ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ενίσχυση σωματείων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, βάσει του Άρθρου 102 του Ν.4387/2016 (Ασφαλιστικό).

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι,

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ!!!

Η Υπουργός Εργασίας κυρία Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, μας κάλεσαν την Πέμπτη 1-6-2017, μαζί με 30 περίπου επαγγελματίες συνδικαλιστές, για να ανταλλαγούν απόψεις για την παρακράτηση 0,20 € τον μήνα από τις συντάξεις, προς ενίσχυση σωματείων, ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών, βάσει του Άρθρου 102 του Ν.4387/2016 (Ασφαλιστικό).

Μετά σύντομην εισήγηση της κυρίας Υπουργού,
τον λόγον έλαβε πρώτος
ο γνωστός κ. Κουμπούρης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που προσπάθησε να δικαιολογήσει γιατί πέρυσι χορηγήθηκαν ενισχύσεις μεταξύ όλων των οργανώσεων μόνο στις εξής :
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσοστό 64% που αναλογεί σε 1.064.792,45€
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων ποσοστό 32% που αναλογεί σε 532.396,22€
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ποσοστό 4% που αναλογεί σε 66.549,53€

Στην συνέχειαν έλαβαν τον λόγον με τη σειράν όλοι οι παριστάμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ συνάδελφος Θαν. Φιλιππίδης, ο οποίος ανέφερε ότι: Αποφύγαμε να εμπλακούμε στις διελκυστίνδες, και διάφορες έριδες, τονίσαντες ότι είμαστε εθελοντές συνδικαλιστές και ότι, κατόπιν προτροπής του κ. Υφυπουργού, κατά τη συνάντησή μας μαζί του για τις συν τάξεις, υποβάλαμε το Υπόμνημα που ακολουθεί πιο κάτω.

Ότι μετά την απώλεια του πλέον υγιούς και βιώσιμου Ταμείου της χώρας, του ΤΣΜΕΔΕ, που χρηματοδότησε τα ελλειμματικά ταμεία, δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποστούμε άλλην θυσίαν. Δεν θέλουμε να εισπράξουμε ούτε ένα ευρώ από άλλους, αλλά και δεν θα επιτρέψουμε επίσης η παρακράτηση από τα μέλη μας να γίνει αντικείμενο διαχείρισης και πιθανής εκμετάλλευσης από κανέναν έτερον.

Εκπροσωπούμε περίπου 33.000 συνταξιούχους, αλλά έχουν εγγραφεί ως μέλη μας προς το παρόν, μόνο 3.200. Τούτο οφείλεται στο ότι οι 23.000 περίπου είναι Ομότιμοι Μηχανικοί, ακραιφνείς  Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων εσωτερικού και εξωτερικού, τα στοιχεία των οποίων μας έχει δώσει το ΤΕΕ, όχι όμως και τα Ημέιλ τους. Οι υπόλοιποι είναι υπομηχανικοί, χήρες και υπάλληλοι ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ.
Τα Ημέιλς του συνόλου αυθαιρέτως δεν μας παρέχονται από το ΤΜΕΔΕ και τον ΕΦΚΑ, διό και θα αναγκαστούμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες απόκτησής τους, εκτός αν μας βοηθήσετε εσείς προς τούτο.

Επί της ουσίας της πρότασής μας ήσαν σύμφωνοι και οι παρευρεθέντες εκπρόσωποι του ΔΣ των  Υγειονομικών κ. Γραμπάς και του ΔΣ των Νομικών Πρόεδρος κ. Γουσέτης. Πράγματι τα σωματεία μας έχουν κοινά χαρακτηριστικά: τεράστιο αριθμό εκπροσωπούμενων μελών, δεν εντάσσονται σε Ομοσπονδία, δεν επιθυμούν να δώσουν, αλλά ούτε και να πάρουν έστω και1 € από άλλους.

Το συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα είναι ότι γι’ αυτά τα Σωματεία η λύση είναι απλή και μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα με μία ΥΑ: να παρακρατείται από την ΗΔΙΚΑ (βάσει του Ν.4387 άρθρο 102) ποσόν 0,20 € από όλες τις συντάξεις των συνταξιούχων που εκπροσωπούν έκαστο, δηλαδή 2,5 € το χρόνο, και να τεθεί η πρόταση του Υπουργείου σε πιλοτική εφαρμογή.

Ο Υφυπουργός πρότεινε να διανεμηθεί το Υπόμνημά μας σε όλους προς μελέτην. Αφού μίλησαν όλοι, η Υπουργός πρότεινε να δημιουργήσουν οι οργανώσεις μιαν επιτροπήν που να εξετάσει όλες τις απόψεις και να εισηγηθεί κατάλληλα.
Εμείς επιμείναμε ότι η περίπτωση των τριών ως άνω (μηχανικοί, υγειονομικοί, νομικοί αλλά και οι μη παρόντες συμβολαιογράφοι) είναι απλούστατη και μπορεί να επιλυθεί άμεσα χωρίς περαιτέρω εμπλοκή με τα δισεπίλυτα προβλήματα των άλλων.

Παρατίθεται το υποβληθέν Υπόμνημά μας.

Μετά Τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Κωνσταντίνος Δούκας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΟΜ -ΤΕΕ
Αθανάσιος Φιλιππίδης.

