Αποτελέσματα

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ (IV)

Συνάδελφοι,

Ο τεκμηριωμένος αγώνας μας φέρνει καρπούς.
Πρώτα σας καταθέτουμε τη συντονισμένη δράση της άτυπης Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Υγειονομικών, Μηχανικών και Εργοληπτών υπέρ του διακεκριμένου νομικού συμβούλου του Δημοσίου κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου που πολλάκις μας συμβούλευσε αφιλοκερδώς, στην οποία παρακινήσαμε τους συναδέλφους μόλις πληροφορηθήκαμε καταγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ότι πιέστηκε να παραιτηθεί, λόγω της αντικειμενικής παλληκαρίσιας δράσης του, από τον ΕΦΚΑ. Η παρέμβαση των Προέδρων Γουσέτη, Δράγιου, Γραμπά και του υπογραφόμενου συνετέλεσε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και είμαστε σε επιφυλακή για τη συνέχεια.
Και δεύτερο σας γνωστοποιούμε την απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ που έκανε δεκτή την πρόταση που είχαμε καταθέσει στην γνωστή συνάντηση. Ο Διοικητής ΕΤΕΑΕΠ συνάδελφος Μηχανικός Πληροφορικής Ν. Μπρίκης με υποδειγματική συνέπεια μας ενημέρωσε επίσης προσωπικά ότι έλυσε το πρόβλημα της λήψης προσωπικών δεδομένων από το ΤΣΜΕΔΕ. Κατόπιν παράκλησής του λοιπόν συστήσαμε την πρώτη Επιτροπή Εθελοντών αρωγής του έργου απονομής Εφάπαξ εκ των συν Σολ. Γκουλιούμη, Ματ. Λυγκιάρη, Βασ. Παπαδημητρίου, Αλ. Ψυλλίδη που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι. Η επιτροπή θα είναι κυλιόμενη, δηλ θα αντικαθίστανται ανά ένας διαδοχικά από άλλον συνάδελφο εθελοντή τον οποίον θα εκπαιδεύει στο έργο, εξασφαλιζόμενης ανανέωσης αλλά και συνέχειας.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ για επιτάχυνση εξυπηρέτησης όλων των 4.000 συναδέλφων της σειράς αναμονής.

Ακολούθως επισυνάπτεται η απόφαση του ΔΣ ΕΤΕΑΕΠ .

ΜΣΧ,
Κ. Δούκας Α. Σκαμάγκας
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέα

ΑΔΣ_Τ._ΤΣΜΕΔΕ
——————————————————————————–

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ (ΙΙΙ)

Συνάδελφοι,
Ολοκληρώσαμε την παρέμβασή μας για το ΕΦΑΠΑΞ κατά τα υπεσχημένα όπως θα διαβάσετε πιο κάτω.
ΜΣΧ,
Κ. Δούκας Α. Σκαμάγκας
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Προς
Τον Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ κ. Ν. Μπρίκη
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε συνάδελφε Διοικητή,
Τηρήθηκε η υπόσχεσή μας και ο επικεφαλής της ομάδας μελετών μας συν Σ. Γκουλιούμης παρέδωσε στην υπεύθυνη προϊσταμένη και το δεύτερο excel προς επιβοήθηση του έργου της υπηρεσίας σας.
Έτσι είναι βέβαιο ότι, εργαζόμενοι με ρυθμό τριλέπτου ανά εφάπαξ, θα μας φέρετε στην κεφαλή των αναμενόντων, πολλώ μάλλον αν προβείτε στην ενίσχυση με έμπειρο προσωπικό των τριών συνεργείων που συμφωνήσαμε και μη αναμένοντας να εκπαιδευτούν μέχρι μέσα Οκτωβρίου οι προσωρινοί καινούργιοι υπάλληλοι.
Καίτοι αυτονόητο, σας τονίζουμε ότι η κατάθεση του excel όπως και του προηγούμενου, ουδεμία ευθύνη συνεπάγεται για τον συνεισφέροντα στην κοινή προσπάθεια.
ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΜΕ ΔΟΚΙΜΕΣ και μόνον αν είσαστε βέβαιοι για την ορθότητα και πληρότητά του να το χρησιμοποιήσετε.
Σε ουδεμία περίπτωση φιλοδοξούμε να υποκαταστήσουμε τη Διοίκηση στο οφειλόμενο έργο της και την επαγόμενη αίσθηση ευθύνης.

