ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ. 2/6/2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ. 2/6/2016

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στην περσινή Γ.Σ. τον Μάιο του 2015 το Δ.Σ. με την διάρθρωσή του :

Πρόεδρος                  : Κατσούλης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος           : Φιλιππίδης Αθανάσιος

Γεν. Γραμματέας       : Τσιβεριώτης Γρηγόριος

Γραμματέας               : Δούκας Κων/νος

Ταμίας                        : Καραπιστόλης Δημήτριος

Κοσμήτορας              : Παπασταυρίδης Παναγιώτης και

Σύμβουλοι                 : Τζατζάνης Κων/νος

Ζιώγας Χαράλαμπος και

Ρέττος Κων/νος

προέκυψε όπως θα αναφέρουμε πιο κάτω.

Οι  6 πρώτοι που αποτελούσαν και το Προεδρείο του Δ.Σ. ενυπόγραφα είχαν υπερψηφίσει τα τότε πεπραγμένα που υπερψηφίστηκαν και από το ανώτατο σώμα που είστε εσείς με τους τρείς τελευταίους που είναι εκπρόσωποι της Παν/κης να τα έχουν καταψηφίσει.                                                                                                                                                                                                    Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο Δ.Σ. προέκυψε ως εξής :

Στις 7 Νοεμβρίου  2013 έγιναν επαναληπτικές εκλογές γιατί από τις προηγούμενες υπήρξε αδυναμία συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. και έτσι οδηγηθήκαμε στις εκλογές αυτές.

Βρεθήκαμε μπροστά στο ίδιο αποτέλεσμα. Δύο συνδυασμοί και μία παράταξη η Παν/κη εκλέγουν από τρείς έδρες ο καθένας. Παρόλα αυτά και ευτυχώς για τις κρίσιμες καταστάσεις που επικρατούσαν, μέσα σε δυο επαναλαμβανόμενες Συνεδριάσεις στις 18 και 20 Νοεμβρίου 2013, καταφέραμε τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. με την σύμπραξη των δύο συνδυασμών  της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ και των ΜΑΧΙΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ.

Η παράταξη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ παρόλο που της προτάθηκε , να συμμετέχει σε ένα αντιπροσωπευτικό προεδρείο του Συλλόγου , δεν αποδέχθηκε την πρόταση και αρκέστηκε στον ρόλο της αντιπολίτευσης τον οποίο άσκησε με συνέπεια λέγοντας πάντα σε όλα όχι εκτός από τις πορείες με την σημαία του ΠΑΜΕ και προβαίνοντας και σε άλλες πονηριές ώστε να μπορεί σήμερα να κάνει εκλογές με εκλογικούς καταλόγους που συντάσσει και επιβάλει για έγκριση ο σύμβουλος Τζατζάνης παίζοντας τον ρόλο του Γεν. Γραμματέα της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

ΟΙ συνδυασμοί που συμπράξαμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ και ΜΑΧΙΜΟΙ καταλήξαμε εύκολα σε μία προγραμματική συμφωνία για να εκλέξουμε Προεδρείο και να προχωρήσουμε στην διοίκηση του Συλλόγου μας, αφού σε τελική ανάλυση και οι προεκλογικές δεσμεύσεις και των δυο ήταν σχεδόν ταυτόσημες και για τον λόγο αυτό στις παρούσες εκλογές της ΕΣΤΑΜΕΔΕ σας παρουσιάζουμε το μοναδικό ενιαίο ψηφοδέλτιο με το οποίο σας ζητάμε να μας εμπιστευτείτε.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που είναι εξαρτώμενοι από τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις και έγιναν ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ και οι ΜΑΧΙΜΟΙ που έγιναν ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ αφού είναι μέσα στην μάχη που υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε. Έτσι φτιάξαμε το ενιαίο ψηφοδέλτιο; ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΜΑΧΌΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΜΕΔΕ με το όποιο σας ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης σας

Παραθέτουμε ολόκληρη την Προγραμματική Συμφωνία και τις Επιτροπές δράσης που συγκροτήσαμε αν και πολλές ομολογουμένως δεν λειτούργησαν όπως ελπίσαμε και δεν πλαισιώθηκαν και με εσάς ως επικουρικά μέλη που καλέσαμε, γιατί ένα Δ.Σ. μόνο του δεν μπορεί να τα κάνει όλα.

