Ενημέρωση συναδέλφων σχετικά με τον υπολογισμό της 13ης (;;;) σύνταξης

Συνάδελφοι, δεν αξίζει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά περίπλοκο ως προς τις παραδοχές του υπολογισμού, τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
Το ΦΕΚ αναφέρει ακαθάριστο ποσό σύνταξης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το αρχικό του ΤΣΜΕΔΕ, γιατί από 01/01/2019 ισχύουν νέα δεδομένα για τον υπολογισμό σύνταξης, άσχετα εάν κατατίθεται στην Τράπεζα το ίδιο ποσό.
Επίσης είναι δεδομένο ότι δεν υφίστανται πλέον οι κρατήσεις 4051 και 4093 του 2012, διότι έχουν καταργηθεί, αλλά μόνο η ΕΑΣ και ο ΕΟΠΥΥ και βέβαια οι φόροι.
Έτσι μπορούν να παίζουν πολλά σενάρια, να αφαιρεθούν από το 30% της έστω αρχικής σύνταξης από το ΤΣΜΕΔΕ, πχ ΕΑΣ 6% + 6% ΕΟΠΥΥ + φόροι.
Οι φόροι μπορεί να είναι 22% + 2,2% ειδική εισφορά αλληλεγγύης ή 29% + 5%, ανάλογα με την φορολογική κλίμακα του καθενός.
Επίσης δεν γνωρίζουμε τις παραδοχές για την φορολόγηση (και την κράτηση για την ΕΑΣ), αν αναφέρονται μόνον στο ποσόν της «13ης σύνταξης», ή προκύπτουν από υπολογισμό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και με ύστερη αναγωγή στο ποσόν της 13ης σύνταξης. Επίσης η έννοια της ακαθάριστης μπορεί να αναφέρεται είτε στο επανυπολογισμένο ποσόν της σύνταξής μας με την προσωπική διαφορά, είτε στο φορολογητέο ποσόν (όχι το καθαρό). Για παράδειγμα το ποσόν της 13ης μόνο του, σίγουρα δεν επιβαρύνεται με την ΕΑΣ, αν όμως το ετησιοποιήσεις και το αναγάγεις σε 12μηνη βάση, θα προκύψει αναλογική επιβάρυνση.
Άρα με τον παραπάνω υπολογισμό εάν έχετε εισπράξει περίπου το ποσό που προκύπτει (ή και μεγαλύτερο), να το θεωρήσετε σωστό, και εάν έχουμε περισσότερη πληροφόρηση πώς ακριβώς (με ποιες παραμέτρους) γίνεται ο υπολογισμός, θα γίνει ενημέρωση, ώστε ο καθένας να υπολογίσει ακριβώς την δική του περίπτωση.