Κυριακή, Φεβρουάριος 17, 2019

ΕΓΩ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ. ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΠΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                             3.12.2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ένα από τα φλέγοντα θέματα που πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε και το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο βασικό από όλα είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί από τη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ η απόφαση 2288/2015 του ΣτΕ και να καταβληθούν όλες οι περικοπές των συντάξεων στους συνταξιούχους μας.

Ο υποφαινόμενος ως μέλος της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ θεμελίωσα το οικοδόμημα αυτό, δηλαδή το δικαίωμά μας αυτό. Πιο συγκεκριμένα, σας κοινοποιώ την Απόφαση με Αριθμό 801/25.1.2016 της συνεδριάσεως 408 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ.

Ακριβές αντίγραφο αυτής της αποφάσεως είναι το πιο κάτω κείμενο:    

 

ΘΕΜΑ 3ο

ΑΠΟΦ. ΑΡΙΘΜ. 801

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2288/2015 ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ/ΧΟΥΣ ΜΑΣ

 

Το Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ κος Α. Φιλιππίδης θέτει υπόψη της ΔΕ την παρακάτω γραπτή εισήγηση που έχει ως εξής:

 

  1. Σας κοινοποιώ συνημμένα την υπ’ αρίθμ. 2288/2015 Απόφαση του ΣτΕ την οποία επικαλούμαι και στην οποία εξ ολοκλήρου αναφέρομαι. Κατά το διατακτικό της απόφασης αυτής επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας και της συμφωνίας προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 10 του ν. 3845/2010, 38 του ν. 3986/2011, 2 του ν. 4024/2011, 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012 και 1 παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ 5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ 6 περ. 3 του ν. 4093/2012, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, είναι αντισυνταγματικές οι πιο πάνω διατάξεις. Η απόφαση αυτή έκρινε ότι οι μνημονιακοί νόμοι περικοπών συντάξεων, είναι αντισυνταγματικοί και κρίθηκε νομικά το θέμα από την ολομέλεια του ΣτΕ.
  2. Εξάλλου σας κοινοποιώ την υπ’ αρίθμ. 1094/2012 πολυσέλιδη Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ την οποία επικαλούμαι και αναφέρομαι με την οποία αποφαίνεται ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι ενάντια σε κάθε περικοπή συντάξεων των συν/χων του από τους μνημονιακούς νόμους.
  3. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι περικοπές των συντάξεών μας βάσει των μνημονιακών νόμων παρέμειναν στον φορέα μας συνεπάγεται ότι η επιστροφή των περικοπών θα γίνει από χρήματα των συν/χων που παρακρατήθηκαν από το φορέα και δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί το Ταμείο από τα έσοδα των εισφορών των εν ενεργεία μηχανικών.
  4. Κατόπιν όλων των ανωτέρω.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να χορηγηθούν σε όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ οι περικοπές που έγιναν βάσει των πιο πάνω μνημονιακών νόμων και να εφαρμοστεί η απόφαση 2288/2015 του ΣτΕ σε όλους τους συν/χους του ΤΣΜΕΔΕ.

 

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση των μελών της και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του μέλους της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ κου Αθανασίου Φιλιππίδη και σε συνέχεια της απόφασης της Δ.Ε. 1094/2012 με την οποία εκφράσαμε την εναντίωσή μας στις περικοπές των συντάξεων από τους μνημονιακούς νόμους, εισηγείται στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ:

Να χορηγηθούν στους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ οι περικοπές που έγιναν βάσει των μνημονιακών νόμων κατ’ εφαρμογήν της απόφασης 2288/2015 του ΣτΕ, εφ’ όσον υπάρξει θετική προς τούτο γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Η απόφαση να είναι άμεσης επικύρωσης.

 

                                Ακριβές αντίγραφο και σφραγίδα

                                Εκ της Συνεδρ. 408/25/01/2016

                                Αθήνα, 26/01/2016

                                Η Γραμματέας της Διοικ. Επιτρ.

 

                                Β. Σταμουλάρα       

           

Επειδή ο ΔΣΑ από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2016 είχε απεργία η αρμόδια Νομική Υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ δικαιολογείτο ότι δεν μπορεί να γνωματεύσει εξαιτίας της ως άνω απεργίας. Μόλις έληξε η απεργία των δικηγόρων μέχρι σήμερα σχεδόν κάθε εβδομάδα εγώ συνεχώς διαμαρτυρόμουνα στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ κ. Ντίνο Μακέδο ότι θα πρέπει να οχλήσει κι εκείνος τη Νομική Υπηρεσία για να εκδώσει τη σχετική γνωμάτευση.

Για το θέμα αυτό αναφέρθηκα και στο ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα και παρακάλεσα να ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό.

Συνεπώς καλώ το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ να ενδιαφερθεί εμπράκτως για να λυθεί το θέμα εντός των προσεχών ημερών και αφού ληφθεί σχετική απόφαση του ΔΣ, διότι η επίλυση αυτού του θέματος δημιουργεί την προϋπόθεση του δικαιώματος της διεκδικήσεως της αποφάσεως του ΣτΕ 2288/2015 για να παίρνουμε τη σύνταξη των 2.200€ για τους μονοσυνταξιούχους πριν από τις μνημονιακές περικοπές και μάλιστα και την 13η και 14η σύνταξη.

Είμαι υπερήφανος για την όλη μου προσπάθεια.

          Ύστερα από όλα τα ανωτέρω, αποκλειστικά την όλη ευθύνη φέρει ολόκληρο το ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ιδιαίτερα η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ που αδράνησε και αδρανεί να ενεργήσει νόμιμα και έγκαιρα για την επίλυση του φλέγοντος θέματός μας που είναι το πιο σημαντικό για την οικονομική μας ευρωστία.    

                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ      

About Αθανάσιος Φιλιππίδης