Δευτέρα, Ιούνιος 18, 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                                      15/7/2016

 

 

Τις εκλογές του Συλλόγου της 3/6/2016 ο συνδυασμός μας τις κέρδισε με 5 έδρες έναντι 4 των κομμουνιστών. Η Γ.Σ. που είναι το κυρίαρχο σώμα κατά το άρθρο 18 του Καταστατικού απεφάσισε ότι ο συνδυασμός μας πρέπει να διοικήσει το Σύλλογο για την τριετία 2016-2019.   

Κατά το άρθρο 11 επίσης του Καταστατικού ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και απέναντι τρίτων.

Εξάλλου κατά το άρθρο 13 του καταστατικού ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερήσιαν διάταξιν των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος τα σχετικά θέματα.

Εκ του συνδυασμού των δύο (2) πιο πάνω άρθρων του Καταστατικού προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να είναι μέλη του ιδίου συνδυασμού της παρατάξεως που κέρδισε τις εκλογές για να παράγουν έργο υπέρ των μελών σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού.

Επειδή προκύπτει ότι έγινε μεγάλο λάθος κατά την εκλογήν του Προεδρείου του Συλλόγου και αμφισβητώ την εκλογή του Κώστα Τζατζάνη ως Γενικού Γραμματέα, θα πρέπει άμεσα να γίνει αναδιάταξη των μελών του Προεδρείου του Συλλόγου και προτείνω το Προεδρείο του Συλλόγου να είναι ως κάτωθι:

 

Πρόεδρος:                    Κωνσταντίνος Δούκας

Αντιπρόεδρος:             Αθανάσιος Φιλιππίδης

Γενικός Γραμματέας:   Ιωάννης Κατσούλης

Ταμίας:                          Γρηγόρης Τσιβεριώτης

Γραμματέας:                 Δημήτριος Καραπιστόλης και

Κοσμήτωρ:                             Κώστας Τζατζάνης

 

Συνεπώς, στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου να τεθεί για θέμα και να εγκριθεί.

Οι νομικοί μου σύμβουλοι συμφώνησαν και εκείνοι με την πιο πάνω εισήγησή μου η οποία βασίζεται στο άρθρο 23 του καταστατικού και στην υπάρχουσα νομολογία.

Με Σ/Χ

Αθανάσιος Φιλιππίδης

About Αθανάσιος Φιλιππίδης