ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ, 6.1.2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Το προεδρείο και ο Πρόεδρός της ΕΛΕΜ, ο Γιάννης Κυριακόπουλος οδήγησαν την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ της 06.01.2016, που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, μακρυά από κομματικές και παραταξιακές εμμονές, σε ομόφωνο ΟΧΙ. Αυτό το ασφαλιστικό έκτρωμα και ότι άλλο σχεδιάζεται εναντίον των μηχανικών δεν πρόκειται να περάσει.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ο ορθολογισμός, βασικό γνώρισμα των δημοκρατικών κοινωνιών και εργαλείο δουλειάς των επιστημόνων θα νικήσει την ασυναρτησία, το ψέμα και το σκοτάδι που έχει εγκαταστήσει ένας δεισιδαιμονικός προτεσταντισμός στην χώρα του φωτός εδώ και επτά χρόνια.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