Παρουσιάζουμε τον απολογισμό μας για το έτος 2015 και πάλι με βάσει όσα υποσχεθήκαμε και προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε βήμα προς βήμα με το πρόγραμμα δράσης που υπερψηφίστηκε από την προηγούμενη Γ.Σ. και αποτελούσε πλέον την εντολή του ανώτατου οργάνου που είσαστε εσείς που απαρτίζετε την Γ.Σ.

Σημειώνεται ότι στο υπό κρίση διάστημα του 2015 το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ  συνεδρίασε 13 φορές κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες. Στις 20 Ιανουαρίου, στις 25 Φεβρουαρίου, στις 18 Μαρτίου, στις 22 Απριλίου, στις 13 Μαΐου στις 24 Ιουνίου, στην 1  και στις 10 Ιουλίου, στις 7 και στις 20 Οκτωβρίου, στις 9 Νοεμβρίου και στις 2 και 14 Δεκεμβρίου.

Για κάθε μια από τις παραπάνω συνεδριάσεις έχουν τηρηθεί πλήρη πρακτικά με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα και υπάρχει επίσης συνοπτική καταγραφή των αντίστοιχων αποφάσεων που επίσης παραθέτουμε,  που κοινοποιούνται και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ενσωματώνονται τυχόν παρατηρήσεις τους, συνήθως πάντα από την Παν/κη.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το Προεδρείο καθ’ όλη αυτή την περίοδο τήρησε τον βασικό αυτοπροσδιορισμό των δυο συνδυασμών που συνέπραξαν για την επίτευξη του Προγράμματος Δράσης :

Την ελευθερία σκέψεων και ενεργειών χωρίς κηδεμονίες, εξαρτήσεις και σκοπιμότητες  από οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς ή κόμματα, αλλά και χωρίς πολιτικές και ατομικές στοχεύσεις.

Στις αρχές του χρόνου όπως φαίνεται και στις παρατιθέμενες αποφάσεις του Δ.Σ. αφού μας ζητήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο προτείναμε για τους εκπροσώπους των Συνταξιούχων στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΕΤΑΑ στα νέα Συμβούλια τους για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από δυο υποψήφιους για να επιλεγούν από το υπουργείο και πετύχαμε βέβαια στο ΤΣΜΕΔΕ να έχουμε τους κ. κ. Φιλιππίδη και αναπληρωτή Κατσούλη, αλλά στο ΕΤΑΑ δίπλα στον από παλαιά εκπρόσωπο των Συνταξιούχων τον κ. Καραπάνο από του γιατρούς,  επελέγη αναπληρωτής από τους μηχανικούς ο κ. Τσιβεριώτης.                    Τώρα, ακόμα και αυτό θεωρήθηκε από τους λασποεκτοξευτήρες ως προώθηση πουλημένων ημέτερων. Η κρίση δική σας.

Στην συνέχεια προσηλωμένοι στις ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ μας που σας είχαμε εξαγγείλει και υπερψηφίστηκαν στην Γ.Σ. του Μάιου του 2015 εντείναμε τις προσπάθειες μας για την επίτευξή τους και ειδικότερα :

1.Ο εκπρόσωπός μας στο ΤΣΜΕΔΕ με βάση αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν μεταξύ άλλων αντισυνταγματικό τον νόμο 4093/12 προέβη  σε εισήγηση του στο ΤΣΜΕΔΕ να εφαρμοσθούν οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της Χώρας στην ολομέλειά του, πράγμα που εγκρίθηκε και εκκρεμεί η γνωμάτευση της ολομέλειας της νομικής υπηρεσίας του ΤΣΜΕΔΕ και βλέπουμε και για τα αναδρομικά.

  1. Με βάση δικές μας ενέργειες αναγκάσαμε τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ήδη το ΕΤΑΑ έχει πάρει απόφαση να προβεί σε αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες από το κούρεμα των ομολόγων με το PSI και εκκρεμεί η επιλογή του κατάλληλου δικηγορικού γραφείου

