Σάββατο, Δεκέμβριος 16, 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

Εισηγούμαι και προτείνω προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ να γίνεται ό,τι και στις βουλευτικές εκλογές για να υπάρχει ισχυρά κυβέρνηση, όπου υφίσταται Νόμος-Διάταξη με την οποία το πρώτο κόμμα παίρνει bonus 50 έδρες προκειμένου με τον τρόπο αυτό να υπάρχει ισχυρά κυβέρνηση για την ομαλή διακυβέρνηση της χώρας.

Έτσι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνω – εισηγούμαι και στις νέες εκλογές που θα γίνουν στο Σύλλογο περίπου στις 15/5/2019 να ισχύσει η ανωτέρω διάταξη, δηλαδή η πρώτη παράταξη (κόμμα) να παίρνει bonus 20% Χ 9 = 1,8  δηλαδή 2 Συμβούλους παραπάνω και επομένως να διοικείται ο Σύλλογος με 5+2 = 7  Συμβούλους ώστε με μεγάλη ευχέρεια να παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσεις προς όφελος του Συλλόγου και των μελών για να μπορεί να εφαρμόζεται βασικά το άρθρο 2 του Καταστατικού για αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και βελτίωση της θέσεως αυτών ως συνταξιούχων.

Μ.Σ.Χ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

About Αθανάσιος Φιλιππίδης