Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΜΑΧΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΜΚΕ Λ.Β.»                        με έδρα Καραμανλή 155 Βούλα

 

ΠΡΟΣ

 

 1. Πρόεδρο Τράπεζας Αττικής
 2. ΔΣ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
 3. ΔΣ ΤΕΕ

 

 

Το ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ συνελθόν την Τετάρτη 19/11/14 άκουσε εισήγηση από τον Κώστα Δούκα, νέο μέλος πλέον του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως εκπρόσωπο της Μη Κερδοσκοπικής Λαϊκής Βάσης «Μάχιμοι Μηχανικοί ΑΜΚΕ Λ.Β.» σχετικά με αγωνιστική σύμπραξη για :

 

 1. την απώλεια αποθεματικών ΤΣΜΕΔΕ περίπου 2,5 δις € λόγω PSI
 2. την μη καταβολή στο ΤΣΜΕΔΕ από το Δημόσιο περίπου 740 εκ € λόγω τριμερούς χρηματοδότησης του Ν 40982/1992
 3. τη δυνατότητα διεκδίκησης ακόμη και ακινήτων του Δημοσίου βάσει του Ν 4046/2012 προς αναπλήρωση των απωλειών
 4. το ενδεχόμενο να χάσει το Ταμείο μας τον απόλυτο έλεγχο των μετοχών (51%) Τραπέζης Αττικής καίτοι θα καταβάλει εκατομμύρια € πέραν των περυσινών 430 εκ €
 5. τον άμεσο κίνδυνο να συγχωνευτεί το Ταμείο μας, που έχει ακόμα αποθεματικά 2,2 δις € και ακίνητα δεκάδων εκατομμυρίων, με ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ που έχουν ελλείμματα πολλών δισεκατομμυρίων €
 6. τη δυνατότητα δημιουργίας συμπληρωματικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης βάσει του Ν 3029/2002
 7. το ότι το Κράτος από 1/1/15 εγγυάται συντάξεις μόνο 300 € ! και μάλιστα σε όλους πλην των Μηχανικών !

 

 

ΕΠΕΙΔΗ

 

 

 • Ως προς το PSI έχει ήδη αποσταλεί εξώδικο προς τον Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ χωρίς κανένα μέχρι τούδε αποτέλεσμα
 • Το κούρεμα των ομολόγων μας εκτέλεσε η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κατά Νόμο υποχρεωθήκαμε να καταθέσομε τα αποθεματικά μας για να τα πολλαπλασιάσει κι αυτή αγόρασε ομόλογα ενώ μπορούσε π.χ. να αγοράσει έντοκα γραμμάτια κλπ
 • Εγγυήτρια της ΤτΕ είναι η ΕΚΤ άρα ουδεμία ζημία θα υποστεί ο υπερφορολογημένος Ελληνικός λαός

2.1.   Από 1/1/15 θα παύσει να υπέχει υποχρέωση χρηματοδότησης του Ταμείου μας το Κράτος βάσει μνημονίου

3.1.   Η Τράπεζα Αττικής είναι πλέον η μόνη Ελληνική και μάλιστα :

«Ο ισολογισμός 30/6/2014 της Τράπεζας δείχνει συνολικό ενεργητικό EUR 4 bln.

Αυτό χονδρικά αναλύεται σε EUR 3.4bln καταθέσεις και EUR 414m ίδια κεφάλαια.

Η κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο είναι EUR 58m (σήμερα).

Δηλαδή η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται 86% κάτω από τη λογιστική της αξία,(λογιστική αξία EUR 414m χρηματιστηριακή EUR 58m). Σαν σύγκριση, ο ισολογισμός της Eurobank 30/6/2014 έδειχνε ενεργητικό EUR 74bln (εκ των οποίων EUR 52bln καταθέσεις και EUR 7bln ίδια κεφάλαια).

Η κεφαλαιοποίηση της Eurobank (σήμερα) είναι EUR 4bln.

Δηλαδή η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται 43% κάτω από την λογιστική της αξία.

Ένα πρόχειρο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αν υποθέσουμε ότι είναι λογικό οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα σήμερα να διαπραγματεύονται με περίπου 40% discount έναντι των λογιστικών τους αξιών, τότε μία προσεγγιστική εκτίμηση του fair market value της αξίας της Αττικής, θα ήταν EUR 165m (αντί για EUR 58m).

Μπορεί να εκτιμήσει κανείς ότι η χαμηλή αυτή τιμή (86% discount αντί 40%), απορρέει από έναν συνδυασμό:

 1. i) του ότι η αγορά αποδίδει αβεβαιότητα στο μέλλον της Τράπεζας, και ii) η τιμή αυτή είναι τεχνητά χαμηλή.

Είναι επόμενο λοιπόν, να αναμένει κανείς μια θεαματική άνοδο της τιμής της Τράπεζας (της τάξης του 185% από EUR 58m σε EUR 165m) όταν αρθεί με κάποιο τρόπο η αβεβαιότητα.