3.Πιστοί στις εξαγγελίες μας που υπερψηφίστηκαν στην Γ.Σ. του Μαΐου του 2015 και αποτελούν εντολή σας για να εφαρμόσει  το Δ.Σ. παρά το ότι δεν μας άφησαν κάποιοι, που δεν θέλουν να γίνει τίποτα, να έχουμε την αντίστοιχη γραφειακή υποδομή με κάποιο υπάλληλο για να σας εξυπηρετεί, η Επιτροπή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΥ υπεύθυνη για τις αγωγές με συντονιστή τον Φιλιππίδη και μέλος του Δ.Σ. τον Τσιβεριώτη και επικουρικό μέλος τον συνάδελφο Κούγκα, με τιτάνια εθελοντική προσπάθεια εξυπηρέτησαν πλήθος από εσάς που θελήσατε να διεκδικήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας μέσω και της δικαστικής οδού και να δημιουργηθεί μια επώνυμη αγωνιστική κινητοποίηση που αριθμεί μέχρι τώρα τις 600 αγωγές και θα συνεχίσουμε, αν μας εκλέξετε και πάλι, να τις κάνουμε 1000 και 2000 όταν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στον δρόμο δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε, παρά τις προσπάθειες όλων μας ομόφωνα, πάνω από 10 με 15 άτομα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ασκήσαμε και αυτό το δικαίωμα. Και πιο ήταν το αποτέλεσμα από τους γνωστούς;                                                Να καννιβαλίσουν το συνάδελφο Κούγκα που έγινε Κούγκι και παραιτήθηκε, αφού προηγουμένως με πρωτοβουλία του είχε οργανώσει και εξοπλίσει ολόκληρο χώρο για να σας εξυπηρετεί  και να λασπολογήσουν τους Φιλιππίδη και Τσιβεριώτη θέτοντας εαυτούς πάνω από τις υπερψηφισθείσες από εσάς αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης που υπερψήφισαν για άλλη μια φορά από παλιά  ληφθείσες από Γ. Συνέλευση αποφάσεις για Αγωγές και διασύροντας τους  με κάθε τρόπο, διότι εκτελούν τις αποφάσεις σας ,που αυτοί καταψήφισαν γιατί δεν αρέσουν στις  κομματικές τους ιδεοληψίες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Στην κρίση σας και αυτοί και τα αίολα επιχειρήματά τους.

4.Συντονιστήκαμε με το ΤΕΕ και τους ενεργούς συναδέλφους μας και συντονίσαμε συνταξιούχους Γιατρούς και Δικηγόρους, που αν ήταν εδώ θα σας το επιβεβαίωναν, μέσω της συντονιστικής επιτροπής αγώνα που οργάνωσε το ΤΕΕ και συμμετείχαμε επί εβδομαδιαίας βάσεως σε αυτήν με τους Κατσούλη και Τσιβεριώτη, ώστε να συμμετέχουμε στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις Μηχανικών Γιατρών και Δικηγόρων και λοιπών κοινωνικών ομάδων. Μέχρι και με λεωφορείο του ΤΕΕ συντονιστήκαμε με τους συναδέλφους από την Πάτρα και βρέθηκαν μαζί μας στην Αθήνα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Έχοντας με αυτόν τον τρόπο και συνεχή ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό για τις εξελίξεις από τις συνεχείς επαφές του με Κατρούγκαλο και Πετρόπουλο, τους αρμόδιους για το ασφαλιστικό, μαζί με Δικηγόρους και Γιατρούς.                                                                                                                                                                                                                                                        Τα ομόφωνα αιτήματα από όλες τις πλευρές ήταν:                                                                                                                                         

α) Απόσυρση του νομοσχεδίου και διαβούλευση από την αρχή.                                                                                                                  

β) Αυτοτέλεια του ΕΤΑΑ του κοινού μας πλέον ταμείου με γιατρούς και δικηγόρους και                                                                                                                 

γ) Αποκατάσταση των απωλειών από το πρόσφατο PSI.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες όλων μας και κυρίως των πολλών και ισχυρών εν ενεργεία Μηχανικών, Γιατρών και Δικηγόρων, που οι τελευταίοι ακόμα και σήμερα για τρείς μήνες απεργούν ακόμα, δεν εισακουστήκαμε και το νομοσχέδιο πέρασε, ίσως με πιθανές δυσδιάκριτες υπέρ ημών προβλέψεις.

5.Με το νέο νομοσχέδιο χάσαμε και στην άλλη στόχευσή μας, που από την αρχή ξέραμε ότι είναι δίκαιο μεν δύσκολο δε. Να διεκδικήσουμε την διατήρηση των εσόδων από πόρους έργων και μελετών με την παύση θεώρησής τους ξαφνικά ότι είναι κοινωνικοί πόροι, ενώ είναι εισφορές των μηχανικών από την εργασία τους.

