Βρείτε τον ΑΜ ΔΙΑΣ, για να δείτε το μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

https://www.google.com/url?q=https://foroline.gr/archives/32405&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwi7-rmn2dflAhWj1aYKHWPeBwcQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw24gzLJcRTen25sS1qNwKro