ΜΣΧ,
Κ. Δούκας
Πρόεδρος
———- Forwarded message ———
From: ΣΟΛΩΝ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ <solongoulioumis@gmail.com>
Date: Mon, Sep 10, 2018 at 1:24 PM
Subject: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ – ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΟΛΩΝ
To: rokkoy.v@eteaep.gov.gr <rokkoy.v@eteaep.gov.gr>
Cc: Konstantinos Doukas <acrocosmos@gmail.com>
κ. Ρόκκου σας χαιρετώ.

Όπως συνεννοηθήκαμε, στο ραντεβού της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με τον κ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ στις 30/8/2018, σας στέλνω το excel για το εφάπαξ των «παλαιών» μέχρι 31.12.1992 και για το οποίο χρειαζόμαστε τα εξής:
Τις ημερομηνίες έναρξης ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και συνταξιοδότησης και των ενδιάμεσων με αλλαγών ιδιότητας, αυτοαπασχολούμενος ή μισθωτός.
Τις βεβαιωθείσες και καταβληθείσες ετήσιες εισφορές για εφάπαξ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για το καθένα έτος 2007,2008,…..2013.

Ο χρόνος υπολογισμού του εφάπαξ είναι περί τα τρία λεπτά συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για την καταχώριση των προηγούμενων δεδομένων.
Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι:

Καταχώριση στην 2η στήλη (B) του φύλλου «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» των ημερομηνιών έναρξης και συνταξιοδότησης και των ενδιάμεσων με αλλαγών ιδιότητας, αυτοαπασχολούμενος ή μισθωτός.
Στην 3η στήλη (C) την ιδιότητα του ασφαλισμένου, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ=1, ΜΙΣΘΩΤΟΣ=2, ΣΥΝΤΑΞΗ =3 (όχι παύσης).
Επιλέγουμε τα συμπληρωμένα κελιά, αντιγραφή και μετά επικόλληση στο κελί B39 (Α/Α = 37), στο φύλλο «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ».
Επιλογή των συμπληρωμένων κελιών της 2ης στήλης στο «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ» με επέκταση και στην 3η στήλη και μετά «ταξινόμηση από το παλαιότερο προς το νεότερο».
Μετά συμπλήρωση των ενδιάμεσων κελιών στην στήλη 3 (επιλογή πρώτου κελιού, επέκταση επιλογής μέχρι τον επόμενο κωδικό ιδιότητας και μετά F2, CNTRL ΠΑΤΗΜΈΝΟ +ENTER) κ.ο.κ.
Συμπλήρωση στο φύλλο «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 2-7-2013» στην 5η στήλη (E) των ετήσιων εισφορών ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ στο κάθε έτος από 2007 μέχρι το 2013, εάν και όπου ήταν μισθωτός.
ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ. Στο τελευταίο 4ο φύλλο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΔΤΚ» φαίνεται το ποσόν του εφάπαξ.
Μετά βέβαια, επαναφέρετε το αρχείο στην αρχική του κατάσταση για νέο υπολογισμό ή κλείνετε το επεξεργασμένο αρχείο και το ξανανοίγετε.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θα πρέπει να το ελέγξετε με αρκετές δοκιμές. Δεν μπορούν να αποκλεισθούν λάθη από αβλεψία, τα οποία όμως θα διορθωθούν άμεσα στην στιγμή. Παρατηρούνται αποκλίσεις περί την μία ημέρα στην διάρκεια του ασφαλιστικού βίου και περί το ένα ευρώ στο εφάπαξ, λόγω της υποχρεωτικής κατάτμησης του χρονικού διαστήματος ασφάλισης σύμφωνα με τις κρίσιμες ημερομηνίες (τις υπολειπόμενες ημέρες εκάστης περιόδου τις ετησιοποιώ διαιρώντας δια του 365. Ακολουθήθηκε η λογική της υπουργικής εγκυκλίου, ήτοι μέσος όρος συνταξίμων αποδοχών όλων των ετών ανεξαρτήτως ιδιότητας.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση

Σόλων Γκουλιούμης

————————————————————————————

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ (ΙΙ)

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της επιστολής μας προς τον Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ) την οποία σας κοινοποιήσαμε την 16/8/18, μας ορίσθηκε συνάντηση την Πέμπτη 30/8 στην οποία παραβρέθηκαν από την πλευρά μας τέσσερα μέλη της οικείας Επιτροπής ΔΣ και Αρωγών Μελών που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι.
Από πλευράς ΕΤΕΑΕΠ, πλην του νέου Διοικητή κ. Νίκου Μπρίκη, που είναι και συνάδελφος μηχανικός Πληροφορικής, παρέστη και η αρμόδια προϊσταμένη κυρία Ρόκου.
Ευχηθήκαμε στον νέο Διοικητή επιτυχία στο έργο του. Εκφράσαμε τη βεβαιότητα ότι θα την εξασφαλίσει διότι όπως του είπαμε το βιογραφικό του, που μελετήσαμε προ της συνάντησης, περιλαμβάνει πέραν της ευνοϊκής ειδικότητας, επιτυχή καριέρα και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα.
Στην εισήγησή μας ξεκινήσαμε με τη διαπίστωση ότι είμαστε οι τελευταίοι σε είσπραξη των εφάπαξ, καθηλωμένοι στο τέλος 2013 ενώ άλλοι παίρνουν του 2018 και οι γιατροί και οι δικηγόροι Φεβρουαρίου 2017. Αυτό εκτός από παράλογο είναι και άδικο για δύο λόγους α) είμαστε μακράν το υγιέστερο ταμείο (βιωσιμότητα, αναλογία, περιουσία, μη επιχορήγηση) β) αντί άναρθρων κραυγών διαμαρτυρίας εκφράζουμε ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις βάσει ακριβέστατων υπολογισμών της Ομάδας Μελετών μας. Τρανταχτά παραδείγματα ο τριπλασιασμός του εφάπαξ μας εν σχέσει με την τότε ληφθείσα απόφαση ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ και ο υπολογισμός των απλών εφάπαξ βάσει δικού μας excel κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής εγκυκλίου. Υπογραμμίσαμε το αυτονόητο, γιατί κάποιοι δήθεν αφελείς συνάδελφοι μας κατηγορούν θρασύτατα για το ύψος των διαφόρων εφάπαξ, όπως άλλοι θα θυμάστε για την περικοπή προσωπικής διαφοράς, συγχέοντες «κατά λάθος» την έκδοση Νόμων και εφαρμοστικών Εγκυκλίων της Διοίκησης με την ερμηνεία τους στην οποία εμείς επεμβαίνουμε, πάντοτε διεκδικούντες τεκμηριωμένα τα συμφέροντά μας.
Επαναλάβαμε τις 4 προτάσεις μας που γνωρίζετε (εταιρεία για λογισμικό, αύξηση προσωπικού, διαχωρισμό απλών από σύνθετες περιπτώσεις, άρση κωλύματος προσωπικών δεδομένων υποδείξαντες την καθηγήτρια της Αρχής που κι εμάς βοήθησε) για άρση του αδιεξόδου. Τεθήκαμε στη διάθεσή του για την προμήθεια στην Υπηρεσία και νέου excel για τις σύνθετες περιπτώσεις.