6.Κάναμε προσπάθειες για την βελτίωση των παρεχομένων από το ΤΣΜΕΔΕ υπηρεσιών και θέσαμε προ των ευθυνών της την τότε διοίκηση  με πρόεδρο τον Γαμβρίλη, για την καθυστέρηση της μετεγκατάστασης του ΤΣΜΕΔΕ στο από ετών έτοιμο νέο υπερσύγχρονο αρχιτεκτονικό κτίριο της Πλατείας Κλαυθμώνος, πράγμα που έγινε. Εκείνο που δυστυχώς παρά τις επίμονες και επίπονες προσπάθειές μας δεν έγινε και συναντήσαμε βράχο την άρνηση του τότε προέδρου Γαμβρίλη, είναι να περιληφθεί  και η δική μας στέγαση σ’ αυτό το κτίριο. Ο νέος πρόεδρος κ. Μακέδος φαίνεται πιο διαλλακτικός και ήδη μας παραχώρησε ανεπιφύλακτα το κτίριο της Κολοκοτρώνη 4 για την διεξαγωγή των εκλογών την Παρασκευή 3 Ιουνίου.

  1. Με υπερηφάνεια είδαμε οι προσπάθειές μας να καταργηθούν σιγά-σιγά οι μνημονιακοί νόμοι που μειώνουν τις συντάξεις μας δια της νομικής οδού, να στέφονται με επιτυχία, από αλλεπάλληλες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου του ΣτΕ που μας δικαιώνουν, ακριβώς με το σκεπτικό και την δικογραφία που υποβάλλει ο νομικός μας κ. Παυλάτος τις αγωγές των μελών μας στην δικαιοσύνη, οι οποίες αποφάσεις έρχονται αρωγοί για την θετική εκδίκαση των αγωγών, όταν ορισθούν οι πρώτες δικάσιμες πράγμα που πρέπει να γίνει στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου.
  2. Ένα άλλο που δεν έγινε είναι να πετύχουμε τον ορισμό από την Πολιτεία χρηματοοικονομικού συμβούλου για την ορθή εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΣΜΕΔΕ και θα δούμε τι θα γίνει τώρα με την ενοποίηση των Ταμείων την οποία θα αντιπαλέψουμε συντεταγμένα και με κάθε τρόπο.
  3. Το θλιβερό και καθοριστικό για τους πόρους και τις συντάξεις του Ταμείου μας είναι ότι όχι μόνο δεν αναβαθμίσθηκε η οικονομία του κλάδου μας, αλλά πάει από το κακό στο χειρότερο με ανεργία στα όρια της τρέλας ή μισθούς πείνας ή μαύρη και ανασφάλιστη εργασία με πλήθος μηχανικών, να μη μπορεί να είναι συνεπείς με τις ασφαλιστικές εισφορές του, ή να μη γράφονται, ή να διαγράφονται πολλοί από το Ταμείο.
  4. Στις ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ μας , που σας είχαμε θέσει στην Γ.Σ. την προηγούμενη και εσείς υπερψηφίσατε, στην παράγραφο με τον ίδιο αριθμό 10 λέγαμε: Να διαφυλάξουμε την αυτοτέλεια και να ισχυροποιήσουμε την Τράπεζα Αττικής ( που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου μας) ώστε να αρχίσει να είναι κερδοφόρος προς όφελος των μελών του ΤΣΜΕΔΕ. Και υπήρξε κερδοφόρος ακόμα και στο δυσμενές αυτό περιβάλλον.                                                                                                                                                                                                                     Αυτό ήταν η εντολή σας προς το Δ.Σ. για τις διεκδικήσεις μας στο υπόψη διαχειριστικό έτος και αυτό έκανε ο εκπρόσωπός μας στο ΤΣΜΕΔΕ κ. Φιλιππίδης υπερψηφίζοντας την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζάς μας, που αν δεν έκανε θα έπραττε ενάντια στις αποφάσεις του ανώτατου οργάνου μας που είσαστε εσείς.                                                                           