ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΛΕΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ, ΜΕΛΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΚΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

1.Παραλαβή σχετικής αιτήσεως από τα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ Κολοκοτρώνη 4  (2ος όροφος). Υποβολή της αιτήσεως στο πρωτόκολλο ( στον 3ο  όροφο). Αφήνουμε ένα αντίγραφο στο γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ .

2.Παραλλαβή των μηνιαίων εκκαθαριστικών, με βάση τα οποία βεβαιώνονται οι περικοπές από το 2010 μέχρι σήμερα, από το τμήμα συντάξεων στο ισόγειο.

3.Παραλαβή από την κα Σάββα ( 3ος όροφος) βεβαίωσης, για το ποσό της σημερινής  σύνταξης και τους νόμους βάση των οποίων έγιναν οι περικοπές.

Αυτά καθώς και τα της παραγράφου 2 επικυρώνονται από τον Διευθυντή κ. Καραγιαννάκη  (2ος όροφος) και αποτελούν την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

4.Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπης κατάστασης, όπου θα αναγραφούν και θα αθροιστούν κατά έτος οι μηνιαίες περικοπές των συντάξεων.

5.Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπου όπου θα αναγραφούν τα στοιχεία του ενάγοντος.

6. Δημιουργία και περιεχόμενο Φακέλου για τον Δικηγόρο

α)Τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 που αποτελούν την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στην υποβληθείσα αίτηση

β) Η κατάσταση με τα αθροίσματα των κρατήσεων

γ) Το έντυπο με τα στοιχεία του ενάγοντος

δ) Ένα αντίγραφο της ή των αποφάσεων συνταξιοδότησης του ενδιαφερόμενου.

ε) Υπογραφή Συμφωνητικού με Δικηγόρο

Τα πιο πάνω υποβάλλονται όλα στο γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και τότε μόνο αφού, είναι έτσι πλήρης ο φάκελος, πληρώνει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος 50 ευρώ που αποδίδονται στον Δικηγόρο, υπογράφει σε δύο αντίγραφα το εργολαβικό με τον Δικηγόρο, παίρνει την απόδειξη πληρωμής και ο φάκελος προωθείται μαζί με τα 50 ευρώ από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ στο Δικηγόρο για εκτέλεση της αγωγής ανά ομάδες των 50 ατόμων.

ΕΝΤΥΠΑ

 answer sheet

 

answer sheet_0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 answer sheet_0010

 

answer sheet_0005

 

answer sheet_0006

 

answer sheet_0007

 

answer sheet_0008

 

answer sheet_0009

 

answer sheet_0002

 

answer sheet_0003

 

answer sheet_0004