Επείγουν τα μέτρα στήριξης της οικοδομής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 4/6/2015

Προς

Την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ

Κολοκοτρώνη 4- Αθήνα

Θέμα : «Επείγουν τα μέτρα στήριξης της οικοδομής».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζω τα κάτωθι: Ως πρόεδρος των συνταξιούχων παρευρέθη στην ημερίδα του Τ.Ε.Ε. του κατασκευαστικού Τομέα που έγινε στις 16 Απριλίου του έτους 2010 (πριν 5 χρόνια). Θέμα της ημερίδος ήταν:

Η λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης του τομέα των οικοδομών, ως μέρος του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, η προώθηση του ορθολογισμού του, η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, των νέων τεχνολογιών και νέων υλικών, είναι οι άξονες που πρέπει να περιλαμβάνει ο αναγκαίος πλέον σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης κλαδικής πολιτικής για τη στήριξη ανάκαμψη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Τούτο είναι σε συνάρτηση της οικονομικής κρίσης.

Αυτό προέκυψε από την ημερίδα με θέμα «Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών», που διοργάνωσε την 16.4.2010 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο Ξενοδοχείο Acropol στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, τόνισε ότι το ΤΕΕ σε συνεννόηση με τους φορείς των μηχανικών , των επιστημόνων, του κλάδου των δομικών υλικών, την πολιτεία και παράγοντες που μπορούν να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες με ευνοϊκές προϋποθέσεις, επεξεργάζεται μέτρα για την έξοδο του κλάδου από την κρίση. Καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα, για παράδειγμα, μπορεί να διαδραματίσει η αξιοποίηση μέρους των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς ρίσκο και με κέρδος για το Ταμείο.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επεσήμανε ότι στις ειδικές κλαδικές πολιτικές που προτείνει το Επιμελητήριο για την έξοδο από την κρίση, σημαντική θέση έχει η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, ακριβώς επειδή είμαστε σε περίοδο κρίσης. Αφορά έναν τομέα μεγάλης έντασης εργασίας, με κύκλο εργασιών εσωτερικής προστιθέμενης αξίας της τάξης του 7% του ΑΕΠ, γρήγορη ανακύκλωσης του χρήματος στην πραγματική οικονομία, ο οποίος συνδέεται με ένα πολύ ζωντανό τμήμα, με σημαντικές εξαγωγές, της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Η νέα οικοδομή, παρά τις προκλήσεις για χρήση σύγχρονων μεθόδων και υλικών, έχει αγγίξει τα όριά της, όχι όμως και η κοινωνική κατοικία, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μεγάλες παρεμβάσεις από στατιστική άποψη, με διαρρυθμίσεις χώρων και εξοικονόμηση ενέργειας απαιτούνται στις υπάρχουσες οικοδομές. Η αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας εντάσσεται πλέον σε νέα λογική.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προταθεί στα αρμόδια Υπουργεία πάνω από σαράντα μέτρα άμεσης εφαρμογής και πιο μακροπρόθεσμης προοπτικής, όπως: Η παροχή κινήτρων για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με μεγαλύτερη διάρκεια χαμηλού σταθερού επιτοκίου (ως μέτρο έμμεσης επιδότησης επιτοκίου), η συνολική έκπτωση φόρων για επιτόκια πρώτης κατοικίας, η άμεση ενίσχυση του προγράμματος Εργατικών Κατοικιών, σε δημόσια κτηματική περιουσία, η εκπόνηση στεγαστικού προγράμματος διαμερισμάτων (τύπου εργατικής κατοικίας) με την αναμόρφωση παλαιών ξενοδοχείων, κτηρίων γραφείων και πολυκατοικιών. Επίσης, έχει προταθεί η ολοκλήρωση του σχεδιασμού, καθορισμός χρήσεων γης παντού, αναπλάσεις.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών προϋποθέτει τη στήριξη, στελέχωση και οργάνωση ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου, την θεσμοθέτηση του ΜΗΣΙΕ (Μητρώο Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων), συνεχείς ελέγχους των κατασκευών, αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και σχεδιασμό προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογία τον τομέα των κατασκευών.