Και καννιβαλίστικε και αυτός από αυτούς που βάζουν τις απόψεις τους πάνω από όλους και από όλα, γιατί δεν πείρε την συγκατάθεσή τους, που δεν θα του την έδιναν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Και για να τελειώνουμε επί τέλους με την παρεξήγηση Τράπεζα Αττικής γιατί εκτός της Παν/κης που για δικούς της λόγους δεν αρέσουν οι Τράπεζες, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που παρασύρονται από αυτούς και νομίζουν ότι ο ιδρώτας των εισφορών τους εξανεμίζεται με την Τράπεζα Αττικής.                                                                                                                       Ας κάνουμε λοιπόν εδώ μια υπόθεση εργασίας. Λένε ότι το ταμείο έχει βάλει 1 δις για την Τράπεζα συνολικά (πράγμα που δεν είναι έτσι, είναι 800 εκ. και έχουν βάλει και άλλοι επενδυτές, εμείς έχουμε το 52%).                                                                                                                                                                                                                                                                            Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι έστω και έτσι. Αν λοιπόν το 1 εκ. δεν είχε πάει στην Τράπεζα που θα ήτανε; Μήπως στην άλλη Τράπεζα που μας έφαγε με το PSI το 52% του αποθεματικού μας. Λοιπόν το 1 εκ. θα είχε γίνει ανεπίστρεπτα 480 εκ. τα οποία θα ήταν όπως τα υπόλοιπα αποθεματικά σε ομόλογα του Κράτους που λήγουν το 2041 και η αξία τους η σημερινή είναι στο 10 με 15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Δηλαδή θα είχαμε σήμερα σε άυλα χαρτάκια  480 εκ. Χ 15%=72 εκ. ευρώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Τι έχουμε με την επάρατη Τράπεζα;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Η κεφαλαιοποίηση, όχι η λογιστική αξία της, στο άθλιο χρηματιστήριο εχθές 1η Ιουνίου 2016 ήταν πάνω από τα 442 εκ.                                                                                    Πόσα είναι του Ταμείου μας; 442 εκ. Χ 52% που είναι το ποσοστό συμμετοχής μας ίσον 230 εκ. ευρώ.                                                                                                                   Δηλαδή αντί 72εκ. σε χαρτάκια, έχουμε 230 εκ. και μια ολόκληρη Τράπεζα με την υποδομή το δίκτυο και την περιουσία της, την μοναδική Ελληνική Τράπεζα γιατί οι άλλες για ένα παρά πέσανε σε ξένα χέρια . Ίσως και για αυτό και οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι να έχουν λυσσάξει.                                                                                           Μήπως θα ήταν καλά να είχαμε μερικές Τράπεζες ακόμα;                                                                                                                                                                                                                            Αλλά είναι και κάτι ακόμα που θα πρέπει να προσέξουμε!                                                                                                                                                                                                                                 Με ανόητες πράξεις θέτουμε σε κίνδυνο και τις ίδιες τις καταθέσεις των πελατών της Τράπεζας, που είναι και πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον, και εμείς σαν ΕΣΤΑΜΕΔΕ αποφασίσαμε να μεταφέρουμε το αποθεματικό μας από την Πειραιώς στη Αττικής.                                                                                                              Ας προσέξουν λοιπό όλοι αυτοί οι κύριοι  που διασύρουν την Τράπεζά μας.