Καταλήξαμε δε ότι έχουμε δεσμευτεί με απόφαση του τελευταίου ΔΣ μας, την οποία κοινοποιήσαμε σε όλους τους συναδέλφους μας, ότι πλέον αλλάζει ο τρόπος διεκδίκησης: α) μία μόνο επίσκεψη στον φορέα και καθορισμός από κοινού προθεσμίας επίλυσης β) παρελθούσης της προθεσμίας προσφυγή στους θεσμούς, στα ΜΜΕ και στη Δικαιοσύνη.
Ο Διοικητής Μπρίκης απάντησε ότι γνωρίζει τα θέματα από την επιστολή μας και από την έμπειρη προϊσταμένη κυρία Ρόκου, έχει δε συνταχθεί σχετική έκθεση. Επίσης ότι έχει δεσμευτεί στην Κυβέρνηση να δώσει τα 35.000 εφάπαξ που εκκρεμούν μέχρι τέλος του χρόνου.
Για την ανάθεση σύνταξης κατάλληλου λογισμικού είπε ότι τούτο θα γίνει όχι όμως για τις εκκρεμείς αλλά για την ομαλοποιημένη κατάσταση. Ως προς το προσωπικό ότι θα προσληφθούν άμεσα 200 στον ΕΤΕΑΕΠ και 800 στον ΕΦΚΑ νέοι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών για 18 μήνες και θα βάλει 5 σε εμάς. Συμπληρώσαμε ότι μπορούμε να διαθέσουμε και 5 από τη δική μας Επιτροπή να βοηθήσουν, αλλά καλό θα ήταν να έβαζε προσωρινά και 2-3 έμπειρους που ασχολούνται με Ταμεία που έφτασαν να δίνουν εφάπαξ του 2018. Τέθηκε και θέμα στέγασης για την ομάδα διεκπεραίωσης και προτείναμε στην Κολοκοτρώνη 4 που έτσι θα ενισχυθεί και η διαφύλαξη του κτηρίου από τους αδίστακτους κλέφτες Η/Υ.
Έγινε συμφωνία για το διαχωρισμό απλών – σύνθετων υποθέσεων ώστε να υπάρξει γρήγορη προώθηση και ελευθέρωση από τις εύκολες υποθέσεις και μετά να πέσουν όλοι στις δύσκολες, πάντα με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Επίσης να επιδιώξουμε να πάρουμε από την ΗΔΙΚΑ λίστα όσων δεν χρωστάνε ώστε να ενταχθούν στις απλές υποθέσεις που φεύγουν γρήγορα. Άλλη λύση που προτάθηκε είναι να τελειώνουν οι φάκελοι στον ΕΤΕΑΕΠ και οι κρατήσεις των χρεών, που είναι άλλωστε μικροποσά στα εφάπαξ, να διεκπεραιώνονται από την ΗΔΙΚΑ προ της καταβολής.
Μας ζήτησε να μάθουμε τη ροή των εξερχόμενων σε σύνταξη και ανέλαβε ο Ματ. Λυγκιάρης να το πληροφορηθεί από το ΤΕΕ.
Το κυριότερο : ο Σ. Γκουλιούμης θα παραδώσει και το νέο excel εντός της εβδομάδας οπότε θα επιταχυνθεί το έργο της Υπηρεσίας.
Τέλος ορίσθηκε από κοινού προθεσμία για να αποκατασταθεί επιτέλους ομαλή ροή καταβολής των εφάπαξ των μηχανικών ο ένας μήνας, δηλ τέλος Σεπτεμβρίου.
Συνάδελφοι, επεκταθήκαμε στην αναφορά λεπτομερώς των πιο πάνω ώστε, σε περίπτωση που αθετηθούν οι υποσχέσεις, να δικαιολογήσετε πλήρως τις παραπέρα ενέργειές μας.
ΜΣΧ,
Κ. Δούκας Α. Σκαμάγκας Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας