Τρίτη, Δεκέμβριος 11, 2018

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                                    30.3.2017

Η άποψή μου είναι ότι κάθε έγγραφο με τη σφραγίδα ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς τρίτους και ειδικότερα προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης θα πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεως του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κατά το Καταστατικό.

Έχω μπροστά μου το από 13.3.2017 έγγραφο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη με το οποίο ζητάμε απαντήσεις και τοποθετήσεις σε 10 παραγράφους αυτού. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι δεν είναι δυνατόν ένας τέτοιος κολοσσιαίος οργανισμός που μόλις δημιουργήθηκε και περιλαμβάνει 2.5 εκατομμύρια συνταξιούχους της χώρας και περίπου άλλα 2.5 εκατομμύρια εργαζομένους ως μέλη του να δύναται να απαντήσει μέσα σ’ αυτές τις προθεσμίες που απαιτούμε και απειλούμε.

Από τη στιγμή που ο ΕΦΚΑ έχει τεράστια ελλείμματα και δεν μπορεί να εισπράξει τις συνδρομές των μελών του και να χορηγήσει τις απαιτούμενες συντάξεις και μάλιστα δεν έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει συντάξεις σε όσους με αίτησή τους εδώ και 15 μήνες έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους για σύνταξη και δεν μπορούν να την εισπράξουν.

Είναι δυνατόν με τέτοια προβλήματα σοβαρά να μπορέσει ο ΕΦΚΑ να επιλύσει τα προβλήματα των συνταξιούχων του τ. ΤΣΜΕΔΕ όπως αυτά έχουν διατυπωθεί και να τον απειλούμε «δε θα γλυτώσεις από μας κ. Διοικητή», «θα πάρεις, θες δε θες, υπεύθυνη θέση», κλπ., κλπ.       

Κατά τη γνώμη μου εάν πρέπει να στείλουμε κάποιο έγγραφο θα πρέπει να γίνει με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και μόνο. Εγώ δεν έχω βάλει την υπογραφή μου σε κανένα από αυτά τα έγγραφα και επομένως διαμαρτύρομαι εντονότατα διότι δεν έχει την υπογραφή μου.

Εξάλλου κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οποιοδήποτε ΝΠΔΔ όπως ο ΕΦΚΑ κατ’ αρχάς υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε ένα 3μηνο και σε περίπτωση που δεν απαντήσει, τότε υπάρχουν οι προϋποθέσεις νομίμου διαδικασίας έγερσης χρηματικής αποζημιώσεως από ειδική επιτροπή που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Γραμματέας ως όργανα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σε αρχές τέτοια έγγραφα χωρίς να προϋπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ και της υπογραφής μου. Βεβαίως, είναι δικαίωμά τους, όπως έχω ξαναδιατυπώσει, να συντάσσουν τέτοια έγγραφα μεμονωμένα σαν άτομα και πολίτες αυτής της χώρας.  

                                                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ            

 

About Αθανάσιος Φιλιππίδης