Τέλος ας προχωρήσουμε και σε άλλα σημαντικά πράγματα που δυστυχώς βρήκαμε αντιδράσεις και δυσκολίες σε αυτά εκτός αλλά και εντός καμιά φορά.

Από τα σοβαρότερα θέματα είναι αυτά που αφορούν στην ίδια την υπόσταση της Ένωσής μας.                                                                                                                                                                          Σε προφορικές και γραπτές επαφές μας με την προηγούμενη διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εδώ και χρόνια συστέγασή μας στους χώρους του Ταμείου με την μεταστέγαση στο νέο κτίριο, συναντήσαμε αδιαπέραστο τείχος. Ο τότε Πρόεδρος Γαμβρίλης με κανένα τρόπο δεν μας ήθελε στο νέο κτίριο με πρόφαση δήθεν την έλλειψη χώρου.                        Πράγμα που και επιστημονικά σε προφορικές συναντήσεις και ειδικά ο κ. Τσιβεριώτης που ήταν μελετητής και γνώστης παρόμοιων κτιρίων ( π.χ. κτίριο Καρατζά της ΕΤΕ Αιόλου και Σοφοκλέους) του είχε παρουσιάσει, ότι αντί για 10 τετραγωνικά ανά υπάλληλο και μάλιστα που έχει σχέση με το κοινό, υπάρχει η σχέση 20 τ.μ./ υπάλληλο ακόμα και αυτοί που δεν έχουν σχέση με το κοινό οπότε αντιστοιχούν λιγότερα τετραγωνικά αν υπάλληλο.                                                                                                                                                                                                  Τίποτα βράχος ο Γαμβρίλης. Θα φύγω εγώ από εδώ για να έρθετε εσείς; Αυτή ήταν η άποψή του. Και σήμερα βρισκόμαστε ακόμα στο ίδιο γραφείο του παλαιού κτιρίου της Κολοκοτρώνη το οποίο όπως πληροφορούμαστε πρέπει να έχει ήδη νοικιασθεί.                                                                                                                                                                                                                                      Το μόνο που υπάρχει είναι η γραπτή διαβεβαίωση του Γαμβρίλη, ότι κάτι θα κάνει στα πλαίσια της αλληλεγγύης αλλά και της νομιμότητας, όπως γράφει και η προφορική πρόταση να στεγαστούμε σε  ένα χώρο του κτιρίου με πρόσβαση από την Ανθίμου Γαζή, αλλά τίποτα μέχρι τώρα. Ίσως με τον καινούργιο πρόεδρο να είναι οι συνθήκες ευνοϊκότερες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ακόμα πιο σπουδαίο ίσος το σπουδαιότερο, που λύνει όλα τα άλλα αιτήματά μας για την εύρυθμη λειτουργία του συνδικαλιστικού μας οργάνου, που δεν ικανοποιούνται, ακόμα και αυτό της στέγασης, εκτός του καταστατικού που δεν κατορθώσαμε ακόμα να αλλάξουμε αν και με την ύπαρξη αρμόδιας επιτροπής και εδώ θα πρέπει να δεσμευτούμε να το κάνουμε και με την βοήθεια ειδικών σε αυτό. Ποιο είναι;                                                                                                                                                                                                                                                                                   Η απόφασή μας που έχει εγκριθεί και από την προηγούμενη Γ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ αλλά και παλαιότερα από Γ.Σ. για την ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί τεχνικά, είναι η είσπραξη της συνδρομής του Συλλόγου που καθορίσαμε στο συμβολικό ποσό του 1 ευρώ το μήνα από την σύνταξη.                                                                             Και ενώ υπάρχει και νόμος του κράτους από παλαιά που υποχρεώνει τους Φ.Κ.Α. να κρατούν από τα μέλη και να αποδίδουν στο συνδικαλιστικό τους όργανο την εκάστοτε εισφορά τους, έχουμε βρει και σε αυτό ακόμα δυσκολίες μέχρι τώρα. Ίσως να μας φοβούνται και να μη μας θέλουν ισχυρούς και ανεξάρτητους οικονομικά.                                                                                        Μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας κ. Φιλιππίδης ότι παρουσία του Προέδρου κ. Μακέδου και του νομικού του ΤΣΜΕΔΕ κ. Σπινέλη δόθηκε εντολή να προχωρήσει ή υλοποίηση της ήδη από παλαιά  απόφασης της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ για το θέμα αυτό. Θα το κυνηγήσουμε μέχρι τελικής εφαρμογής. Διότι λύνει τα πάντα:                                                                                                                1. Η αναγκαστική λόγω ανέχειας απαράδεκτη εξάρτησή μας από το ΤΣΜΕΔΕ που μας παρέχει μέχρι τώρα στέγη, φως, νερό, τηλέφωνο, ιντερνέτ, καθαριότητα, έπιπλα οικιοθελώς και παντελώς δωρεάν και φτάνει στα όρια της διαπλοκής, αφού πώς να συγκρουστείς αν χρειασθεί μέχρις εσχάτων με αυτόν από τον οποίο εξαρτάσαι σε τέτοιο βαθμό. Θα μπορούσαμε να του προτείνουμε ένα ενοίκιο να μην τον έχουμε ανάγκη τόσο.                                                                                                                                                                                                                              2.Καταργείται η ανύπαρκτη γραφειακή μας υποδομή για την είσπραξη των εισφορών με περιφερόμενα από χέρι σε χέρι μπλοκάκια και αναζήτηση του Ταμία για να του δοθούν τα χρήματα που έχουν εισπράξει διάφοροι, χωρίς να έχουν και την απαραίτητη ενημέρωση του κατάλογου των μελών και τι χρωστάει ο καθένας.                                                                                                 3.Καλύπτει το Πανελλαδικό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ που θέλουμε και οργανωτικά να δημιουργήσουμε αλλά και τώρα ακόμα, ποιος θα έρθει από την επαρχεία να πληρώσει την εισφορά του; και αν θα βρει το γραφείο ανοικτό για να το κάνει. Ένα δύο τακτικά μέλη μπορεί να πηγαίνουν στην τράπεζα και να καταθέτουν την εισφορά τους και κανένας άλλος, αφού και εμείς οι Αθηναίοι ξεχνάμε να ήμαστε ενήμεροι ταμιακά.                                                                                                                                                                                                                                                                      4.Κάνει γνωστή την ύπαρξη του Συλλόγου μας σε όλους τους νέους συνταξιούχους σε όλη την Ελλάδα, αφού θα προβλέπεται μέσα στα διάφορα έντυπα που απαιτούνται για την σύνταξη να δίνεται και μία αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο, όσοι θέλουν και η αντίστοιχη εξουσιοδότηση για την είσπραξη της εισφοράς, μέχρι να το εντάξουμε αυτό και στο νέο καταστατικό, όπως το έχουν άλλοι σοβαροί Σύλλογοι.