Αντ’ αυτών προωθούνται μέχρι σήμερα με συστηματικό τρόπο αντικίνητρα για την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία αντιμετωπίζεται σαν πηγή προς είσπραξη κρατικών εσόδων, με τρόπο όμως που πολύ σύντομα θα στερέψει. Γι’ αυτό είναι βέβαιο ότι η ημερίδα θα αναζητήσει τρόπους για την προώθηση των αναγκαίων μέτρων. Δεν μπορούν να αποκοπούν από την παραγωγή γενεές εργαζομένων και μηχανικών, οι οποίοι δε θα βρουν τρόπο επανασύνδεσης ακόμα και όταν η κρίση θα ξεπερασθεί.

Από αυτήν την άποψη ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κάνοντας μια σύνοψη των επιπτώσεων μιας κρίσης που δε είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι γενικευμένη, εκτίμησε ότι η προσφυγή σε μηχανισμούς όπως αυτός του ΔΝΤ δε θα βοηθήσει, όπως δε βοήθησε τις οικονομίες στις 17 χώρες που ενεπλάκη μετά το 1992.

Από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας, οι κ.κ. Νίκος Γρατσίας, ΄Αρης Χατζηδάκης και Θεόδωρος Βουδικλάρης τόνισαν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για να διασωθεί ότι είναι δυνατόν στον κλάδο των κατασκευών. Ο Αντιπρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Εμμανουήλ Βράϊλας αναφέρθηκε στην κρίση που πλήττει τα δημόσια έργα, λόγω του συστηματικού περιορισμού επί σειράν ετών του Π.Δ.Ε., ενώ τόνισε ότι 50 και άνω κατασκευαστικές εταιρίες οδηγήθηκαν σε παύση εργασιών. «Κάθε καθυστέρηση στη λήψη μέτρων θα είναι καταστροφική», κατέληξε. Επίσης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, τόνισε ότι ο καινούργιος φόρος για την ακίνητη περιουσία βάζει την ταφόπλακα στην οικοδομική δραστηριότητα. Απομένει η ανάπλαση των υπαρχόντων κτιρίων και έδωσε συγχαρητήρια στο ΤΕΕ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε με την Εθνική Τράπεζα, η οποία δίνει διέξοδο στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι συν/χοι έχουμε στείλει σχετικά έγγραφα πολύ ενωρίτερα σε όλους τους Αρχηγούς των Κομμάτων και με τις δικές μας θέσεις. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα ότι η οικοδομική δραστηριότητα, είναι η ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας. Έχουμε πει πολλές φορές το γαλλικό ρητό«si la maison va bien tous va bien». Το ίδιο επανέλαβαν και όλοι σχεδόν οι ομιλητές. Εκείνο που έχει σήμερα σημασία είναι ότι η Κυβέρνηση θεσμοθέτησε να καταργηθεί το «πόθεν έσχες» για 2 χρόνια. Νομοθέτησε επίσης ότι δεν απαιτείται το «πόθεν έσχες» για αγορά διαμερίσματος μέχρι 120 μ2. Νομίζω ότι παράγοντες της Κεφαλαιαγοράς έχου ήδη έτοιμες μελέτες οι οποίες πιστεύω ότι είναι χρήσιμες.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να συστήσουμε τριμελή επιτροπή από μέλη της Δ.Ε,. η οποία αφού έλθει σε επαφή και με παράγοντες της Κεφαλαιαγοράς, να συντάξει σχετική μελέτη την οποία να παρουσιάσει στην Δ.Ε. για λήψη οριστικής απόφασης και εν συνεχεία να σταλεί στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με την λήψη αντίστοιχης απόφασης.

Εν συνεχεία να σταλεί στους αρμόδιους Υπουργούς που να τους παρακαλέσουμε να ληφθούν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα ώστε να αναθερμανθεί η οικοδομή που αποτελέι την παραδοσιακή ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας, όπως άλλωστε και η Δ.Ε. του ΤΕΕ έχει ομοίως αποφασίσει.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΤΗΛ.: 6976 400698