Διαμαρτυρία για αδικαιολόγητη καθυστέρηση χορήγησης του εφάπαξ από το Τ.Π.Ε.Δ.Ε προς τους συνταξιούχους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε

ΔΟΥΡΙΔΟΣ 22 ΑΘΗΝΑ 11634

2107247586- FAX 2107220427

6932346012

 

 

 

 

Αθήνα 9-12-2015

 

Προς           Ε.Σ.Τ.Α.Μ.Ε.Δ.Ε

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   Διαμαρτυρία  για αδικαιολόγητη    καθυστέρηση     χορήγησης του   εφάπαξ

               από     το     Τ.Π.Ε.Δ.Ε    προς τους   συνταξιούχους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε  

 

 

     Το   Ταμείο   Προνοίας   Εργοληπτών   Δημοσίων   Έργων     καθυστερεί την χορήγηση του εφάπαξ   αρκετούς μήνες μετά την   συνταξιοδότηση τους από το ΤΣΜΕΔΕ , των ασφαλισμένων σε αυτό   μηχανικών εργοληπτών δημοσίων έργων   ,   με διάφορες ανυπόστατες δικαιολογίες , απαιτώντας από τους δικαιούχους να υποβάλουν νέα αίτηση με τα ίδια δικαιολογητικά , πού είχαν υποβάλει προς το ΤΣΜΕΔΕ   ενώ αρχικά είχε ανακοινώσει ότι δεν απαιτείτο   ξεχωριστή αίτηση προς αυτό   δεδομένου ότι με την προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησής τους από το ΤΣΜΕΔΕ   θα λάβουν και το εφάπαξ   το οποίο   είναι μειωμένο   από το 2011   κατά 83% !

ή ακόμη  προφασίζεται η Δ/νση του ότι δεν έχει επαρκές προσωπικό για να ελέγξει   τα  δικαιολογητικά    !   ή   ότι   δεν επαρκούν τα αποθεματικά   τού Ταμείου να εξυπηρετήσουν    όλους τους   δικαιούχους   !

   Δηλαδή ενας ασφαλισμένος με 35   έτη , πού δικαιούτο να λάβει 35.000,00 ευρώ σήμερα μετά την περικοπή   του εφάπαξ   θα λάβει   5.000,00   ευρώ   , ποσό πού δεν αντιστοιχεί ούτε στη συνολική εισφορά , πού έχει καταβάλει στο ΤΠΕΔΕ αλλά και στις κρατήσεις 1%   επι των πιστοποιήσεων   εκτελεσμένων εργασιών  

   Και   ενώ καθυστερεί να καταβάλει   τά   κουρεμένα εφάπαξ στους δικαιούχους συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , της   πολυδιαφημισμένης αυτό τον καιρό , ATTICA   BANK   , τζογάροντας   ουσιαστικά τα ελάχιστα απομένοντα   χρήματα τού εφάπαξ   των ασφαλισμένων , πού περιμένουν όπως και ο υποφαινόμενος  επι 30 και πλέον μήνες   να τα   εισπράξουν

   Άμεση   υποχρέωσή   μας ως ΕΣΤΑΜΕΔΕ να   διαμαρτυρηθούμε   προς την Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ και ΤΠΕΔΕ   για αυτή την περίεργη και εντελώς αδικαιολόγητη καθυστέρηση     στην καταβολή   του εφάπαξ   στους συνταξιούχους συναδέλφους

 

Ο   καταγγέλων   και σύμβουλος   ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