«Διαδικασία για την κατάθεση αγωγής κατά ΤΣΜΕΔΕ για την

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ
ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 21/5/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία για την κατάθεση αγωγής κατά ΤΣΜΕΔΕ για την
περικοπή των συντάξεων των συν/χων του ΤΣΜΕΔΕ από το
2010 μέχρι σήμερα
».

΄Οπως είναι γνωστό ο μόνος τρόπος για να αντισταθούμε, στις περικοπές των συντάξεών μας, είναι να εγείρουμε αγωγές για να πάρουμε πίσω όσα μας έκοψαν από τις συντάξεις μας. ΄Ετσι σας ενημερώνω να έλθετε αμέσως στα γραφεία του Συλλόγου και να ακολουθήσετε την διαδικασία που απαιτείται. ΄Ετσι:

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

  1. Παραλαβή σχετικής αιτήσεως από τα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4 (2ος όροφος). Υποβολή της αιτήσεως στο πρωτόκολλο (στον 3ο όροφο). Αφήνουμε ένα αντίγραφο στο γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
  2. Παραλαβή των μηναίων εκκαθαριστικών, με βάση τα οποία βεβαιώνονται οι περικοπές από το 2010 μέχρι σήμερα, από το τμήμα συντάξεων στο ισόγειο.
  3. Παραλαβή από την κ. Σάββα (3ος όροφος) βεβαίωσης, για το ποσό της σημερινής σύνταξης και τους νόμους βάσει των οποίων έγιναν οι περικοπές.

Αυτά καθώς και τα της παραγράφου 2 επικυρώνονται από τον Διευθυντή κ. Καραγιαννάκη (2ος όροφος) και αποτελούν την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

  1. Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπης κατάστασης, όπου θα αναγραφούν και θα αθροιστούν κατά έτος οι μηνιαίες περικοπές των συντάξεων.
  2. Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπου όπου θα αναγραφούν τα στοιχεία του ενάγοντος.
  3. Δημιουργία και περιεχόμενο φακέλου για τον Δικηγόρο.
  4. Να έχετε υπόψη σας ότι μέχρι σήμερα ήδη 300 συν/χοι έχουν υποβάλλει την αγωγή των. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι τελευταία το ΣτΕ εξέδωσε σχετική απόφαση ότι ο ν. 4093/2012 είναι αντισυνταγματικός και τούτο σημαίνει ότι θα ωφεληθούμε περίπου 250 Ευρώ τον μήνα, όταν καθαρογραφεί και την κοινοποιήσουμε με δικαστικό επιμελητή στο ΤΣΜΕΔΕ.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