Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018

«Διαδικασία για την κατάθεση αγωγής κατά ΤΣΜΕΔΕ για την ανάκτηση των περικοπών των συντάξεων μας από το 2010 μέχρι σήμερα».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 11/5/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία για την κατάθεση αγωγής κατά ΤΣΜΕΔΕ για την
ανάκτηση των περικοπών των συντάξεων μας από το 2010 μέχρι

σήμερα».

 

Καλούνται οι συν/χοι μας να περάσουν από το γραφείο μας, να

ενημερωθούν για την διαδικασία και για να καταθέσουν την αγωγή τους.

 

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

 

  1. Παραλαβή σχετικής αιτήσεως από τα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4 (2ος όροφος). Υποβολή της αιτήσεως στο πρωτόκολλο (στον 3ο όροφο). Αφήνουμε ένα αντίγραφο στο γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
  2. Παραλαβή των μηναίων εκκαθαριστικών, με βάση τα οποία βεβαιώνονται οι περικοπές από το 2010 μέχρι σήμερα, από το τμήμα συντάξεων στο ισόγειο.
  3. Παραλαβή από την κ. Σάββα (3ος όροφος) βεβαίωσης, για το ποσό της σημερινής σύνταξης και τους νόμους βάσει των οποίων έγιναν οι περικοπές.

Αυτά καθώς και τα της παραγράφου 2 επικυρώνονται από τον Διευθυντή κ. Καραγιαννάκη (2ος όροφος) και αποτελούν την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

    Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

 

  1. Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπης κατάστασης, όπου θα αναγραφούν και θα αθροιστούν κατά έτος οι μηνιαίες περικοπές των συντάξεων.
  2. Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπου όπου θα αναγραφούν τα στοιχεία του ενάγοντος.
  3. Δημιουργία και περιεχόμενο φακέλου για τον Δικηγόρο.

 

α)   Τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 που αποτελούν την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στην υποβληθείσα αίτηση.

β)   Η κατάσταση με τα αθροίσματα των κρατήσεων.

γ)   Το έντυπο με τα στοιχεία του ενάγοντος.

δ)   Ένα αντίγραφο της ή των αποφάσεων συνταξιοδότησης του ενδιαφερομένου.

 

Τα πιο πάνω υποβάλλονται όλα στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και τότε μόνο αφού, είναι έτσι πλήρης ο φάκελος, πληρώνει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος 50 Ευρώ που αποδίδονται στον Δικηγόρο, υπογράφει σε δύο αντίγραφα το εργολαβικό με τον Δικηγόρο, παίρνει την απόδειξη πληρωμής και ο φάκελος προωθείται με τα 50 Ευρώ από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ στο Δικηγόρο για εκτέλεση της εντολής.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΣτΕ τελευταία απεφάνθη ότι ο νόμος 4093/2012 είναι αντισυνταγματικός. Η απόφαση καθαρογράφεται και όταν την πάρουμε θα σας την κοινοποιήσουμε με οδηγίες για να γνωρίσετε τα οικονομικά ωφελήματα της απόφασης.

Με την ευκαιρία αυτή σας προτρέπουμε να εισέρχεστε συχνά στο site [estamede.gr] ώστε να είστε πάντα ενήμεροι στα δρώμενα και τις ενέργειές μας.

 

                                                 Με Εκτίμηση

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 Ι. Κατσούλης                                               Γρηγόρης Τσιβεριώτης

 Πολιτικός Μηχανικός                              Αρχιτέκτων              

6972820575                                                  6976778713

 

 

 

                                          

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)