Κυριακή, Φεβρουάριος 17, 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                                      18/7/2016

 

ΠΡΟΣ: το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 

Επειδή με το νόμο 4387/2016 καταργήθηκε το ΤΣΜΕΔΕ και δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και είναι νόμος του κράτους.

Επειδή με το νόμο αυτό κατά το άρθρο 3 συνιστάται ο Ε.ΣΥ.Κ.Α στον οποίο συμμετέχουν και ένας (1) εκπρόσωπος των συνταξιούχων με τον αναπληρωτή του.

Παρίσταται ανάγκη να κοινοποιήσουμε στην ΑΓΣΕΕ έγγραφό μας ότι αποδεχόμεθα να συμμετέχουμε σε αυτήν και να είμαστε μέλος. Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουμε να συμμετάσχουμε στο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο αφενός και αφετέρου να κοινοποιήσουμε την απόφασή μας ότι ο Σύλλογός μας θα εκπροσωπείται από τον Δημήτριο Καραπιστόλη και Αθανάσιο Φιλιππίδη οι οποίοι θα προασπίζουν τα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου.

Με Σ/Χ

Αθανάσιος Φιλιππίδης

About Αθανάσιος Φιλιππίδης