Κατσούλης – Γιατί επιτροπές εργασίας της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

Ι.Α.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Την ημέρα των εκλογών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ τον Νοέμβριο του 2013 είχα πει μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία 40 χρόνια η πολιτική των Κυβερνήσεων της Χώρας οδήγησε:

1. Στην πλήρη αδρανοποίηση των Μηχανικών που αποτελούν το πλέον έμπειρο και δυναμικό τμήμα της Χώρας, από το οποίο εξαρτάται η οργάνωση, η ανάπτυξη, η επιβίωσή της και η ευμάρειά της.

2. Στην πλήρη καταστροφή της Πραγματικής Οικονομίας της Χώρας και την υπαγωγή της στους Τοκογλύφους και στις Πολυεθνικές τους.

Είναι απαράδεκτος και αναξιοπρεπής ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στον χειρισμό που δεχόμαστε.

Είναι απαράδεκτη η απαξίωση μας και η συντριβή της προσωπικότητάς μας.

Είναι απαράδεκτη η προσβολή της νοημοσύνης και της αξιοπρέπειάς μας.

Οφείλουμε στον εαυτό μας, στα παιδιά μας και στην πατρίδα να ανακτήσουμε την μαχητικότητά μας.

Ας αρχίσουμε από αυτόν εδώ τον χώρο που είναι δικός μας.

Η κομματοκρατία, έχοντας ιππεύσει επί του κράτους, μετέβαλε την πολιτική τάξη σε υπηρέτη των Τοκογλύφων και σε δυνάστη ολόκληρης της κοινωνίας.

Η σημερινή κρίση είναι χαρακτηριστική και αποτελεί το νομοτελειακό αποτέλεσμα της αλυσίδας των καταστροφών που επισώρευσε η δυναστική κομματοκρατία στον ελληνισμό, η οποία, τη φορά αυτή, απειλεί την ίδια την ύπαρξή του.

Ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να επιτευχθεί σταδιακά η οπαδοποίηση (κομματοποίηση), η κοπαδοποίηση, η ορνιθοποίηση και τελικά η πολτοποίηση ολόκληρου του πληθυσμού ήταν και είναι ο αποκλεισμός του από την πραγματική γνώση της Ελληνικής Κληρονομιάς και του Ελληνικού Πολιτισμού.
Σήμερα, οι Έλληνες βρίσκονται στην τελευταία φάση της πολτοποίησης.
Θα ακολουθήσουν οι φάσεις ομογενοποίησης, αποστείρωσης και παστερίωσης.

Θεωρώ ότι οι Μηχανικοί ως καθ’ ύλην αρμόδιοι για την ανάπτυξη της Πραγματικής Οικονομίας της Χώρας (από την οποία εξαρτάται και η σύνταξή μας και το μέλλον των παιδιών μας και της Χώρας μας), έχουν καθήκον να ενεργοποιηθούν στις παρακάτω δραστηριότητες και επιτροπές:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Επικοινωνίας και αλληλοεκπαίδευσης προβληματισμένων και σκεπτόμενων.
2. Ανάταξης του συλλογικού ψυχισμού και της συλλογικής διανόησης όλων μας.
3. Κατανόησης και Ανασύστασης της Ελληνικής Κληρονομιάς, προκειμένου να ξαναφέρουμε τον Πολιτισμό στην χώρα μας.
4. Πλήρους κατανόησης των Μηχανισμών Λειτουργίας της Ολιγαρχίας, η οποία έχει δημιουργήσει και μας έχει επιβάλλει το Μόρφωμα Αφέντες – Δούλοι μέσα στο οποίο ζούμε όλοι και το οποίο υφιστάμεθα άπαντες.

5. Μόνο η Ελληνική Δημοκρατία εξασφαλίζει την συμμετοχή του πληθυσμού στα κοινά και απαγορεύει την δημιουργία του εκτρώματος Αφέντες – Δούλοι.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ.

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τζατζάνης-Φιλιππίδης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος – Γκόνης Κώστας –Κούγκας Δημήτρης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης Αθανάσιος

3. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ηλιοπύρη -Τσιβεριώτης-Φιλιππίδης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαρελίδης Νίκος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος – Κατσούλης – Φιλιππίδης – Καραπιστόλης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος – Γκόνης Κώστας – Κατσιγιάννης Κώστας–Κούγκας Δημήτρης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αγγελόπουλος Χρήστος

5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ.