Εάν επί πλέον η τιμή τελικά εξισωθεί με την λογιστική, τότε η απόδοση για τον επενδυτή που θα αγοράσει σήμερα θα είναι 600%) (Αναλυτής Α των «Μάχιμων Μηχανικών»)

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

από κοινού με την «Μάχιμοι Μηχανικοί ΑΜΚΕ Λ.Β.»

 

 1. Αναθέτουμε άμεσα σε δικηγόρους που θα επιλεγούν με κριτήρια τη σχετική εμπειρία και τη λογική αμοιβή την άσκηση πλαγιαστικά αγωγών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και κατά ΤτΕ για τις απώλειες εκ του PSI, ως και κατά του Δημοσίου για την καταβολή της χρεωστούμενης χρηματοδότησης Ν 40982/1992
 2. Ζητάμε από το ΤΣΜΕΔΕ να ασκήσει άμεσες αγωγές, και προς το ΤΕΕ για να συστρατευτεί
 3. Ζητάμε από το ΤΣΜΕΔΕ αντί να δώσει εκατοντάδες εκ/ρια και να χάσει τον απόλυτο έλεγχο της Τράπεζας Αττικής, μόνης Ελληνικής τράπεζας, πέφτοντας από το 51% σε 34%, να δώσει περίπου 40 εκ € και να αγοράσει με δημόσια πρόταση το 100% της Τράπεζας Αττικής και να τη μετατρέψει σε αναπτυξιακή υπέρ όλων των μηχανικών και όλων των Δήμων και συνεταιριστική, εξασφαλίζοντας τις οικονομίες όλων των Ελλήνων.
 4. Άλλως έστω να την πουλήσει με έσοδα άνω των 2,0 δις.

«Σε γενικές γραμμές, σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας (τιμή μετοχής 0,102  Χ αριθμός μετοχών 1.045.794.145), είναι  περίπου 107 εκ. €  – από τα οποία το ασφαλιστικό σας ταμείο έχει τα μισά.

Θα ήταν εύλογο λοιπόν να αγοραστεί η τράπεζα στο σύνολο της, έναντι του υπολοίπου, σχετικά μικρού ποσού (περί τα 53 εκ. – ανοιχτή πρόταση εξαγοράς στους άλλους μετόχους, ενδεχομένως με κάποια ελαφρά υψηλότερη τιμή όπως συνηθίζεται) και μετά να δρομολογηθεί η ελάχιστη υποχρεωτική από την ΤτΕ αύξηση κεφαλαίου της.

Τότε θα ανήκε η τράπεζα κατά 100% στο ταμείο, οπότε θα μπορούσε να αναζητηθεί στρατηγικός επενδυτής (εάν χρειάζεται), με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ταμείο θα είχε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, όσον αφορά την τράπεζα, οπότε θα μπορούσε να επιτύχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα» (Αναλυτής Β «Μάχιμων Μηχανικών» προ 2 μηνών)

 1. Ζητάμε να ανατεθεί η μελέτη δημιουργίας νέου συμπληρωματικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν 3029/2002)
 2. Καλούμε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των ειδικοτήτων και παρατάξεων συνταξιούχων και ενεργών Μηχανικών για μαζικοποίηση του νομικού και κινηματικού αγώνα
 3. Κοινοποιούμε την απόφαση σε όλα τα περιφερειακά τμήματα και στο ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ, ως και στα ΜΜΕ και την τηλεόραση

Το ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ αφού έκανε ευρεία διαβούλευση επί δύο συνεδρίες και άκουσε μεταξύ άλλων από τον ΓΓραμματέα :

“…ας μη ξεχνάμε ότι το θέμα αποτελεί και πρωταρχικό στόχο, τόσο της προγραμματικής συμφωνίας μας, όσο και των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και δεν μπορούμε να το αφήσουμε σε άλλους. Στο θέμα της Τράπεζας παράλληλα με τις αναλύσεις, που αναφέρονται στο σχέδιο απόφασης του κ. Δούκα, αναφέρω και προσκομίζω, συνοπτικά με νούμερα επικαιροποιημένα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), τις δύο αυτές προτάσεις για την Τράπεζα, που αποδεικνύουν παραστατικότατα τα μεγάλα οικονομικά πλεονεκτήματα από την προσπάθεια εξαγοράς και του υπόλοιπου μισού, ώστε να πάρουμε όλη την Τράπεζα, που αυτή τη στιγμή με την σημερινή αξία στο χρηματιστήριο, που βρίσκεται στα 63 δις και το μισό που υπολείπεται θα ήταν 31,5 δις με μια προσφορά στους άλλους μέτοχους 50 % πάνω από τη χρηματιστηριακή αξία για αντάλλαγμα, προκειμένου οι μετοχές τους να μη γίνουν κουρελόχαρτα με τις συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου που μεθοδεύονται, θα μας κόστιζε 47 εκ. αντί των 400 εκ. που προβλέπει η τωρινή αύξηση και δεν ξέρουμε πόσα η μελλοντική. Φαίνεται επίσης καθαρά ότι με την σημερινή διαπραγμάτευση στο 15% της λογιστικής αξίας της, αν την αποκτήσουμε όλη σήμερα, με μία μελλοντική λογική άνοδο στο 40% ( Παράδειγμα η ασθενέστερη των συστημικών Τραπεζών σήμερα διαπραγματεύεται στο 57% της λογ.αξίας) θα έχουμε κέρδος 262% από τη σημερινή αξία διαπραγμάτευσης και συγκρινόμενη με την λογιστική της αξία, που σε καλύτερες μελλοντικές συνθήκες μπορεί να φτάσει, αν όχι να ξεπεράσει, 657% για όποιον αγοράσει σήμερα”.

