Δίκη Πανεπιστημονικής για τα emails

Συνάδελφοι,

Την 3/4/19 διεξήχθη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η δίκη των τριών μελών ΔΣ Λεμπέση, Λυγιαζή, Τσουρουνάκη της Πανεπιστημονικής κατά των Προέδρου Δούκα, Γεν. Γραμματέα Σκαμάγκα, Γραμματέα Καραπιστόλη, Ταμία Τσιβεριώτη, που ζητούσαν να ορισθεί μέρα για γνώση των βιβλίων του σωματείου και λήψη αντιγράφων τους ως και λήψη των στοιχείων επικοινωνίας των μελών από το μητρώο και καταδίκη στη δικαστική δαπάνη.

Η απόφαση εκδόθηκε την 4/4/19 και ήταν ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΉ για την Πανεπιστημονική που οφείλει να καταβάλει τη δικαστική δαπάνη για να μη τη χρεωθεί το σωματείο των συνταξιούχων μας.

Συναφής και η προηγούμενη αναφορά μας σε σας με τίτλο Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ Βλ. στην ιστοσελίδα μας www.estamede.gr