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Κατσούλης – Ηλιοπύρη

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μελάς Σπύρος, – Τσοχαλής Κώστας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Φιλιππίδης Αθανάσιος

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Αγγελόπουλος – Τσιβεριώτης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σφακιανάκης Στέλιος, Βαμβακούσης Γιώργος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

7. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Αγγελόπουλος – Τσιβεριώτης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαμβακούσης Γιώργος–Κούγκας Δημήτρης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος – Ηλιοπύρη – Τσιβεριώτης – Φιλιππίδης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Φωτεινού Μάγδα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

9. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Τσιβεριώτης – Φιλιππίδης – Κατσούλης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιβεριώτης Γρηγόρης

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Αγγελόπουλος – Κατσούλης- Φιλιππίδης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

11. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 600 εκ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Ηλιοπύρη

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος Νίκος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Φιλιππίδης – Ηλιοπύρη

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κατσιγιάννης – Γκόνης – Δούκας – Βαμβακούσης – Μαραγκός

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καραπιστόλης Δημήτρης

13. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης – Αγγελόπουλος – Ηλιοπύρη

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πετράτος – Βαρελίδης – Γκόνης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηλιοπύρη Μαργαρίτα

14. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Δούκας – Γκόνης – Κατσιγιάννης – Μαραγκός – Μαρκάτος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

15. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Τσιβεριώτης – Καραπιστόλης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κατσιγιάννης – Φωτεινού – Γκόνης – Μπάτσος Δημήτρης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

16. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης– Καραπιστόλης – Τσιβεριώτης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βαμβακούσης – Δούκας – Μαρκάτος – Γκόνης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

17. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ, ΜΕΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Καραπιστόλης – Τσιβεριώτης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Γκόνης – Δούκας – Μαρκάτος – Βαμβακούσης–Κούγκας –Τσατσανίφου Φωτεινή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

18. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Κατσούλης – Τσιβεριώτης

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μαρκάτος – Βαμβακούσης – Γκόνης – Φωτεινού – Δούκας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κατσούλης Ιωάννης

19. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Φιλιππίδης Αθανάσιος, Κατσούλης Ιωάννης, Αγγελόπουλος Χρήστος

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αγγελόπουλος Χρήστος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ:

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ KAI ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ.

Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

Γ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ (PERT, CPM) ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟ Δ.Σ. ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥΣ.

Δ. ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

3. ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ.

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΕΣΤΑΜΕΔΕ

d.karapistolis@gmail.com Καραπιστόλης Δημήτρης 6937206632, 22950 29106

fileasoe@gmail.com Ζιώγας Χαράλαμπος 2108047065,

john.a.katsoulis@gmail.com Κατσούλης Ιωάννης 6972820575, 210 6560591

margarita.iliopyri@gmail.com Ηλιοπύρη Μαργαρίτα 6974343567, 6940820140, 210 8963240

kostas.tzatzanis@gmail.com Τζατζάνης Κώστας 6956546076, 210-9318836

philipidisa8an@gmail.com Φιλιππίδης Αθανάσιος 6976400698, 210 9813194

rettoskvc@gmail.com Ρέττος Κωνσταντίνος 6973001389, 210 8014962

tsiveriotisg@gmail.com Τσιβεριώτης Γρηγόρης 6976778713, 210 6722491

xrangelop@gmail.com Αγγελόπουλος Χρήστος 6946061801, 210 9613612, 210 3300304

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

kngonis@otenet.gr ΚΩΝ. ΓΚΟΝΗΣ 6974720831, 22990-22716

kwstas.k14@gmail.com ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 69370228060, 210-7235094

margarita.iliopyri@gmail.comΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. ΗΛΙΟΠΥΡΗ 6974343567, 210-8963240, 210-8963900

n.varelidis@prismanet.gr ΝΙΚΟΣ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ 210-7525660

nipetratoseng@yahoo.gr ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 6944419974, 26102-27477

panos@maragos.net,ΠΑΝ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ 6932398019, 210-9370366

sotoschan@gmail.com ΣΩΤΟΣ. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 6974760282, 210-6397332

xrangelop@gmail.com ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6946061801, 210-9613612, 210- 3300304

acrocosmos@gmail.com ΚΩΝ. ΔΟΥΚΑΣ 6977253957, 2108951128

anton.oikonom@yahoo.gr ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2294075932

john.a.katsoulis@gmail.com ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6972820575, 210-6560591