ΕΣΤΑΜΕΔΕ,  Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

ΠΕΤΟΜ -ΤΕΕ, Πανελλήνια Ένωσης των Ομότιμων Μηχανικών του ΤΕΕ.

Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα 105 61 & Π.Π. Γερμανού 3-5 (πλατεία Κλαυθμώνος), Αθήνα 105 61,

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΡΙΑΝ ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΚΥΡΙΟΝ  ΤΑΣΟ ΠΕΤΡΟ ΠΟΥΛΟ
ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΥΡΙΑΝ ΣΤΕΛΛΑ ΒΡΑΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΤΜΕΔΕ, ΤΕΕ

ΘΕΜΑ:  άρθρο 102 του Ν 4387/16

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριε,

Σας είναι γνωστοί οι αγώνες που δίνει εδώ και 70 χρόνια το Σωματείο μας, πάντοτε τεκμηριωμένα και καλόπιστα, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα 33.000 συνταξιούχων.
Στον Ν 4387/16 και στο άρθρο 102 γράφονται τα εξής: Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων
1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

2. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου.
4. Η παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Θεωρούμε ότι η πρόνοια αυτή είναι ορθή διότι για τις χιλιάδες συνταξιούχους η παρακράτηση είναι ανεπαίσθητη, ενώ για το Σωματείο αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο προς επιτέλεση πολλαπλών δραστηριοτήτων σύμφωνων με το καταστατικό του. Φιλοδοξούμε μάλιστα η πιλοτική λειτουργία μας ν’ αποτελέσει υπόδειγμα προς μίμηση και για άλλα Σωματεία.
Ενδεικτικά καταγράφονται συναφείς δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν :
Γραμματειακή υποστήριξη,
Σύγχρονος εξοπλισμός ορόφου γραφείων μας,
Λόγω ανάπτυξης της Ένωσης σε όλη την Επικράτεια βάσει του αρ. 10.7 του καταστατικού μας, δημιουργία και ενίσχυση αντιπροσωπειών σε κάθε Δήμο μέχρι της αυτοδιαχείρισής τους,
Ανακούφιση σοβαρά πασχόντων με διακριτικότητα αλλά και αντικειμενικά κριτήρια από επιτροπή μας για λόγους υγείας, είτε ακραίας ένδειας, κλπ, (άρθρο 2 καταστατικού)
Υποτροφίες εγγονών με μόρια υψηλής επίδοσης και κοινωνικής ανάγκης (φτώχειας)
Μελέτη σκοπιμότητας, μέχρι και εφαρμογής και τελικά δημοπράτηση οίκου ευγηρίας βάσει κληροδοτήματος  Αξελού που παραμένει αναξιοποίητο επί 60 έτη,
Εκδηλώσεις πολιτισμού, σεμινάρια, διαλέξεις, δημιουργία εντευκτηρίου (σκάκι, επιτραπέζια) και βιβλιοθήκη
Επιμόρφωση όσων συνταξιούχων το επιθυμούν με σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα Η-υπολογιστών,  εικαστικών τεχνών, χειροτεχνημάτων, κλπ
Εκδρομές, προγράμματα μετακίνησης (ΜΜΜ, hopIn,…), προγράμματα υγιεινής διατροφής και διαβίωσης (ορειβασία, τάι-τσι, …)
Κατασκηνώσεις – διακοπές που προβλέπει το άρθρο 2 και, λόγω συγχώνευσης του βιώσιμου ΤΣΜΕΔΕ στον ελλειμματικό ΕΦΚΑ, δεν μπορούν πλέον να ικανοποιηθούν
Ανταλλαγές με διεθνείς συνταξιουχικές οργανώσεις
Εφημερίδα ηλεκτρονική και έντυπη
Εκδόσεις έργων συνταξιούχων μας και βραβεία
Εκθέσεις έργων εικαστικών τεχνών από τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων
Επειδή ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι σαφώς απαιτείται :
Διαφάνεια διαχείρισης με υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων – εξόδων στο διαδίκτυο
Να υπάρχει εποπτική αρχή προς έλεγχο σε αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου
Αποφυγή κρατικού συνδικαλισμού (εργατοπατέρες), όχι εμπλοκή με ΟΑΕΔ, ΣΕΒ κλπ
Αυτόματος μηχανισμός απόδοσης από ΗΔΙΚΑ εκτός αν με αίτησή του στο Σωματείο, κάποιος τυχόν αρνηθεί την παρακράτηση, οπότε αποκλείει εαυτόν και από όποιο εξειδικευμένο όφελος εκ της λειτουργίας του, μετέχει όμως προφανώς στα γενικού χαρακτή ρα.

Κριτήρια επιλογής Σωματείου κατά κατηγορία, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός ομοειδή ή παραπλήσια : αριθμός συνταξιούχων τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί, χρόνος λειτουργίας του, δραστηριότητά του πρόσφατη και απώτερη. Να προβλεφθεί δυνατότητα ένστασης σε επιτροπή ή και συγχρηματοδότησης περισσοτέρων του ενός, αν τυχόν ο συνταξιούχος φυσικά συμμετέχει και το επιθυμεί
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματός μας απαιτείται να μας παραχωρηθούν επίσης τα στοιχεία όλων των 33.000 συνταξιούχων π. ΤΣΜΕΔΕ, τα οποία παρελκυστικά μας στερούν το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ με διάφορες έωλες προφάσεις.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δούκας