Την υπερψήφισε κατά πλειοψηφία στη συνεδρία της 3/12/2014

 

ΕΠΕΙΔΗ

Μέχρι σήμερα ουδέν πράξατε, πέραν μιας «αναφοράς ενώπιον του κ. Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών» του ΤΕΕ μαζί με άλλους έξη συλλόγους την 25/11/11 ! που προφανώς τέθηκε στο αρχείο χωρίς να αντιδράσετε,                                                                                                 Η χωρίς όρια διεκδίκηση των εκτεθέντων παραπάνω αλλάζει εντελώς τα οικονομικά δεδομένα για την περαιτέρω διαχείριση και του Ταμείου και της Τράπεζας Αττικής                 Η πρωτοβουλία της ΜΑΧΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΜΚΕ Λ.Β. ενισχύεται τα μέγιστα από την παραπάνω ιστορική αγωνιστική απόφαση του φορέα έκφρασης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Συνταξιούχων Μηχανικών

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ

Να αναλογιστείτε τις προσωπικές σας ευθύνες από το βάρος της επερχόμενης συμφοράς, τους αγώνες των μυριάδων μηχανικών που κείτονται στο χώμα, των μυριάδων νέων συναδέλφων που εγκαταλείπουν την χώρα και αυτών που αποποιούνται από ανέχεια τα ίδια τα διπλώματά τους, των 100.000 ενεργών άνεργων, των 25.000 Μάχιμων Απόμαχων και έστω την υστάτη να συμπαραταχτείτε μαζί μας και να προβείτε αφενός σε όλες τις επιβαλλόμενες ΑΜΕΣΕΣ, ΕΥΘΕΙΕΣ δικαστικές ενέργειες και αφετέρου σε κινητοποίηση ενημέρωσης και αγώνα με όλα τα μέσα των απανταχού Μηχανικών, τελευταίας ελπίδας για αληθινή ανάπτυξη της πάμπλουτης και ανεκμετάλλευτης, πλην εκποιούμενης, αυτής γης.

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

Για την εξωδίκως διαμαρτυρόμενη, δηλούσα και καλούσα                                         ΜΑΧΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΜΚΕ Λ.Β.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΕΠΤΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΟΙΚΟΝ/ΓΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/6/14

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                         : 3,4 δις                                                                        ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                    : 414 εκ.                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ      : 4δις

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ        : 63 εκ.(ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 25/11/14)                        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ                  : 414 εκ.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ              : (100Χ63/414) 15% ΤΗΣ ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ                                                                      Ή 85% ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΛΟΓ.ΑΞΙΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ EUROBANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/14

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                         : 52 δις                                                                         ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                    : 7 δις                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ      : 74 ; (ΔΕΝΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ=ΚΑΤΑΘ.+ ΙΔ.ΚΕΦ.; )

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ        : 4 δις                                                               ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ                  : 7 δις                                                  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ               : ( 100Χ 4/7) 57% ΤΗΣ ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ                                                                          Ή 43% ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΑΞΙΑ (100Χ3/7)

ΥΠΟΘΕΣΗ : ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 40 % ΤΗΣ ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ (discount)

TOTE ATTΙΚΗΣ :                                                                                            ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ 40% diskount                       : 414 εκ. Χ 40%= 165 εκ.                                   ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓ/ΣΗ                 : 414 εκ. Χ 15%= 63 εκ.                                   ΔΙΑΦΟΡΑ                                           : 262 % ΤΗΣ ΣΗΜ/ΝΗΣ Δ/ΣΗΣ (100Χ165/63)

ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ 100%                     : 414 Χ 100%= 414 εκ.                           ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓ/ΣΗ                 : 414 χ 15% = 63 εκ.                               ΔΙΑΦΟΡΑ                                        : 657 % ΤΗΣ ΣΗΜ/ΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ( 100Χ 414/63)

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΟΙΚΟΝΟΜ/ΓΟΥ

ΑΤΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ     : 0,06 ( ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 25/11/14)                         ΚΕΦΑΛ/ΣΗ                            : 0,06 Χ ΑΡ. ΜΕΤ.= 63 εκ.(ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 25/11/14)       ΤΣΜΕΔΕ ½ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ½   : 31,5 εκ.

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ 1,5              : 31,5 Χ 1,5 = 47 εκ.

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)