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 6977217697, 210-4119537

magdafot@windtools.gr ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑ 6992017084, 210-2017084

gvam44@hotmail.com ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6970360025, 210-9924004, 210-9920392

dimitriosv.batsos@gmail.com ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6987316790, 210-6842827

dliver@windtools.grΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΒΑΓΙΑΝΝΗ 6972254817, 210-6105966, 2106198158

n.markatos@ntua.gr ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Pangaea@otenet.gr ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 6978117804

info@kaltezioti.gr ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 210-6983079, 27102-35823

magdafot@windtools.gr ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑ 6992017084, 210-2017084

gvam44@hotmail.com ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6970360025, 210-9924004, 210-9920392

dimitriosv.batsos@gmail.com ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6987316790, 210-6842827

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210-8224864

ΚΟΥΝΑΔΗ ΓΙΩΤΑ 210-4802642

ΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6946064389, 22940-55676

dliver@windtools.grΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΒΑΓΙΑΝΝΗ 6972254817, 210-6105966, 2106198158

dliver@windtools.gr ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 6974045653, 210-5320274

ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 6944507520, 210-6818170

costas.drossos@yahoo.gr ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 210-6527875

gekat@tee.gr ΚΑΤΣΑΡΑΚΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6977395253

axelmangr@freemail.gr ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6932666661, 210-6838666

ΜΑΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6972690977, 210-6081135

kzervas@tee.gr ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 6944733907, 210-4122113

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 210-7777927, 210-7794627

john.dimitrakopoulos@gmail.com ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6944412124

dimmantikas@yahoo.gr ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6972070048, 210-6391388

ΑΣΤΡΑΠΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

polikos@otenet.gr ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 6979675146, 210-9220946

petrospolitis@gmail.com ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6944710477

kanariskostas@gmail.com ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 6977469070

parametros@parametros.gr ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 210-6523106

ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6945581261

dkontax@yahoo.gr ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6944512942, 210-6013369

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΖΗΚΑ ΠΟΠΗ 2109590395

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 6944530706, 210-3610290

vaslag83@hotmail.com ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

plagios@yahoo.gr ΛΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210-6014738

ccostop@acci.gr ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6974632565

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6937810600, 210-8827002

ssfaki@yahoo.gr ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 6977250222, 210-8236421

katmontsiou@gmail.com ΜΟΝΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 210-6831061

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 27102-41514

daouto@yahoo.gr ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6944413368

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6951669605, 6977126451

emdimitriadou@hotmail.com ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 210-6001984

ΔΟΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6973582095

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 210-8054393

ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 6947234721, 27410-23131

ΞΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-6535820

epolt@teemail.gr ΠΟΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ

pkoustenis@gmail.com ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6936533761, 22240 23832

papastefanousotiris@gmail.com ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 6944306030

ΤΣΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 6944381407. 210-6971100

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 210-6040991

ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 210-9831623

ΠΙΤΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 210-6212886

ΣΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 210-9839914

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 210-9241514

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6944914535

ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 6973421259

ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 6977205052

ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 210-8045894

ΚΟΥΡΜΠΟΥΖΟΥ ΡΕΝΑ 6972624499, 210-6915270

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ6977713126, 210-898074

kimonmak.ete@gmail.com ΜΑΚΡΗΣ ΚΙΜΩΝ

ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 210-6229432

krithan@yahoo.gr ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28210-90027

dgrek@tee.gr ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

kokolioud@hotmail.com ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

alhalikias@gmail.com ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 6977089873, 210-6540817

ccostop@acci.gr ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 6974632565, 210-3632334

idskan@gmail.com ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

dimtsoukala@gmail.com ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ.

ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ.

Αφήστε μια απάντηση