Διαδικασία για την κατάθεση αγωγής κατά ΤΣΜΕΔΕ για την περικοπή των συντάξεων των συν/χων του ΤΣΜΕΔΕ από το 2010 μέχρι σήμερα

Καλούνται οι συν/χοι μας να περάσουν από τα γραφεία μας για να συμφωνήσουν στην διαδικασία για να καταθέσουν την αγωγή των.

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

  1. Παραλαβή σχετικής αιτήσεως από τα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4 (2ος όροφος). Υποβολή της αιτήσεως στο πρωτόκολλο (στον 3ο όροφο). Αφήνουμε ένα αντίγραφο στο γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
  2. Παραλαβή των μηναίων εκκαθαριστικών, με βάση τα οποία βεβαιώνονται οι περικοπές από το 2010 μέχρι σήμερα, από το τμήμα συντάξεων στο ισόγειο.
  3. Παραλαβή από την κ. Σάββα (3ος όροφος) βεβαίωσης, για το ποσό της σημερινής σύνταξης και τους νόμους βάσει των οποίων έγιναν οι περικοπές.

Αυτά καθώς και τα της παραγράφου 2 επικυρώνονται από τον Διευθυντή κ. Καραγιαννάκη (2ος όροφος) και αποτελούν την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

  1. Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπης κατάστασης, όπου θα αναγραφούν και θα αθροιστούν κατά έτος οι μηνιαίες περικοπές των συντάξεων.
  2. Παραλαβή από το γραφείο της ΕΣΤΑΜΕΔΕ έντυπου όπου θα αναγραφούν τα στοιχεία του ενάγοντος.
  3. Δημιουργία και περιεχόμενο φακέλου για τον Δικηγόρο.

 

α)   Τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 που αποτελούν την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στην υποβληθείσα αίτηση.

β)   Η κατάσταση με τα αθροίσματα των κρατήσεων.

γ)   Το έντυπο με τα στοιχεία του ενάγοντος.

δ)   Ένα αντίγραφο της ή των αποφάσεων συνταξιοδότησης του ενδιαφερομένου.

Τα πιο πάνω υποβάλλονται όλα στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και τότε μόνο αφού, είναι έτσι πλήρης ο φάκελος, πληρώνει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος 50 Ευρώ που αποδίδονται στον Δικηγόρο, υπογράφει σε δύο αντίγραφα το εργολαβικό με τον Δικηγόρο, παίρνει την απόδειξη πληρωμής και ο φάκελος προωθείτσι με τα 50 Ευρώ από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ στο Δικηγόρο για εκτέλεση της εντολής.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΣτΕ τελευταία απεφάνθη ότι ο νόμος 4093/2012 είναι αντισυνταγματικός. Η απόφαση καθαρογράφεται και όταν την πάρουμε θα σας την κοινοποιήσουμε με οδηγίες για να γνωρίσετε τα οικονομικά ωφελήματα της απόφασης. Θα αυξάνεται από εδώ και πέρα η σύνταξή σας κατά 300 Ευρώ περίπου ανάλογα με το ποσό της συντάξεως που παίρνατε.

Είμαστε  ανοικτοί καθημερινά από 11.00 π.μ. – 13.00 μ. και πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε.

Με την ευκαιρία αυτή σας παρακαλούμε να εισέρχεστε και στο site  estamede. gr  ώστε να είστε πάντα ενήμεροι στα δρώμενα και τις ενέργειές μας.

 

                                                             Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

                                                                      Τηλ.:  6976 400698