  1. Θα έχουμε την δυνατότητα για μια πραγματική οργάνωση γραφείου με τα σύγχρονα οργανωτικά μέσα και την τήρηση της γραμματειακής υποδομής από τουλάχιστον ένα έμμισθο πρόσωπο, που θα είναι στο γραφείο επί καθημερινής βάσεως και ωραρίου για να εξυπηρετεί τα μέλη και όχι αυτό να το κάνουν και μόνο λίγα από τα μέλη του Δ.Σ. βλέπε Φιλιππίδης, Τσιβεριώτης, Κατσούλης και ένα δύο επικουρικά μέλη όπως Κούγκας κατ’ εξοχή ή Στάμος και γιατί να μη πούμε και ονόματα και αν ξεχάσαμε κάποιον να μας το πει εδώ. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε χρόνο για πιο επιτελική δουλειά και να μένουν σοβαρά θέματα πίσω.                                                                                                                                                             6. Αλλά μην πάμε μακριά ακόμα και αυτό το μητρώο των μελών που τόσο έχουμε αγωνισθεί να αποκτήσουμε από το ΤΣΜΕΔΕ και δεν μας το δίνει με πρόφαση δήθεν προσωπικών δεδομένων ενώ το ΤΕΕ το κάνει πάντα και μάλιστα πρόσφατα, λες και είναι σε άλλη Χώρα, λύνεται αυτομάτως και μάλιστα με την ενημερότητα των μελών και αυτήν ακόμα την ύπαρξή τους σ’ αυτή την ζωή.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Το μητρώο του ΤΕΕ που κατ’ ανάγκη χρησιμοποιείται είναι τελείως λάθος για πολλούς λόγους και δεν αποτελεί εγγύηση εγκυρότητας και για αυτούς ακόμα τους σημερινούς καταλόγους και τους εκλογικούς για τις αυριανές εκλογές. Καταναλώθηκε τεράστια ενέργεια από πολλούς και μεγάλη συζήτηση στα τελευταία Δ.Σ. για την έγκυρη και έγκαιρη σύνταξη του μητρώου με τις ενημερότητες και δυστυχώς τίποτα δεν το εγγυάται. Αντί αυτού τι θα είχαμε; Αυτόματη ενημέρωση από τον συνταξιοδοτικό φορέα υποχρεωτικά και χωρίς προφάσεις προσωπικών δεδομένων αφού τα έχουμε ήδη με τις αιτήσεις εγγραφής των μελών και φυσικά την αυτόματη εγγύηση της ταμιακής ενημερότητάς τους και δεν θα υπήρχε σήμερα  έξω και αύριο καθυστέρηση με το πλήρωσες δεν πλήρωσες, πλήρωσε και ποιες χρονιές θα πληρώσεις και ο άλλος το σκέπτεται, σου λέει θα πάω και θα βάλω και το χέρι στην τσέπη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7. Έχοντας εξασφαλίσει την οικονομική μας υπόσταση και έχοντας αποβάλει και τα βαρίδια που δεν μας το επιτρέπουν,(σε  αυτό θα πρέπει να βοηθήσετε και εσείς με την ψήφο σας) θα μπορούμε να έχουμε, που είναι αδιανόητο να μην έχουμε, έγκριτους νομικούς συμβούλους, όπως έχουν άλλοι σοβαροί ιστορικοί σύλλογοι συνταξιούχων, σε μια τόσο κρίσιμη για το μέλλον περίοδο να μας συμβουλεύσουν με τις δικές μας ιδιαιτερότητες που έχει το Ταμείο μας τι πρέπει να κάνουμε με κάθε νόμιμο βέβαια τρόπο.

Τέλος να πούμε ότι στην προσπάθεια μας να κινήσουμε και θέματα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου μας, που λιμνάζουν, πέραν του ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας ειδικός σε αυτά ορισμένος από την Πολιτεία, βρήκαμε και πάλι εμπόδια κυρίως από τον προηγούμενο πρόεδρο του ΕΤΑΑ κ. Σελιανάκη που θεωρούσε ότι το ακίνητο Αξελού π.χ. στον Πειραιά είναι δικής του δικαιοδοσίας και δεν επιτρέπει ούτε σε εμάς ούτε στο ΤΣΜΕΔΕ να ασχολείται με αυτό.                                                                                                                                                                                 Το ενδιαφέρον και οι προσπάθειές μας για το συγκεκριμένο ακίνητο είναι αποτυπωμένες στην αλληλογραφία μας με το ΤΣΜΕΔΕ και στο ότι είχαμε συγκροτήσει ειδική επιτροπή για το θέμα αυτό από συστάσεως αυτού του Δ.Σ.

Είμαστε σε επαφή και με τους δύο άλλους συλλόγους των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ υγειονομικούς και δικηγόρους για τον κοινό μας στόχο την δημιουργία μιας μορφής συντονιστικού οργάνου για κοινή δράση ή και ένα δευτεροβάθμιο οργανισμό που θα περιλαμβάνει και τους τρείς συλλόγους.

Θα συνεχισθεί η προσπάθειά μας να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ, όχι μόνο για την ενδυνάμωση της οργανωμένης φωνής μας, αλλά και για την ανάδειξη νέων στελεχών για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων μας.

Τέλος δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για την επιδίωξη της κατά το δυνατόν παρέμβασής μας:

* Στην ανάταξη της πραγματικής οικονομίας της Χώρας.

*Την διαμόρφωση του επιπέδου και του περιεχομένου της Δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

*Την διαφύλαξη και ανάδειξη της Ελληνικής κληρονομιάς και του Ελληνικού πολιτισμού.

*Τον σχεδιασμό Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συνάδελφοι θα πρέπει να βάλετε καλά στον νου σας ότι αυτόματα από μόνα τους δεν γίνονται τίποτα. Και ένα Δ.Σ. όσο καλές προθέσεις και αν έχει και τις όποιες ικανότητες να τις προωθήσει, δεν αρκεί. Θα πρέπει όλοι μαζί να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Εμείς δεν νομοθετούμε, δεν αποφασίζουμε, δεν ψηφίζουμε για περικοπές ή όχι. Το μόνο που μπορούμε και επιβάλλεται να κάνουμε είναι να δείξουμε τον δρόμο στα μέλη μας. Να είμαστε ενήμεροι για τις εξελίξεις και τι πρέπει να κάνουμε και να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τα μέλη μας ακόμα και σε πιο αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες για την λήψη αποφάσεων χωρίς να θέλουμε να μετακυλήσουμε την ευθύνη σε εσάς.

Δεν νοείται από τις 30.000 συνταξιούχους να συγκεντρώνονται το πολύ 450 άτομα και αυτό μόνο για να ψηφίσουν και να φύγουν αδιαφορώντας και μη συμμετέχοντας μετά  σε τίποτα. Δεν μπορεί να συνεχισθεί έτσι. Ίσως φταίμε και εμείς που δεν μπορέσαμε να ενθουσιάσουμε τον κόσμο, που έχει πέσει σε μια μοιρολατρική κατάθλιψη, που κοντεύει να κυριέψει όλους μας. Αλλά αυτό είναι η σίγουρη καταστροφή.

Η μόνη μάχη που είναι σίγουρο ότι θα χαθεί είναι αυτή που δεν δίνεται ποτέ.

Εμείς ήμαστε μαχόμενοι και ακομμάτιστοι και σας καλούμε σε επιστράτευση να πολεμήσουμε μαζί και θα την δώσουμε την μάχη και ας χάσουμε.                                               Θα έχουμε πέσει τουλάχιστον ηρωικά και όχι άμαχοι στον καναπέ.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΑΣ

ΚΑΙ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       :  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       :  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