεία, για να προβεί σε αγωγές, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό την διεκδίκηση των προκυπτουσών χρηματικών διαφορών, που αποτελούν το σύνολο των μειώσεων των συντάξεών μας, που έχουμε υποστεί από το 2010 μέχρι σήμερα.

Για το σκοπό αυτό είναι σκόπιμο και σας Καλούμε, να προσέρχεσθε καθημερινά 11.00 πμ. – 13.00 μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 4 – Αθήνα, για να σας χορηγήσουμε την σχετική αίτηση που θα πρέπει να υποβάλλετε στο ΤΣΜΕΔΕ, προκειμένου να σας χορηγήσει μία επτασέλιδη βεβαίωση, όπου αναλυτικά και για κάθε μήνα θα εμφανίζονται όλες οι περικοπές των συντάξεών μας που έχουν περικοπεί από το 2010 μέχρι σήμερα βάσει των σχετικών νόμων.

Σας γνωρίζουμε ότι η απάντηση στην αίτησή σας θα σας δοθεί αμέσως. Τότε θα μας την προσκομίσετε αμέσως στα γραφεία μας (αφού βγάλετε ένα φωτ/φο για το αρχείο σας), ώστε να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε τον ατομικό φάκελό σας μαζί και με τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για το Δικαστήριο και συγκεκριμένα:

α) Τις αποφάσεις συνταξιοδοτήσεώς σας από το ΤΣΜΕΔΕ.

β) Συμπλήρωση εντύπου με πλήρη στοιχεία ταυτότητος, ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ., οικογενειακή κατάσταση.

γ) Έντυπο δύο σελίδων όπου θα συμπληρώσετε αναλυτικά και κατά μήνα τις περικοπές που σας έγιναν και αυτές που ζημιωθήκατε από το 2010 μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

Σας πληροφορούμε ότι για την συμπλήρωση του εντύπου αυτού θα σας χορηγήσουμε σχετικό υπόδειγμα άλλου συναδέλφου, ώστε με το υπόδειγμα αυτό, να γίνει η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που πρέπει να συμπληρώσετε. Σχετικές προφορικές οδηγίες θα σας χορηγήσουμε στα γραφεία μας, ώστε να μην γίνουν λάθη, διότι απαιτείται μεγάλη προσοχή για να είναι σωστό.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι οι περικοπές που μας έγιναν στο σύνολό των από το 2010 έως και το 2012 κυμαίνονται στο ποσό από 30.000 έως 40.000 Ευρώ και είναι σε συνάρτηση του αρχικού ποσού της σύνταξης που παίρνατε προ των περικοπών.

Προτείνουμε ότι θα πρέπει να ασκήσετε την ατομική σας αγωγή και ας υπάρχει, διότι θα εκδικασθεί μεν μετά από δύο (2) χρόνια, αλλά μέχρι τότε μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά και οι δικαστικές αρχές να μας δικαιώσουν. ΄Αλλωστε πρόσφατα έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του ΣτΕ ότι ο νόμος 4093/2012 είναι αντισυνταγματικός.

Οι ισχυρισμοί που προτείνονται από τον δικηγόρο, βασίζονται στην αντισυνταγματικότητα των νόμων, αλλά και στο ότι οι περικοπές που μας έγιναν παρέμειναν στον Φορέα, δηλαδή στο ΤΣΜΕΔΕ και επομένως δεν ωφελήθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Εξ’ άλλου η επιβάρυνση θα είναι εις βάρος του ΤΣΜΕΔΕ και όχι εις βάρος του Δημοσίου, το οποίο αυξάνει την περιουσία του βάσει των νόμων. ΄Αρα υπάρχουν χρήματα για να μας δοθούν.

Εξ’ άλλου με δική μας εισήγηση προς την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, πετύχαμε να εκδοθεί απόφαση ότι το Ταμείο δεν θα εναντιωθεί στη αγωγή μας, διότι κρίνεται ότι οι νόμοι αυτοί δεν θα έπρεπε να εκδοθούν ειδικά και για τους συν/χους του, διότι το Κράτος έχει το δικαίωμα να περικόπτει εάν νομίζει συντάξεις μόνο στα Ταμεία που επιχορηγεί, και όχι στο ΤΣΜΕΔΕ που ουδέποτε επιχορήγησε και μάλιστα του οφείλει βάσει της Τριμερούς Αποφάσεως περίπου 800 εκ. Ευρώ.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, να προσέλθετε στα γραφεία μας το συντομότερο, για να αρχίσετε να μαζεύετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να στείλουμε στον Δικηγόρο τον ατομικό φάκελό σας, για να συντάξει την αγωγή σας. Η αμοιβή του Δικηγόρου είναι μόνο 50 Ευρώ και με ειδική συμφωνία ότι, όταν τελεσιδικήσει η απόφαση θα λάβει 8% του συνολικού ποσού που θα αναφέρει η απόφαση.

Σας υπενθυμίζουμε εξ’ άλλου να εισέρχεσθε στο site μας που είναι estamede.gr για πλήρη ενημέρωση

 

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